Pateikti įrašai priklausantys Pasaulio problemos kategorijai.


Mano mintys Twitter (2017 10 03)

Pasaulio problemos, Twitter

Krizė – kai atsiskleidžia, kad nėra teisingo mūsų tarpusavio ryšio, žmogaus egoizmo esmė. Mūsų tarpusavio vienybė – vaistai.
Jeigu žmonės nesusijungia, gamta sukuria katastrofas. Jos sutelkia ir keičia pasaulio suvokimą. Tačiau tai kančių kelias!
Gamta per organizmo pavyzdį pateikė teisingų santykių modelį: ląstelė egoistinė,  bet susijungia su kitomis virš savo egoizmo viso kūno naudai.
Prasidėjo era, kai pereiname į kiber erdvę, karai vykdomi pasitelkus bepiločius lėktuvus ir kompiuterius. Priešakyje gėrio ir blogo karai mintimis!
Vyriausybėms būtina ugdyti 90% planetos gyventojų, t. y. jos turi užsiimti žmogaus „gaminimu“ ir naujos visuomenės kūrimu!
Mūsų ateitis: ištirti ryšių sistemą tarp visu gamtos dalių ir įsisąmoninti, kad ji įpareigoja mus sukurti tokį pat ryšį tarp mūsų.
Šiandien pasaulis globalus, o jeigu žmonės nenori tarpusavyje susivienyti, tai karai ir teroro aktai atskleis tarpusavio ryšių būtinybę.
#Katalonija Vienybė – kai dvi tautos susijungia būdamos lygios.
Tragedija Las Vegase: išorinis pasaulis – mūsų vidinės būsenos kopija. Tad kalbama apie vidines katastrofas, kurios atrodo išorinėmis…
Tragedija Las Vegase: tik ugdydami visuomenę sukursime abipusio ryšio atmosferą, ir tuomet tokių tragedijų nebebus.
Tragedija Las Vegase
dar sykį patvirtina: ugdyti visuomenę, kad ji susijungtų, yra pati svarbiausia visuomenės ir valdžios užduotis.

Komentarų nėra

Klimato atšilimas prikels dinozaurus

Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

Tyrimas. Naujoji teorija, siejanti klimatines Juros periodo sąlygas su milžiniškų reptilijų klestėjimu, privertė daugelį mokslininkų imti kalbėti apie galimą dinozaurų eros sugrįžimą. Pasaulinis atšilimas, anot tyrinėtojų, gali lemti visiškai naujų rūšių atsiradimą, taip pat gerokai padidės reptilijų, kurios šiandien gyvena Žemėje (krokodilų, driežų ir vėžlių), kūno dydis.
Gigantiškumas, būdingas žolėdžiams driežams, rodo, jog jie smarkiai didėja veisdamiesi šiltame terariume. Gigantiškumas atrodo įspūdingai net stebint vieną kartą. Šiltojo klimato sąlygomis žinduoliai praranda savo pranašumą prieš roplius. Tyrimo autoriai perspėja, kad jei nesustabdysime pasaulinio atšilimo, tai Žemės laukia didžiulių reptilijų invazija.
Komentaras. Mums nereikia bijoti jokių „baisybių“, jei suvokiame visko, kas vyksta, priežastį ir ją ištaisome. Viskas, kas vyksta, yra mūsų egoizmo blogio suvokimas, kuris ir yra vienintelis kintantis parametras pasaulio sistemoje, taip pat vienintelis parametras, kurį mes ir tiktai mes galime pakeisti, be to, sąmoningai. Prie to mus prives visi įvykiai. Taigi turime nemaišyti priežasties – egoizmo ir būtinybės jį ištaisyti – su pasekme: viskas, kas mus supa, stums mus prie šito.

Daugiau šia tema skaitykite:

XXI a. kaitra

Temperatūra muša rekordus

Komentarų nėra

XXI a. kaitra

Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

Pranešimas (žurnalas „Environmental Research Letters“): Anomalios kaitros laikotarpis po 30 metų apims keturis kartus didesnį plotą nei dabar, o amžiaus pabaigoje gali apimti iki 85 proc. visos žemės. Pirmąją XXI a. pusę neįprastai  aukšti mėnesio temperatūros laikotarpiai išplis.
Iki 2020 m. panašūs reiškiniai apims du kartus didesnį sausumos plotą nei dabar, o iki 2040 m. – keturiskart didesnį, nepriklausomai nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių. Dar ekstremalesnės temperatūros, kokių šiuo metu beveik nepasitaiko, artėjant šiam laikui gali apimti iki 60 proc. sausumos.
Komentaras: Poveikį klimatui daro ne technologinė žmogaus veikla, o jo bendras egoistinis požiūris į kitus žmones ir gamtą, –  ir tik pakeitę save galėsime nustatyti bet kokį klimatą, kokį pasirinksime patys!

