Sekundė iki išsitaisymo

Dvasinis darbas, Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas. Visiems aišku, kad atsidūrėme aklavietėje ir reikia imtis skubių priemonių. Tačiau nežinia, kokį sprendimą siūlo Baal Sulamas ir kokiu būdu jūs siūlote sustabdyti sistemą, siunčiančią į mus raketas? Ar manote, kad kariniai veiksmai nieko neduos?
Atsakymas. Nesakau, kad iš viso nereikia gintis. Mes privalome atsakyti į puolimą, bet tik tam, kad laimėtume laiko, per kurį galėtume peršokti ant kitų bėgių.
Klausimas. Kol neprasidėjo naujas eskalacijos ratas?
Atsakymas. Jei teisingai spręsime šitą problemą – taip, kaip nurodo mūsų Tora, tai naujo rato ir nebus. Tora reikalauja iš mūsų tarpusavio susivienijimo. Dabar esame tokioje pačioje padėtyje kaip prie Sinajaus kalno ir turime tapti vienu žmogumi su viena širdimi. Susivienysime – laimėsime, o jei ne – būsime čia palaidoti.
Komentaras. Izraelio visuomenėje yra daug žmonių, kuriems naudingas tautos susiskaldymas. Visi nekenčia vieni kitų. Vieni – rusų, kiti – išeivių iš Rytų, treti – atvykėlių iš Europos. Šis susiskaldymas ne nyksta, o tik stiprėja. Advokatai ima kyšius, policininkai aplaidžiai atlieka savo pareigas, visa sistema genda…
Atsakymas. Tai aiškus ženklas, kad turime skubiai pradėti savo išsitaisymą, juk mumyse visa problemos esmė.
Komentaras. Visas internetas pilnas priešiškų išpuolių prieš mus. Atsidūrėme visuotinės neapykantos žiede, ant mūsų krinta raketos.
Atsakymas. Ši būsena – pati tinkamiausia išsitaisymui. Juk viskas atsiskleidė. Paaiškėjo, kad sistema sugriauta, ir mes pralaimime visose srityse. Negalime savęs kurti.
Vis dar laikomės kartu, nes mus spaudžia neapykantos kupini priešai. Bet jei nebūtų kaimynų, su peiliais apsupusių iš visų pusių ir trokštančių mus sunaikinti savoje šalyje, tai imtume vieni kitus žudyti.
Reikia tik padėkoti mūsų nekentėjams, kad jie sulaiko mus kartu lyg riešutus maiše. Kitaip jau seniai būtume išsilakstę ir nepalikę net prisiminimų apie Izraelio tautą, kuri gali pakilti. Tik išorinė neapykanta leido mums iki šiol neišnykti tarp septynių milijardų žmonių.
Esame finaliniame taške, iki išsitaisymo liko sekundė. Išsitaisysime gaudami smūgius arba, padedant protui, išsitaisymo procesą paimsime į savo rankas ir eisime gėrio keliu – arba eisime Šviesos ir laiko greitinimo keliu (achišenos), arba kančių keliu, vyks natūrali įvykių vystymosi eiga (beito).
Šviesos kelias reiškia, kad patys imsime šviestis. Be visuotinio išsilavinimo nėra kitos galimybės išsitaisyti. Išsitaisymo metodiką reikia perduoti visai tautai ir paaiškinti mūsų išskirtinumą, kodėl mūsų nekenčia, ką turime padaryti, kad iš tikrųjų pažengtume pirmyn ir pastūmėtume į priekį visą žmoniją.
Visi turi sužinoti, ko iš mūsų reikalauja Gamta. Žodis „gamta“ turi tokią pačią skaitinę reikšmę (gematriją) kaip ir Kūrėjas. Tai yra ta pati jėga. Kiekvienas turi sužinoti tikrąją Torą, duotą mums, kad išsitaisytume padedant Šviesai, grąžinančiai prie Šaltinio.
Tora – tai Šviesa, grąžinanti prie Šaltinio, o mūsų prigimtis – blogasis pradas, mūsų egoizmas. Pasakyta: „Aš sukūriau blogąjį pradą ir suteikiau Torą jam ištaisyti“, juk jos padedami mes taisome egoizmą. Šviesa, esanti Toroje, – davimo ir meilės jėga, ji mus taiso. Todėl turime mokytis išsitaisyti ir šią metodiką perduoti visam pasauliui.
Tai labai paprasti ir lengvi dalykai. Pasakyta, kad „visa Tora – labai lengvas užsiėmimas“. Iš tikrųjų taip, jei žmogus nesipainioja ir daro tai, ką reikia daryti. Mes privalome tai padaryti.
Kai išeisite į žmones ir imsite aiškinti, pamatysite, kaip jie visi bus pasirengę, pritars jums, norės klausytis ir prisijungti prie jūsų.

Iš 2014 m. liepos 8 d. programos „Izraelio tautos misija“, Nr. 2

Daugiau šia tema skaitykite:

Taikos kupolas virš sūnų

Uždegti šviesą visoje Žemėje

Vienykitės arba mirkite

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>