Susivienijimas su įdaru

Integralus auklėjimas, Platinimas

Klausimas: Mūsų metodika turi padėti masėms pasirūpinti būtinaisiais poreikiais, pavyzdžiui, maistu, saugumu ir sveikata. Kokiu būdu tai padės jiems atskleisti dvasinį pasaulį?
Atsakymas: Jie atskleidžia dvasingumą daug pasyviau nei mes.
Mes susisiekiame su Aukštesniuoju, kad pritrauktume į šaltinį grąžinančią Šviesą ir būtume panašūs į jį. Šią Šviesą perduodame toliau, skleisdami žmonėms išsitaisymo metodiką. O jie tik atlieka būtinus veiksmus pagal mūsų nurodymus, nesirūpindami Šviesa, – tokio susijungimo praktiškai pakanka, kad įtrauktume Ją į daugumos aplinką. Šviesa veiks juos, nukreipdama supratimo ir pajautimo link, o paskui jie panorės Šviesą gauti savarankiškai, kad judėtų prie vienybės ir atskleisdami Kūrėją, kaip pasakyta: „Visi pažins Mane – nuo mažo iki didžio“.
Turime skleisti žmonėms vienijimosi metodiką, kad jiems būtų gerai. Mes neaiškiname, ką iš tikrųjų reiškia „gerai“, tačiau šiuose veiksmuose slypi grąžinanti į šaltinį Šviesa, dėl kurios žmonės judės vis artyn savo gerovės, kol pasieks Gerą ir Kuriantį gėrį.
Klausimas: Kaip tai susiję su paprastų žmonių poreikiais, pavyzdžiui, pigesniu maistu?
Atsakymas: Mes aiškiname, kaip reikia susivienyti, kad maisto produktai būtų pigesni. Žinoma, vienytis niekas nenori, bet tai būtina, jei norime ką nors pasiekti, todėl žmogus moka tokią kainą. Tada, kai veiksime ta pačia kryptimi, jis atskleis, kad vienybė – tai brangenybė savaime. Ne kaip įrankis, padedantis kažką pasiekti, o kaip būsena. Taip veikia Šviesa, suteikdama mums naują supratimą.
Taigi, aiškiname žmonėms, kad susivieniję jie įgis daugybę pranašumų. Abipusis palaikymas leis jaustis saugiems, jų gyvenimas bus geresnis, ramesnis ir t. t. Aišku, už tai reikia sumokėti asmeniniu patogumu, savo egoizmo dalimi, bet dalyvaujant kiekvienam – tai lengva ir patrauklu. Masių jėga atlieka savo darbą. Kai pradės tai įgyvendinti, žmonės pamatys, kad iš tikrųjų gauna naudos, kad problemų sprendimas rastas.
Jau nepasikartos Tarybinės Rusijos ar Izraelio kibucų – vienijimosi tik dėl geresnio gyvenimo – scenarijus. Juk šiandien procese dalyvaujame mes, kabalistai, ir tik mums tarpininkaujant žmonės susijungs taip, kad būtų ir gerai, ir naudinga tolimesniam vystymuisi. Netikėtai žmonės pajaus, kad vienybė juos traukia, kadangi joje slypi aukštesnioji šaknis, aukštesnioji būsena – kažkas, užpildantis juos gyvenimo dvasia. Taip jie ir eis pirmyn.
Klausimas: Nuo ko turime pradėti aiškinti, kad sudomintume žmones procesu?
Atsakymas: Turime paruošti priėjimą, kuris leis tinkamai paaiškinti žmonėms, kad susijungimas gali labai pagerinti visuomenę, pasiekti nuolaidų, naudingų tarpusavio mainų, moko padėti vieni kitiems, o ne mokėti kažkam pinigus, ir t. t. Kažkas savanoriškai imsis vaikų ratelio, kiti taip pat įneš savo indėlį, ir mes galėsime normaliai gyventi be pinigų, nuvertėjusių per krizę. Mes pajusime poreikį bendradarbiauti ir jo naudą.
Žinoma, be grąžinančios į šaltinį Šviesos, neketindami tikrai susivienyti, žmonės išsilakstytų, išnaudoję vienas kitą.Tačiau mūsų vadovaujami jie pajaus vidinio vystymosi būtinybę. Kartas nuo karto juose atsiskleis vis didesnių norų, reikalaujančių pripildymo – kol kas – egoistinių. O tada, palaipsniui, žmonės atskleis ir altruistinį ketinimą – nuo lo lišma prie lišma.
Šitaip visi išgyvena tą patį procesą – tik jų išeities taškas yra truputį žemiau nei mūsų. Mes pradedame nuo „Israel“ būsenos, nuo siekio „tiesiai pas Kūrėją“ (jašar-El), mes turime potraukį atskleisti dvasinį pasaulį. Jie šios traukos neturi, todėl turime juos traukti su savimi, kitaip tariant, būti „Šviesa tautoms“. Mes praleidžiame Šviesą į tuos jungimosi veiksmus, kurių mokome žmones. Šie veiksmai neša žmonėms naudą, o juose glūdinti Šviesa tuo metu juos vysto.

Iš 2012 m. rugpjūčio 5 d. pamokos „Įvadas į knygą Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasauliui reikia mūsų

Pasauliui ruošiame metodiką

Palaikymas ir pavyzdys

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>