Pateikti įrašai priklausantys Platinimas kategorijai.


Kelias į visišką išsitaisymą

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Platinimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar reikia iš pradžių pratintis prie ketinimo duoti egoistiškai, kad tam tikru metu kiekybė peraugtų į kokybę?
Atsakymas. Pirmiausia tai realizuojama ne visoje žmonijoje, o mažoje grupėje – dešimtuke, kai susirinkę dešimt žmonių sudaro sąjungą: „Norime tapti panašūs į Kūrėją“.
Kiekvienas atskirai to pasiekti negali, reikia, kad visi kartu imtų treniruotis, kaip vienas kitam duoti.
Tarpusavyje sudarome sutartį, kad palaikysime kits kitą, rodysime pavyzdį, anuliuosime save kitų atžvilgiu, demonstruosime tikslo svarbą būdami vienybėje. Šitaip savo dešimtuke sukuriame nedidelę konstrukciją, panašią į visą ištaisytą žmoniją, tik mažu masteliu: ne mažiau ir ne daugiau dešimties. Pagal kabalos mokslą tai optimalus variantas.
Pamažu tarpusavyje pradedame jausti ypatingas būsenas, atskleisti aukštesniuosius pasaulius, jausti tarp mūsų esantį Kūrėją  ir mus jungiančias jėgas.
Pradedame suprasti, kokios tai jėgos, kurios iš jų vadinamos „angelais“, kurios – „šventaisiais gyvūnais“ ir t. t. Pradedame jausti aukštesniąsias jėgas, tai yra davimo, meilės savybę. Ir svarbiausia, kad jų viduje veikia ypatinga jėga, savybė, vadinama „Kūrėju“ – viso, kas egzistuoja, šaltinis, palaikantis visą Visatą, kuris atsiskleidžia mums dėl mūsų atliekamų veiksmų.
Mūsų darbo rezultatas bus pojūtis, kad galime sutalpinti savyje visatą, visą žmoniją. Mums su ja dirbti nereikia. Juk jeigu sukuriame tokį dešimtuką, tai pakanka darbuotis jame, kad visa žmonija automatiškai įsijungtų į mus.
Ir tada pasijausime visiškai išsitaisę, panašūs į Kūrėją, esantį su mumis mažame rate.
Žmonija šito nejaučia, nes ji neištaisė savo savybių iš gavimo į davimą, iš egoizmo į altruizmą, o mes jaučiame. Tačiau galutiniam išsitaisymui reikia, kad pasiekę tam tikrą išsitaisymo slenkstį, iš karto pradėtume šią metodiką platinti visai žmonijai. Toks mūsų darbas.
Todėl, jei noriu priartėti prie Kūrėjo, turiu išeiti už savo dešimtuko ribų ir platinti metodiką visiems kitiems. Būtent taip artėsiu prie Kūrėjo ir dar aiškiau Jį atskleisiu.
Tai panašu į holografinį paveikslą, kurio mažame gabalėlyje (piešinyje pažymėta raudona spalva) jausiu Kūrėją labai silpnai, tarsi žiūrėčiau į pasaulį be akinių ir viską matyčiau miglotai.

Jei prie šios dalelės jungčiau kitas tokias pačias, tai paveikslas vis ryškėtų, pilnėtų, atsirastų vis daugiau detalių. Tad nesvarbu, ar atskleidžiau Kūrėją savo dešimtuke, ar didesnėje grupėje.
Viskas priklauso tik nuo raiškos: kai išeiname į didesnes mases ir prie savo dešimtuko pritraukiame daug įvairių žmonių, atskleidžiame Kūrėją vis aiškiau, ryškiau, vis labiau suprantame, vis stipriau jaučiame.
Todėl pati sistemos struktūra įpareigoja mus platinti. Daugiau platindamas, labiau atskleisiu Kūrėją, kilsiu į Jo lygmenį, kol galutinai užpildysiu visą apimtį, įjungdamas į save visą žmoniją tuo, kad jiems per save perduosiu Aukštesniąją Šviesą. Taip tapsiu lygus Kūrėjui, visiškai ištaisysiu savo sielą.