Daugiau šia tema skaitykite:

Temperatūra muša rekordus

Gyvenimas ant ugnikalnio

Komentarų nėra

Sveiki sulaukę visuotinio nuopuolio

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

Nuomonė (ekonomikos mokslų dr. M. Deliaginas): Globalusis verslas siekia įtakos, kad gautų monopolį, o per jį – didžiulį pelną.
Jis ir yra pagrindinė šiuolaikinės visuotinės krizės priežastis ir šaltinis: jis suformavo pasaulinio lygio monopolį, kuris ėmė pūti.
Globalusis verslas neturi atsakomybės, nes neturi nei rinkėjų, nei mokesčių mokėtojų.
Globalusis verslas praaugo daugelį valstybių, dėl savo prigimties jis diegia efektyvumo firmai, bet ne visuomenei principą. Remiantis šiuo principu visa, kas iškart neduoda pelno, turi nustoti vartoti ir būti sunaikinta.
Pirmiausiai, išsivysčiusių šalių vidurinioji klasė.
O šiuolaikinė rinka be viduriniosios klasės paklausos – tai žiauraus centralizuoto paskirstymo ekonomika.
Demokratija be viduriniosios klasės – tai informacinė diktatūra, pagrįsta žiauriu „smegenų plovimu“. Tendencija neša pasaulį būtent ten, į naujuosius kol kas dar kompiuterinius Viduramžius…
Norėdami, kad visuotinės krizės šaltinis įveiktų krizę, garantuotai gauname jos paaštrėjimą ir griaunančias pasekmes. Sveiki sulaukę visuotinio nuopuolio!
Komentaras: Žemiškai, blaiviai mąstant galima padaryti tik vieną išvadą – sprendimo nėra. Jeigu remiamės įgimtomis savybėmis, jausmu ir protu. Tačiau yra savybių, jausmų ir proto aukščiau žemiškosios prigimties, jų galima įgyti, būtent tam mus skatina krizė. Sprendimas yra!

Daugiau šia tema skaitykite:

Didis ekonomisto naivumas

Valstybės silpsta

Komentarų nėra

Apie tarptautinę bendruomenę

Egoizmo vystymasis, Pasaulio problemos

Nuomonė (Richard N. Haass – JAV tarptautinių santykių tarybos prezidentas). Kaskart, kai pasaulyje įvyksta kažkas blogo, kas nors paragina tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų. Vis dėlto neegzistuoja jokia „tarptautinė bendruomenė“. Arčiausiai jos yra Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.
Deja, maža ko galima tikėtis iš organizacijos, kuri prilygina JAV arba Kiniją, tarkime, Fidžiui. Jokio JT reformų kiekio nepakaks tam, kad būtų pasiekta fundamentalių pokyčių:  dabartinės didžiosios valstybės net nėra sutarusios dėl taisyklių, pagal kurias turi būti valdomas pasaulis. Netgi ten, kur iš principo, „ant popieriaus“, yra susitarimas, – praktiškai jo nėra.
Komentaras. Postūmis tobulybės link visada vyksta dėl „blogio suvokimo“ – mūsų netobulos egoistinės prigimties atskleidimo. Ir tik žmogui, žmonėms, pasauliui galutinai įsitikinus, jog jų prigimtis yra visiškai ydinga, jie būna pasirengę su džiaugsmu jos atsisakyti. Tada jų pojūčiuose atsiskleidžia Aukštesnioji gamtos jėga. Žmonės prašo jos juos pakeisti – ir Ji juos keičia. Visa, kas su mumis vyksta, vyksta tik tam, kad būtume atvesti prie šio įvykio.

