Uraganas „Sandy“: kam ir kodėl?

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

Šiomis dienomis man nuolat užduodami klausimai apie uraganą „Sandy“, užgriuvusį rytinę Amerikos pakrantę. Visi nori išgirsti atsakymą: kodėl tai įvyko? Koks mūsų požiūris į tai?
Baal Sulamas apie tai rašo labai aiškiai ir atvirai: mes esame bendroje Gamtos sistemoje ir vystydamiesi priėjome tokią būseną, kai gamta mūsų jau nebetoleruoja. Juk kai tik ši Gamtos sistema pradeda reikštis kaip integrali, „apvali“, kai tik pradeda ryškėti visuotinis tarpusavio ryšys, mes turime elgtis atitinkamai. Priešingu atveju negandos tampa žymiai sudėtingesnės, nes kyla jau ne gyvūninėje, o žmogaus pakopoje.
Istorijos eigoje mes vystėmės negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame lygmenyse. Mūsų egoizmas vis augo, tai smarkiau, tai silpniau, o pastaruoju metu augo eksponentiškai – kol pasisotino ir liovėsi augti. Iki šiol viskas vyko įprastai: kuo egoistiškesnis buvo žmogus, tuo daugiau jis galėjo užsidirbti ir pažengti į priekį. Mes manėme, kad ši tendencija tęsis amžinai. Mes buvome tiek apsėsti šios idėjos, kad ji dengė nuo mūsų gamtinių resursų ribotumą.
Tačiau šiandien, kai Gamta reiškiasi esanti „apvali“, reikalaudama, kad ir mes taptume „apvalūs“, mes atsidūrėme visiškai kitokioje padėtyje. Dabar jau nepakanka tiesiog sumažinti savo egoizmą ir būti mandagiems vieniems su kitais. Šiandien mes turime tarpusavyje susivienyti.
Kalbama apie naują, visiškai kitokią tarpusavio santykių kokybę. Jei anksčiau žmonija galėjo šiek tiek palenkti savo egoizmą karų ir nelaimių metu, tai šiandien tai nebepadės. Mums reikalinga kokybiškai nauja vienybė, o įsigalėti ji gali tik padedant Šviesai, grąžinančiai į šaltinį. Juk toks susivienijimas yra priešingas mūsų egoistinei prigimčiai ir todėl savaime neatsiras. Tai reiškia, jei mūsų veiksmai, nors ir netiesioginiai, nepadeda pritraukti Šviesos, grąžinančios į šaltinį, tai daro tik žalą ir neša nelaimes.
Iš čia matome Izraelio tautos užduotį. Ji turi kabalistinę metodiką – vienintelę Šviesos pritraukimo priemonę, leidžiančią „suapvalinti“ ir suvienyti visą žmoniją. Iškilo išties lemtinga situacija. Šiandien žmonijai reikalinga tik Šviesa, grąžinanti į šaltinį. Jei žmonija nepradės integruotis, tai pritrauks dar baisesnes negandas nei uraganas „Sandy“.
O Izraelio tauta yra už tai atsakinga. Nuo jos priklauso tolimesnė eiga. Jei ši tauta nespės susiformuoti kaip jungiamoji grandis tarp žmonijos ir Šviesos, grąžinančios į šaltinį, jei neįvykdys Galgalta ve Einaim užduoties, jei netaps „tarpininke“, tai visas blogis gali atsigręžti prieš ją pačią.
Tad, tiek žvelgdami iš egoistinės pusės, tiek iš kūrimo tikslo pozicijos, mes turime suteikti malonumo Kūrėjui. Iš Jo pusės tai reiškia suteikti gėrį Savo kūriniams, o iš mūsų pusės – suteikti gėrį Jam.
Tikėkimės, kad mūsų studijos padės pritraukti Šviesą, grąžinančią į šaltinį, kuri ištaisys mus ir per mus pereis visai žmonijai.

Iš 2012 m. lapkričio 2 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Progresyvi egoizmo forma

Pavyzdys visam pasauliui

Išjausti visas pasaulio baimes

Komentarų nėra

Komentarai

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>