Iš 2017 m. balandžio 2 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Lygiagretūs pasauliai – tarp mūsų

Dešimtukas kaip susiliejimo instrumentas

Apsigyventi dvasiniame pasaulyje

Komentarų nėra

Ant masinio mokymosi slenksčio

Ateities visuomenė, Platinimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar egzistavo tokios kabalistinės grupės, kurios praktiškai gyveno pagal altruistinius principus?
Atsakymas. Mėgino, bet nedaug. Tais laikais kabalistinės grupes buvo pavienės, nedidelės, uždaros.
Nūnai atliekame kone pirmąjį eksperimentą mokant masiškai. Jokiu būdu nesiruošiame įvesti kokių nors altruistinių visuomeninių principų netgi mūsų nedidelėje bendruomenėje, mūsų grupėse visame pasaulyje, nes tai būtų prievarta.
Viskas turi vykti nuosekliai, remtis vidiniais žmogaus pokyčiais.
Iš 2017 m. liepos 31 d. TV programos „Paskutinė karta“

Daugiau šia tema skaitykite:

Ateities žmogus

Ką man pasiimti į naująjį pasaulį?

Pasaulis kilimo tako gale

Komentarų nėra

Pagrindinis žmonijos darbas

Auklėjimas, vaikai, Platinimas

Komentaras. Žmonėms trūksta laiko viskam, jiems nėra kada užsiimti savimi.  Mes negalime įsivaizduoti gyvenimo be darbo. Net susipažindami su kuo nors pirmiausiai klausiame: „Kuo užsiimi? Kokia tavo specialybė?“
Atsakymas. Mes patys padarėme savo gyvenimą tokį. Šiandien, pasitelkę mechanizmus ir automatizavimą mes gaminame 100 kartų daugiau prekių negu prieš 100 metų. Ir kam?
Viskas specialiai sukurta taip, kad žmogus 8–10 valandų būtų užimtas darbe, likusį laiką –kelyje ir visai nedaug – namuose.
Tačiau ši tendencija palaipsniui nyksta. Remiantis kabalos požiūriu, greitai žmogus visiškai atgaus laiką, skirtą profesionaliam darbui. Ir vietoj to užsiims savęs ugdymu.
Visur ims veikti liaudies universitetai, kuriuose visi planetos gyventojai nuo ankstyvos vaikystės iki gilios senatvės eis mokslus, kuriuos sudarys pokalbiai, paskaitos, įvairiausi vienijimosi, auklėjimo ir švietimo pratimai. Žmogus nuo ryto iki vakaro bus užimtas savo ugdymu: truputį fiziniu, bet labiausiai – dvasiniu.
Tai taps pagrindiniu žmonijos darbu, nes tuo užsiimdami, mes pritrauksime teigiamą gamtos energiją: maksimalaus galingumo ir geriausios kokybės.
Klausimas. Kai sakote „dvasiniu“, turite omenyje santykius tarp žmonių?
Atsakymas. Taip. Tačiau šie santykiai grindžiami tarpusavio susijungimu, susiderinimu, visų žmonių suartėjimu, kai matome save tarsi išrinktus į atskirus fragmentus, varžtelius, detales ir iš jų surenkame vieną milžinišką suderintą mechanizmą, vadinamą Adomu.
Priklausomai nuo to, kaip, pritaikydami vienas prie kito kiekvieną dalį, teisingai iš savęs surinksime šį bendrą mechanizmą, pajausime, kaip mūsų daugiau ar mažiau teisingame susijungime pradeda busti ypatinga jėga – ryšio jėga, tarpusavio sąveikos jėga, kuri vadinasi Kūrėju.
Tada visi jausmai ir emocijos, kurios kyla tarp žmonių gatvėje, transporte, darbe, įgys visai kitą prasmę ir jėgą. Mes atrasime visai kitą stimulą gyventi susijungę tarpusavyje.
Ir tai turi prasidėti jau dabar, nes visas pasaulis artėja prie to, kad atskleistų žmonijai, kaip mūsų egoistinis vystymasis, besiremiantis nutolimu vienas nuo kito ir konkurencija, naikina mus ir stumia į niekur.

Iš 2016 m.  balandžio 17 d.  pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl šis laikas toks ypatingas?

Mano mintys Twitteryje (2017 02 12)

Naujojo pasaulio pamokos. Vergai savo noru

Komentarų nėra

Kodėl aš komentuoju naujienas

Krizė, globalizacija, Platinimas

Klausimas. Kodėl pastaruoju metu atrodote labiau kaip politinis komentatorius, o ne kaip kabalistas?
Atsakymas. Mūsų bendra civilizacijos plėtra pasiekė būseną, kai baigiasi ankstesnė žmonijos vystymosi stadija, per kurią žmonija, kaip vaikas ar paauglys, vystėsi pagal gamtos dėsnį, auginosi egoizmą.
Kaip atsitinka ir vaikams, vaikystės laikotarpis praėjo, ir šiandien gamta verčia mus tapti suaugusiaisiais, turėti suaugusiųjų požiūrį į gyvenimą. Ir dėl to mums reikia dirbti, nepaisant savo egoistinių norų, pakilti aukščiau jų, vadovautis tikėjimu aukščiau žinojimo.
Kad įgyvendintume šį perėjimą nuo vaiko būsenos iki suaugusiojo, atsiskleidžia kabala. Ji pasakoja mums, kur mes esame, kas su mumis įvyko ir kas turi įvykti. Nuo šios istorijos akimirkos mes turime du vystymosi kelius – kančių arba gėrio. Kabala moko mus, kaip eiti gėrio keliu, kitaip tariant, mokytis, kaip tapti panašiems į gamtą, tapti vieningiems, kaip visa gamta.
Integralusis jautimas atskleis mums tikrąjį pasaulį, kuriame egzistuojame, kurį, tačiau, slepia mūsų siauri egoistiniai pojūčiai. Ir mes patys tapsime kito pasaulio būtybėmis – amžinomis ir tobulomis.
Šis laikotarpis būtinas visiems ir turi vykti šiuo metu, taip teigia kabala ir tą rodo įvykiai pasaulyje, vadinasi, būtina mokyti kabalos pagal naujienas – pasakoti, kodėl kyla įvykiai ir prie ko jie veda.
Be to, galite peržiūrėti mano ankstesnių metų komentarus – ir įsitikinsite, kiek jie teisingi. O apie politiką ir Baal Sulamas rašė savo užrašuose „Paskutinioji karta“ bei „Auma“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl mus kritikuoja