Komentarų nėra

Už nedarbą – milijardai

Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

Nuomonė: ES darbo ministrai susitarė padidinti fondą kovai su jaunimo nedarbu iki 8 milijardų eurų. ES užregistruota beveik 6 milijonai bedarbių iki 25 metų amžiaus.
Kaip pinigai padės įveikti jaunimo nedarbą – neaišku. Kai kurie stebėtojai mano, kad šis sprendimas yra viso labo teigiamo ES įvaizdžio kūrimo kampanija. Šiuo atveju „gerąja mamyte“ nusprendė pasirodyti Vokietijos kanclerė Angela Merkel, šitaip siekianti nuraminti Pietų Europos šalių gyventojus. Kreditai greičiausiai nusės stambiausiose pramonės įmonėse.
Komentaras: Fondai ir kreditai kuriami, kad savi žmonės juos galėtų „įsisavinti“. Bet šiandien, sprendžiant iš komentarų, niekas nė nesitiki, kad galima išsigelbėti nuo nedarbo. Visi komentarai dažniausiai atrodo juokingi. Tik nuo liaudies spaudimo priklauso, kada elitas supras savo beviltišką padėtį ir įsiklausys į integraliojo gyventojų švietimo metodą, kaip į priemonę VISIEMS klausimams spręsti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Amerika dirba ne visą darbo dieną

Ką reiškia gerovė?

Komentarų nėra

Pasaulis informaciniame kare

Pasaulio problemos

Pranešimas: Daugelio šalių vyriausybėms sekimo internete praktika – įprastas reikalas. Tarptautinės elektroninių ryšių sąjungos generalinis sekretorius yra įsitikinęs, kad visos pasaulio vyriausybės seka viena kitą. Tai visiškai kas kita, nei atominio ginklo atveju, kai viską lemia technologijos, žinios, infrastruktūra ir investicijos. Pasaulyje daugiau nebėra „super“ jėgos. Kibernetinėje erdvėje viską lemia žmogaus protas. Turime veikti bendrai, tai – naujoji tvarka.
Komentaras: Kadangi gamta atsiskleidžia kaip vieninga integrali visuma, mūsų ryšys ir tarpusavio priklausomybė nuolat skleisis vis plačiau ir giliau. Tokie agentai kaip Snaudenas – ne išdavikai, o rezidentai, privalantys pranešti pasauliui, kad „visų rankos – visuose“. Taip išsilaisvinimo iš ribų procesas tik trumpėja. Išeitis – ne atsiriboti, o, priešingai, susivienyti, griaunant visas sienas. Tam būtinas psichologinis žmogaus perversmas integraliojo ugdymo metodu, o būtent tai reikalinga integraliai analoginei sistemai, o gamta ir mes jai priklausome.

Komentarų nėra

Temperatūra muša rekordus

Pasaulio problemos

Pranešimas (JTO Pasaulinė meteorologų organizacija): Per pirmuosius dešimt XXI a. metų buvo sumušta žymiai daugiau temperatūros rekordų nei per visus ankstesniuosius dešimtmečius, nes jie yra patys šilčiausi per visą klimato stebėjimo istoriją nuo 1850 m., todėl padaugėjo mirčių nuo perkaitimo, Kalifornijos Mirties slėnyje užfiksuota pati aukščiausia temperatūra.
Pirmasis XXI a. dešimtmetis užima antrąją vietą pagal drėgmės lygį nuo 1901 m., tik dėl visuomenės perspėjimo apie klimato pokyčius sistemų potvynių aukų skaičius sumažėjo. JT mano, kad būtina nuolatos vystyti perspėjimo sistemas, kadangi Žemės klimatas keičiasi.
Komentaras: Mums padės ne perspėjimo apie klimato pokyčius sistemos, o paties žmogaus – pagrindinio klimato kaitos veiksnio – pasikeitimas. Gamtos turimos priemonės vis tiek privers pakeisti požiūrį vienas į kitą ir į supančią aplinką. JT turi imtis visuomenės gerinimo priemonių, o UNESCO užsiimti jos auklėjimu.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimas ant ugnikalnio

