Neleisti žmonijai degraduoti

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija, Platinimas

Jau ne kartą sakiau, o dabar matome savo akimis, kad milijonai žmonių netenka aktyvios veiklos. Jie gauna minimalias pašalpas, sėdi namuose ir nežino, kuo užsiimti.
Žmogus degraduoja! Keletą mėnesių arba, dar blogiau, metų nedirbdamas jis praranda gabumus. Tampa neproduktyviu visuomenės elementu, nes atpranta dirbti. Žmogų sukūrė darbas! Ieškojimai, įtampa, mokymasis!
Todėl žmogus palaipsniui degraduoja, virsta paprasčiausia baltymų mase. Ir ką gi su ja daryti?! Ji eis į gatves ir viską iš eilės niokos. Tai mes jau matome.
Be to, artėja kitas, pats baisiausias etapas: naikinama vidurinioji klasė, valstybės ramstis. Užsidarys įmonės, sustos gamyba – viskas ims ristis žemyn. O kas toliau? Šie žmonės taip pat gaus davinį. Bet jie įpratę prie kitokio gyvenimo lygio!
Išliks tik auksinis milijardas, netgi mažiau, o visi likusieji tenkinsis maisto kortelėmis (talonais, skirtais nepasiturinčioms šeimoms maistui įsigyti), nemokamais pietumis? Kas bus su tais žmonėmis? Juk nėra jokios sistemos, kuri jais rūpintųsi!
Gal valdžia ruošiasi gyventojus maitinti narkotikais, pradedant jau legalizuota marihuana? Tai tikrai ne sprendimas!
Į tai nežiūriu iš humanizmo ar užuojautos pozicijų, neklausiu „Kas atsitiks šešiems milijardams žmonių?!“ Aš į tai žiūriu iš neatitikimo Gamtos vystymosi dėsniui pozicijos!
Žmonijos degradacija sukels didžiules kančias. Žmogus negalės paprasčiausiai sėdėti svetainėje ant sofos, bukai spoksoti į televizorių bei rūkyti žolę ir dar gauti savaitinę pašalpą.
Šito Gamta neleis, nes jos programoje įrašytas visos gamtos išvystymas iki integralios būsenos, ir tai yra neatšaukiamas vystymosi dėsnis.
Gamta turi išvystyti mus iki panašumo į save būsenos, padaryti mus integralios visuomenės integraliais nariais – kiekvieną iš mūsų ir visus kartu. Todėl šeši milijardai žmonių negalės paprasčiausiai atsitraukti ir tenkintis tik narkotikais bei maisto daviniu. Gamta vystys juos toliau. Žmogus turi pasiekti panašumo į Gamtą būseną! Ji turi paversti jį Žmogumi.
Tai gali įvykti tik atkūrus visų sistemų pusiausvyrą. Negyvoji, augalinė, gyvūninė ir žmogaus dalys mūsų pasaulyje turi pasiekti pusiausvyrą, t. y. tarpusavio palaikymą, homeostazę.
O žmonių suvienodinimas nuleidžiant juos į žemesnį lygmenį – tai ne homeostazė. Mes turime sąmoningai – ir tai svarbiausia – užauginti save iki „žmogaus“ lygmens, sudaryto iš dviejų priešingų savybių: egoistinės ir altruistinės, bei teisingai sąveikauti, balansuodami tarp jų.

Iš 2012 m. spalio 24 d. TV programos „Integralus pasaulis“

Daugiau šia tema skaitykite:

Jėga, gaivinanti šitą pasaulį

Laisvė nuo likimo kaprizų

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>