Kabalos mokslo ypatumai

Laisvo pasirinkimo pakopos

Komentarų nėra

Kančių sumažinimo formulė, 3 dalis

Krizė, globalizacija, Platinimas

Klausimas. Koks skirtumas tarp kančios natūraliai vystantis ir greitinant laiką? Jei visas skirtumas – tik laikas, vadinasi, aš turėsiu sirgti šimtą kartų?
Atsakymas. Imkime pavyzdžiu neseniai įvykusį teroristinį aktą Prancūzijoje, Nicoje, kur žuvo daugiau nei 80 žmonių. Tai baisi tragedija, sukrėtusi visą pasaulį. Visas pasaulis jaučia šį smūgį, juk kiekvienas matuojasi šią situaciją sau, nes tai gali nutikti bet kur.
Tačiau galima buvo pervesti šias kančias į dvasinį lygmenį ir išvengti tragedijos. Kiek šios kančios pastūmėjo žmoniją gėrio link, į suvokimą apie vienybės būtinybę? Ne daugiau milimetro.
O vietoj to pakaktų tik nedidelių dvasinių pastangų, siekiant nors truputį sutikti su tuo, kad išsigelbėjimas vienybėje, visų suartėjime mūsų globaliame pasaulyje, šiek tiek suvirpinant savo širdį ir protą, taip neutralizuotume visas šias kančias.
Ir viena, ir kita stumia mus tikslo link. Bet kokias milžiniškas kančias reikia išgyventi, kad pasistūmėtume natūraliu keliu! Prireikė keturiolikos milijardų metų, kad išsivystytų negyvoji gamta žemės rutulyje. Porą milijardų metų vystėsi augalinis pasaulis, dar milijardą metų – gyvūninis. Ir dar šimtas tūkstančių metų praėjo, kad iš beždžionės taptume žmonėmis.
Pažvelkite, kokia laiko proporcija egzistuoja tarp negyvojo, augalinio, gyvūninio ir žmogaus lygmenų. Aukščiausioje, žmogaus, pakopoje vystymasis vyksta labai greitai.
Lygiai taip pat sukurta visa šiuolaikinė technika: greitesnė, jautresnė ir žymiai galingesnė. Juo didesnė gamtos jėga, tuo labiau ji yra paslėpta ir greičiau veikia. Čia slypi skirtumas tarp natūralaus kelio ir laiko greitėjimo. Galima buvo išvengti daugelio kančių ir pagreitinti laiką.
Klausimas. Tai reiškia, kad teroristiniai aktai vyks dar dažniau?
Atsakymas. Galima išvengti teroristinių aktų, jei naudosime vienijimosi metodiką, kurią siūlo kabala. O kol to nedarome, teroristiniai aktai vyks vis dažniau, juk pasaulis visą laiką juda pirmyn, mūsų egoizmas nuolatos auga.
Pasaulis nepasilieka ankstesnėje būsenoje, mokydamasis smūgiais – jis juda į priekį. Jis turi asmeninę vystymosi dinamiką. Egoizmas vis stiprėja. Ir todėl prieš 20 metų pakako vieno didelio smūgio per metus, kad mus kažko pamokytų, o šiandien reikia jau 20 smūgių per metus.
Juk mūsų egoizmas tapo didesnis. Tai tarsi vaikas, kuris tapo egoistiškesnis, žiauresnis, užsispyręs ir todėl tenka jį bausti labiau, nei tą, kuris tik truputį tingi. Todėl pasaulis gauna žymiai daugiau smūgių, nei prieš 20 metų. Ir jei nesivystysime Šviesos keliu, tai taip ir tęsis: smūgis po smūgio, vis daugiau ir daugiau.
Aš tik tikiuosi, kad tai nevirs gamtinėmis katastrofomis. Kol kas tai tik globalus atšilimas ir taifūnai, bet jei mes nepradėsime savo išsitaisymo, tai prieisime iki tikrų gamtinių kataklizmų.

Iš 2016 m. liepos 15 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kančių mažinimo formulė, 1 dalis

Kančių mažinimo formulė, 2 dalis

Eikime geruoju keliu

Komentarų nėra

Ko trūksta žmonijai?

Krizė, globalizacija, Platinimas

Klausimas. į ką reikėtų atkreipti dėmesį 2017 m. žvelgiant iš kabalos pozicijų?
Atsakymas. Žmonijai trūksta tik vieno – rasti tinkamo tarpusavio ryšio metodiką. Visa kita mes turime ir to niekad netrūks.
O mūsų užduotis – tinkamai tarpusavyje susijungti, kad paverstume mūsų pasaulį patogiu mūsų kūnams ir parengtume jį kelti mūsų sielas. Ši metodika ir yra kabalos mokslas.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

2016 metų rezultatai: pasaulis ieško naujų kelių

Viliojanti ateities šviesa

Pasaulio permaina

Komentarų nėra

Nevogti laimės iš kitų

Izraelis ir pasaulio tautos, Platinimas

Klausimas. Ar gali aukštesniosios jėgos veikti per vieną žmogų kitus?
Atsakymas. Aukštesniosios jėgos visada veikia mus per kitus žmones. Tiesiogiai – labai retai ir tik tuo atveju, kai žmogus jas pritraukia pats, nes jau turi ryšio su jomis kanalą.
Jei žmogus pats pritraukia aukštesniosios jėgos veikimą, tai ji jį veikia tiesiogiai, o jei ne, tai per negyvąją, augalinę ar gyvūninę gamtą.
Klausimas. Kaip šviesa, kurią aš pritraukiu studijuodamas kabalos mokslą, veikia kitus žmones?
Atsakymas. Šviesa visus veikia teigiamai, nes mes visi, nori nenori, surišti į vieną vienintelę sistemą „Žmogus“. Ir jei aš ją pritraukiu, esu šviesos šaltinis šiame lygmenyje, iš manęs ji išplinta į kitus. Visa problema – kaip kuo daugiau pritraukti šviesos.
Žydai turi šią metodiką ir, jeigu jie teisingai pritrauktų šviesą, tai su jais būtų elgiamasi gerai. Tačiau jie nepritraukia šviesos ir neskleidžia jos aplink save, todėl žmonėms atrodo, kad jie vagia jų laimę ir yra visų nelaimių šaltinis.
Iš to galima suprasti, kad kiekvienas iš mūsų gali būti šviesos šaltiniu kitiems.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Ant nuostabios ateities slenksčio

Kabala, Platinimas

Klausimas. Kas mūsų laukia 2017 metais?
Atsakymas. Nuostabi ateitis. Pagaliau žmonija supras, kad kabala – tai metodika, apie pasaulio egzistavimą ir jo vystymąsi. Ji pasakoja apie jo tikslą, jį valdančias jėgas, kokiais keliais pasiekti lygmenį, kai galima šias jėgas valdyti ir suprasti, kur jos mus veda.
Turime praregėti, suaugti taikydami pasaulio platesnio suvokimo metodiką. Tikiuosi, kad 2017 metai suteiks mus galimybę ir žmonės išvys, kad ji skirta kiekvienam iš mūsų.
Turime pereiti į naują matavimą ir pradėti jausti tai, apie ką astrofizikai kalba šiandien, jog gyvename gerokai sudėtingesniame pasaulyje nei numanome.
Mums reikia jį suprasti, tapti daugiapusiškesniais, nesusitelkti į menkų malonumų gavimą kas akimirką, negyventi vien tik tuo, šiek tiek pakilti virš savo prigimties. Būtent tai mums suteikia kabala. Bet tam reikia ja susidomėti, būti kantriam. Tikiuosi, kad šie metai padės mus.
O mums – tiems, kurie studijuoja kabalą, reikia išeiti į mases su aiškesniais, artimesniais, minkštesniais, geresniais paaiškinimais, kad žmonės mus suprastų, ir atnešti jiems gero, amžino gyvenimo metodiką. Juk kabala atskleidžia visiškai kitą egzistavimo plotmę.
Kreipiuosi į visus mūsų klausytojus. Laukiame jūsų ir ne tik mes, bet visa žmonija. Ateikite, padėkite, ir pamatysite, kad kiti metai bus visai kitokie – geresni.
Klausimas. Ko siekti 2017 metais?
Atsakymas. Vienybės, tarpusavio supratimo. Tačiau tai įmanoma tik po elementarios pažinties su kabala. Linkiu šito visiems mūsų klausytojams.
Sėkmės ir gerų metų!

Iš 2016 m. gruodžio 26 d. vebinaro „Baigiant metus“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atskleisti gyvenimo prasmę?