Išvengti gamtos smūgių

Komentarų nėra

Vyrų paklausa krenta

Pasaulio problemos, Vyras ir moteris

Tyrimas: Visuomeniniai stereotipai (moterys – virtuvėje, vyrai – maitintojai) nustoja veikti, kaip ir paklausos bei pasiūlos dėsniai, dėl išryškėjusios asimetrijos moterys nustoja tekėti. Sutartinių įsipareigojimų aspektu santuoka turi savo kainą, išlaidas ir naudą partneriams. Ekonominė sutarties dalis – ne tik vyro ir moters uždarbis, bet ir jų indėlis į namų ruošos darbus bei rūpinimąsi šeimos nariais. Tradiciškai moterys, neturėdamos didesnio uždarbio, mokėjo didesnę kainą už santuoką nei vyrai.
Tekėti norinčių moterų pasiūlos didėjimas muša santuokos kainą vyrams: pagal sutartį vyrai už buitines paslaugas, kurias teikia žmona, moka minimaliai. Jei tokių moterų sumažėja, santuokos sąlygos joms pagerėja.
Dėl moterų ekonominės nepriklausomybės didėjimo santuokos rinka tapo sudėtingesnė: vyrai negali prisitaikyti prie naujo socialinio vaidmens, todėl poros, kuriose žmona uždirba daugiau nei vyras, mažiau patenkintos savo santuoka ir dažniau skiriasi. Ilgalaikių įsipareigojimų paklausa nepaliaujamai mažėja. Laikas nustoti apgailestauti dėl šio pasikeitimo ir prisitaikyti prie pasaulio, kuriame santuokų mažėja.
Komentaras: Šeima yra civilizacijos egzistavimo pagrindas ir bus tiek, kiek egzistuos civilizacija. Jau bolševikai svajojo apie laisvą lytinį gyvenimą ir vaikų auklėjimą internatuose, bet gamta visada viską sugrąžina į savo vietas. Svarbiausia –  tyrinėjant gamtą, visą laiką siekti harmonijos su ja.

Tyrimas: Visuomeniniai stereotipai (moterys virtuvėje, vyrai maitintojai) nustoja veikti, kaip ir paklausos bei pasiūlos dėsniai, dėl išryškėjusios asimetrijos moterys nustoja tekėti. Sutartinių įsipareigojimų aspektu santuoka turi savo kainą, išlaidas ir naudą partneriams. Ekonominė sutarties dalis – ne tik vyro ir moters uždarbis, bet ir jų indėlis į namų ruošos darbus bei rūpinimąsi šeimos nariais. Tradiciškai moterys, neturėdamos didesnio uždarbio, mokėjo didesnę kainą už santuoką nei vyrai.

Tekėti norinčių moterų pasiūlos didėjimas muša santuokos kainą vyrams: pagal sutartį vyrai už buitines paslaugas, kurias teikia žmona, moka minimaliai. Jei tokių moterų sumažėja, santuokos sąlygos joms pagerėja.

Dėl moterų ekonominės nepriklausomybės didėjimo santuokos rinka tapo sudėtingesnė: vyrai negali prisitaikyti prie naujo socialinio vaidmens, todėl poros, kuriose žmona uždirba daugiau nei vyras, mažiau patenkintos savo santuoka ir dažniau skiriasi. Ilgalaikių įsipareigojimų paklausa nepaliaujamai mažėja. Laikas nustoti apgailestauti dėl šio pasikeitimo ir prisitaikyti prie pasaulio, kuriame santuokų mažėja.

Komentaras: Šeima yra civilizacijos egzistavimo pagrindas ir bus tiek, kiek egzistuos civilizacija. Jau bolševikai svajojo apie laisvą lytinį gyvenimą ir vaikų auklėjimą internatuose, bet gamta visada viską sugrąžina į savo vietas. Svarbiausia tyrinėjant gamtą, visą laiką siekti harmonijos su ja.

Komentarų nėra

Nėra ką pasakyti pasauliui

Ekonomika ir pinigai, Pasaulio problemos

Nuomonė (žurnalas „Ekonomistas“): Eilinė JAV vyriausiojo finansų stratego kalba pasirodė kaip reta neturininga. Benas Bernankė – JAV Federalinės rezervų sistemos pirmininkas, vienas iš autoritetingiausių specialistų finansų pasaulyje.
Į jo prognozes įsiklauso visi pasaulio ekonomistai, prekybininkai, finansų analitikai, bankų ir kompanijų vadovai.  Specialisto kalba pasirodė panaši į pradedančio modelio interviu: gali būti, kad viskas bus taip, o gal – kitaip. Iš ankstesnio ryžtingumo nelikę nė pėdsako, planai gali būti peržiūrėti, apie kokį nors tvirtą kursą negali būti nė kalbos.
Pasaulio rinkos į tokį nesusipratimą išvis niekaip nesureagavo. Amerikos ekspertai mano, kad judėjimas JAV rinkoje prasidės pasibaigus rugsėjui ir kad ekonomikos perspektyvos yra geros.
Komentaras: O štai apie geras perspektyvas –  tam, kad nesugadintų atostogų laikotarpio. Nieko gero laukti nereikia. Krizė ne tik tęsis, bet ir gilės, kol žmonija nepripažins visiško savo bejėgiškumo. O įkandin šio pojūčio taps pasiruošusi įsiklausyti į „netikusius“ kabalistų patarimus apie integralaus vystymosi metodiką.

Daugiau šia tema skaitykite:

Didis ekonomisto naivumas

Ar yra išeitis?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai