Žydų vieta – Izraelio žemėje pagal gamtos dėsnį

Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas: Izraelio valstybė buvo kuriama su didele naujos, geros ateities viltimi. Bet vietoj to čia nesibaigia karai. Kodėl taip yra, kad paskutiniuosius šimtą metų mes nuolatos kariaujame su arabais?
Atsakymas: Kuo remiantis mes reiškiame savo teisę į šią žemę? Dėl to, kad kadaise istorijoje ji mums priklausė? Bet žydai kažkada atėjo į šią žemę iš Egipto – tai irgi istorija.
Žinome, kad per istoriją visos tautos kilojosi iš vienos vietos į kitą. Praėjus dviem tūkstančiams metų neįmanoma pasakyti, kas kur gyveno: tai jau ne tos pačios tautos, kokios buvo senovėje. Tik indėnai Amerikoje dar kai kur pasilikę savo protėvių žemėse.
Kodėl gi mes XX amžiuje staiga reikalaujame perduoti mums Izraelio žemę ir pareiškiame, kad ji mums priklauso?  Tai galioja tik su sąlyga, kad mes grįžtume čia dėl savo ypatingos misijos įvykdymo, kaip tai ir buvo senovėje.
Žydai užkariavo Izraelio žemę po išėjimo iš Egipto ir keturiasdešimties metų klajonių dykumoje. Pasaulio tautos taip pat gali mus apkaltinti tuo, kad užgrobėme šią žemę, kurioje gyveno septynios kitos tautos. Turime visiems įrodyti, kad žydai atėjo į Izraelio žemę atlikti ypatingą užduotį, reikalingą visiems ir gelbstinčią visas tautas. Ir tada visi sutiks, kad tai teisinga – juk darome tai ne dėl savęs, o dėl viso pasaulio gėrio.
Klausimas: Kaipgi mums veikti esant šioms realioms sąlygoms, kuriose atsidūrė Izraelio valstybė,  apsupta priešų, kurie jos nekenčia? Ar turime taikos viltį, ar ši konfrontacija tik didės?
Atsakymas: Neturime jokios taikos vilties. Priešprieša tęsis, kol Izraelio tauta neįgyvendins savo paskirties Izraelio žemėje. Ir tada visos tautos supras, kodėl žydai yra čia, ir sutiks su tuo  – taip pat ir mūsų kaimynai.
Klausimas: Kokiu būdu galėsime užgesinti neapykantą jų širdyse?
Atsakymas: Izraelio tauta turi ypatingą slaptą įrankį. Žydų tauta – viso gėrio ir viso blogio šaltinis pasaulyje. Todėl neatsitiktinai visur egzistuoja antisemitizmas ir visas pasaulis arba už Izraelį, arba prieš jį. Nerasite žmogaus, kuris būtų abejingas, neutralus Izraelio atžvilgiu: arba jis jaučia meilę, arba neapykantą.
Jei jis kol kas neutralus, vadinasi, jam dar nesusiformavo šis klausimas ir dar neatėjo laikas. Izraelis – tai labai svarbus faktorius, darantis poveikį pasauliui. Galime laikyti šį poveikį iracionaliu, virtualiu, dvasiniu, bet jis labai stipriai veikia pasaulį. Ir todėl pasaulis visada sutelkdavo visą savo dėmesį į Izraelį ir nurodydavo jį kaip blogio šaltinį.
Bet Izraelis gali būti ir gėrio šaltiniu. Visas blogis ir visas gėris pasaulyje priklauso tik nuo tarpusavio ryšio tarp žmonių. Jei mes sukursime tinkamus ryšius Izraelio tautos viduje, tai tuo priversime visą pasaulį užmegzti tinkamus, gerus, šiltus abipusius tarpusavio ryšius.
Ir tada visas pasaulis supras ir pajaus, kad tai ateina iš Izraelio, ir sutiks su visu jo egzistavimu: tai yra su tuo, kad būtent žydai turi gyventi Izraelio žemėje vienydamiesi ir taip sukurdami gerojo susijungimo šaltinį visam pasauliui.
Taip mes įgyvendinsime savo paskirtį. Ji suteikta mums gamtos, o ne todėl, kad mes taip panorėjome. Tai glūdi gamtos viduje kaip jos dėsnis. Kaip ir antisemitizmas – taip pat yra gamtos dėsnis.

Iš 2014 m. liepos 17 d. 421-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Spaudimas iš viršaus, spaudimas iš apačios

Israelis – ne tautybė, o veržimasis aukštyn

Sekundė iki išsitaisymo

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>