2015 – ieji – blogio įsisąmoninimo metai

Mažai žadanti 2016 m. pradžia, I d.

Komentarų nėra

Kiek kabalistų reikia?

Platinimas

Klausimas. Kaip matote iš savo mokinių, itin sunku pereiti prie dvasinės davimo prigimties, prie meilės artimui. Nejaugi manote, kad tai įmanoma visam pasauliui?
Atsakymas. Jokiu būdu nesu utopistas, esu realistas. „Meilės ir davimo artimui savybę” pasiekti gali tik ypatingi žmonės, turintys ypatingą polinkį dvasinei transformacijai. Jie ir vadinami kabalistais.
Jų pasaulyje gali būti dešimtys, ne daugiau. Bet paskui save jie gali vesti visą žmoniją, mat nebus kitos galimybės pratęsti mūsų egzistavimą žemėje. Ir išsipildys pranašystė, kad visi seks paskui „Izraelį“, t. y. paskui siekiančius Kūrėjo, davimo ir meilės savybės. Tad pakanka dešimties kabalistų visai planetai, kad visus atvestų į kūrimo tikslą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tobulumui svarbus kiekvienas

Studijuojant Kūrėjo veiksmus

Taisydamas save – taisai pasaulį

Komentarų nėra

Noras, prikeliantis žmogų gyvenimui

Dvasinis darbas, Platinimas

Klausimas. Ar mumyse lieka dvasinis nueito kelio įrašas?
Atsakymas. Mumyse lieka absoliučiai visa dvasinė informacija to, ką patyrėme istorijos eigoje. Ir dabar turime palaipsniui tai savyje atgaivinti ir realizuoti.
Todėl kabalistinių žinių platinimas turi sklisti iš tų, kurie jaučiasi tiesiogiai su jomis susiję.
Klausimas. Ką galvojate apie dešimt prarastųjų genčių, kurios, neaišku kur yra?
Atsakymas. Tai ne mano reikalas. Mano darbas užsiiminėti tais, kurie nori eiti į priekį. Po truputį mes visur išbarstome žinių sėklas, kad visi, kurie nori atskleisti dvasingumą, pasiekti gyvenimo tikslą, „įeiti į Izraelio žemę“, į tikrąją kūriniją, galėtų tai realizuoti dabar, šiame gyvenime.
Klausimas. Ar galima sakyti, kad jūsų ne žydų kilmės mokiniai kažkokiu būdu priklauso toms prarastosioms gentims?
Atsakymas. Dabar tai neturi reikšmės. Jeigu žmogus turi norą, vadinasi, jis pasiruošęs atskleisti dvasinį pasaulį.
Į mūsų kongresus atvažiuoja žmonių iš viso pasaulio, skiria pinigus ir laiką, kad kelias dienas pabūtų kartu su mumis. Tai toks stiprus ir aukštas noras! Mums reikia juos gerbti, mylėti, dievinti, – ne išorinį jų apvalkalą, o norą priartėti prie Kūrėjo, kurį Kūrėjas juose ir atgaivina.
Klausimas. Kai jūs sakote, kad mylite žmogų, jūs mylite būtent šį tašką jame?
Atsakymas. Būtent tai! Daugiau nieko! Visa kita – tai gyvūnas, kuris šiandien gyvena, o rytoj mirs.
Klausimas. Ar jūs turite tokią maldą, kad šis siekis gyventų žmoguje, ir jis galėtų įsikabinti į jį dantimis?
Atsakymas. Aš laikau savyje nuolatinę maldą už visus savo mokinius, kiek tai priklauso nuo manęs. Visa kita priklauso nuo jų. Valios laisvė duota kiekvienam, ir kiekvienas ją turi realizuoti. O mes tikėsimės, kad tai atsitiks visiems pasaulyje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Už ką žmogus atsakingas?

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Dvasiniai ir materialieji norai

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai