Pateikti įrašai priklausantys Dvasinis darbas kategorijai.


Pakilti į Kūrėjo pakopą

Dvasinis darbas

Klausimas. Išeitų, kad Kūrėjas pats didžiausias egoistas. Jis nori mėgautis mūsų taisymusi, kad gautume dėl Jo, ir pasieks to bet kokia kaina. Mes turime pasiekti tokį altruizmo lygmenį?
Atsakymas. Kūrėjas – tai absoliutaus gėrio savybė. Šiuo atžvilgiu galima sakyti, kad Jis – pats didžiausias altruistas, arba egoistas, arba dar kažkas, bet tai viena savybė! Jis nesikeičia! Kūrėjas – tai gamta, kurioje esame.
Esame „juodame rutulyje“, kurio savybė – absoliutus egoizmas, ir turime pamažu iš jo išeiti. Todėl apie Kūrėją galima sakyti viską, ką tik norime.
Kūrėjo noras – duoti. Jis egoistinis ar ne? Negalime kelti tokio klausimo, nes be šio noro Jis daugiau nieko neturi. Jis – tik noras duoti. O visi kūriniai – tik noras gauti. Jie tikslingai sukurti tokiais, kad būtų priešingi Kūrėjui, kitaip nebūtų kūriniais, atskirtais nuo Kūrėjo.
Bet kaip jiems prilygti Kūrėjui, kad užimtų tą patį lygmenį ir būti tokiems pat laimingiems, patenkintiems? Tam reikia, kad noras gautų galėtų gauti, bet tik su ketinimui duoti. Ir tuomet jo lygmuo prilygs Kūrėjo lygmeniui, nors ir bus priešingos Jam savybės – kūrinio prigimtis gauti, o ne duoti.
Tad mūsų darbas – įgyti ketinimą. Priklausomai nuo įgyto ketinimo „duoti“ galėsime naudotis savo noru gauti kiek tinkami. Mat tokiu atveju visi mūsų veiksmai bus nukreipti į davimą, būsime panašūs į Kūrėją, lygūs Jam, suprasime Jį, kitaip tariant, būsime tokie, kaip Jis.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Melsti vidinės davimo jėgos

Keliamoji noro jėga

Panašus į Šviesą

Komentarų nėra

Kodėl sukurtas toks turtingas pasaulis?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kodėl materialiame pasaulyje atliekame tiek mažai veiksmų? Kūrėjas sukūrė tokį turtingą pasaulį, o mes užsiimame tik vidiniu darbu.
Atsakymas. Mat dar nesukūrėme tokios visuomenės, kurioje per materialius veiksmus galėsime kabalistiškai vieni kitus veikti.
Klausimas. Ar visi kabalisto veiksmai – tai mokytis, klausyti mokytojo, sėdėti rate ir šnekėti? Nėra nieko kito? O pasaulis toks įvairus, galima tiek visko nuveikti.
Atsakymas. Verčiau nieko nedaryti. Dėl to, kad kažką darome, nėra nieko gero nei žmogui, nei pasauliui.
Klausimas. Tai kam viskas sukurta?
Atsakymas. Kad ramiai gyventum ir siektum, kad tavo ryšys su kitais būtų idealus.

Iš 2016 m. gruodžio 11d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Puikus balansas

Teisiame Kūrėją

Gali keikti, tik nepamiršk Manęs

Komentarų nėra

Puikus balansas

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip išlaikyti balansą tarp gyvenimo mūsų pasaulyje ir siekio atskleisti dvasinį pasaulį?
Atsakymas. Tai nuostabi pusiausvyra tarp jų, kai viskas subalansuota ir nėra jokio prieštaravimo tarp dviejų pasaulių. Mes viską būtinai pasieksime.
Svarbiausia – mėginkite atlikti viską, kas įmanoma, kad pasiektumėte aukštesnįjį pasaulį, o ten išvysite, kaip viskas susilies į vieną vieningą sistemą. Pamatysite vieną vaizdą ir jis bus nuostabus, kupinas darnos, kuri užpildys jus ir suteiks amžino judėjimo pojūtį.
Šiame gyvenime, šiame pasaulyje pajausite viską, kas egzistuoja aukščiau jūsų.

Iš 2017 m. sausio 29 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis

Tavo akys pamatys Kūrėją, ir niekieno kito!

Pats esi atsakingas už savo gimimą

Komentarų nėra

Ką siūlo kabala?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kabala siūlo auginti savo egoizmą, savimeilę ir pan., kad galiausiai suprastum, jog tai beprasmis užsiėmimas?
Atsakymas. Kabala nesiūlo auginti egoizmo. Ji siūlo tapti panašiems į Kūrėją.
Jeigu mano prigimtis – gauti, tai galiu gauti, bet tik su ketinimu duoti. O jeigu neturiu tokio ketinimo, nieko negausiu.
Tad būti maksimaliai panašus į Kūrėją galiu tik tiek, kiek turėsiu ketinimą duoti, ketinimą kitų labui. Jeigu jo nėra, reiškia, kad nieko nedarau.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžino malonumo formulė

Linkstu duoti

Eikime geruoju keliu

Komentarų nėra

Kaip padėti mokytojui?

Dvasinis darbas, Mokytojas ir mokinys

Klausimas. Kaip mokinys gali padėti mokiniui, ir kada mokytojas perduoda Šviesą mokiniui?
Atsakymas. Tai įmanoma tik būnant atsidavusiam idėjai, mokymuisi, vienybei, padedant mokytojui jo darbe su bendrąja grupe.
Kai 1980 m. radau savo Mokytoją, po keleto užsiėmimų man neliko jokių abejonių, kad turiu pervažiuoti arčiau jo ir daryti viską, kas galima. Bet tada buvo kitos sąlygos, nebuvo interneto, nebuvo net kabalistinių knygų – jos buvo retos, it radinys. Nuo to laiko praėjo 37 metai. Šiandien yra visiškai viskas, knygos išverstos į įvairias kalbas.
Padėti mokytojui – žinoma, tai itin rimtas akstinas vystytis. Reikia stengtis būti panašiam į mokytoją, juk ką daro aukštesnysis parcufas, to turi siekti ir esantis ant žemesniosios pakopos. Lygiai taip ugdome vaikus.
Visada sekite aukštesniojo pavyzdžiu: koks jo požiūris į pasaulį, užsiėmimus, platinimą, ir taip eisite pirmyn. Tai pats geriausias stimulas vystytis.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Komentarų nėra

Kaip paspartinti dvasinę raidą?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip paspartinti dvasinį vystymąsi?
Atsakymas. Laikas – itin svarbus veiksnys mums einant pirmyn. Neįsivaizduoju, kad būtų galima gerokai jį sutrumpinti.
Jūs nenutuokiate, kiek vidinių dvasinių būsenų pasikeičia kiekvieną jūsų žemiško gyvenimo minutę, ir jūs apie jas nė nenumanote. Skaitiklis sukasi, sukasi ir viskas nuolatos keičiasi.
Ir staiga jūs jaučiate, kad kitaip suvokiate tai ir kitaip pajaučiate tą, staiga kažką suprantate ir pan. Visa tai jūsų vidinių pokyčių rezultatas.
Tad reikia spartinti laiką, nors, kita vertus, vis dėlto esame tam tikruose rėmuose. Ir jeigu jūs esate grupėje, mokotės, jeigu sistematiškai kartu dirbate ir su savimi, ir su grupe, jei priklausote mūsų visuotinei pasaulinei grupei, tai čia kažką pakeisti galima tik jūsų bendromis pastangomis.
Šitaip galite paspartinti laiką, tačiau bet kuriuo atveju laiko veiksnys išlieka, ir į jį reikia atsižvelgti, jį gerbti.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis tobulėjimas nesuteikiamas per protekciją

Ar tokia jau objektyvi ta mūsų realybė?

Nori spręsti pats?

Komentarų nėra

Pagrindiniai įrankiai egoizmui valdyti

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas. Kokius pagrindinius instrumentus siūlo kabala egoizmui valdyti?
Atsakymas. Apriboti save padedant Šviesai, kurią žmogus gauna per grupę.
Užgniaužti save grupės atžvilgiu ir priklausomai nuo to pajausti savo žemiausią tašką.
Skirti visą save grupei, kad jai padėtum, ir taip pasiektum aukščiausią tašką.
Skirtumas tarp žemiausio ir aukščiausio taško apibrėš tavyje Kūrėjo atskleidimo formą.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dėl ko mes vis labiau nepakantūs

Pateisinti kits kitą

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Kaip tinkamai suformuluoti maldą?

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Kaip tinkamai suformuluoti grupės maldą ir kaip ją išlaikyti 24 valandas?
Atsakymas. Iš pradžių malda gali būti dirbtina, nes jūs širdyje vis dar ne itin veržiatės sirgti už grupę, už draugus, už jūsų ryšį, už bendrą tarpusavio siekį ir iš jo pas Kūrėją.
Visa tai prasideda nuo pakankamai dirbtinio judėjimo viduje. Tačiau pamažu, besimokant jus paveiks Šviesa. Pajausite, kad jūsų mechaniški, dirbtiniai, melagingi veiksmai įgyja visiškai kitą atspalvį: natūralų, teisingą, nuoširdų.
Šviesa veikdama mus įskiepys mums savo savybes. Ir tuomet mūsų malda taps tikra, pasijausite su kitais draugais kaip viena visuma.
Jūs turite sujungti tarpusavyje taškus širdyje, kaip dešimt vandens lašų susilieja draugėn į vieną didžiulį lašą. Tuomet jų viduje pajausite aukštesniąją energiją, aukštesniąją būseną, aukštesnįjį pasaulį! Čia bus visas jūsų gyvenimas.
Tai jūsų siela. Visam dešimtukui – ji viena. Žmogus turi suprasti, kad vienas jis nepraeis šio kelio. Jis turi susijungti su kitais. Arba virtualiai, arba fiziškai. Sėkmės jums!

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – nepamesti siūlo galo

Svarbiausias žmogaus darbas

Ketinimas, nešantis sėkmę

Komentarų nėra

Pratimas „Ryšys su Kūrėju“

Dvasinis darbas

Atlikime nedidelį pratimą. Pamėginkime viduje susitelkti į absoliutų, tobulą ryšį su Kūrėju .
Kūrėjas dabar visiškai mus valdo, yra priešais mus ir jausmuose, ir mintyse, ir ketinimuose, ir veiksmuose – visur kur, kas yra žmoguje. Mumyse nieko nelieka, kas nebūtų visiškai susiję su Kūrėju.
O dabar pamėginkime kontroliuoti šią būseną ir stenkimės visą laiką ją išsaugoti, kad ji neišbluktų, o taptų vis aštresnė. Jeigu atsiranda kokia nors kliūtis  ar mintis , kur nors pabėgti, vis tiek mėginame ją pasitelkę dar labiau sustiprinti ryšį su Kūrėju jausmuose, įvairiausiuose pojūčiuose – iš nuolatos stengiamės taip išsilaikyti.
Mėginame pajausti, kaip draugai irgi yra taip viduje susitelkę į Kūrėją, ir norime kartu vienas kitą taip palaikyti. Vis daugiau, dar daugiau pastangų – stengiamės, kad visi būtų susitelkę į Kūrėją kaip aš.
Po to įsivaizduojame jį kaip kažką bendro, bendro visiems. Visąlaik esame nukreipti tik į Jį vieną, ir padedame kits kitam susitelkti tik į Jį.
Tarpusavyje taip susijungiame padėdami vienas kitam, kad nejaučiame, jog ne tik aš visuomet priešais save laikau Kūrėją kaip „Nėra nieko kito tik Jis“ ir „Geras ir kuriantis gėrį“, o visi kartu siekiame Jo. Ir jeigu Jis vienas visiems, tai ir mes esame kaip viena visuma.
O jeigu vis dar neįmanoma to atlikti, vadinasi, turiu labiau rūpintis, kad draugas nenutrauktų savo ryšio su Kūrėju. Noriu būti jame, kad jam čia padėčiau.
Iš esmės tokius pratimus nuolatos turėtume daryti. Baal Sulamas  17 laiške rašo, kad „Izraelis, Tora ir Kūrėjas viena“, kad mes turime eiti tiesiai į tikslą ir jokiu būdu neišsukti iš kelio, nes kitaip paklaida nuolatos augs, kol galiausiai atsidursime tikslo nuošalyje.
Nuolatinis toks siekis ir yra „Achišena “ metodikos realizacija. Turime galvoti, kad kiekvienas į grupę ateinantis žmogus į tai įsijungia. Įsijungti į grupę reiškia kasdien atnaujinti pastangas, kelti jas į aukštesnį lygmenį, vis tiksliau nukreipti į Kūrėją, į save, į tarpusavio ryšį.
Svarbiausia neatsijungti. Kitaip tariant, visas mano mintis, aptarimus su draugais reikia įjungti į ketinimą būti kartu priešais Kūrėją ir jokiu būdu nenukrypti į šalį. Visos kliūtys turi tik didinti mūsų vienybę tarpusavyje ir su Juo.

Iš 2016 m. liepos 29 d. Sankt Peterburgo kongreso pamokos Nr. 1

Daugiau šia tema skaitykite:

Eikime geruoju keliu

Nusitaikyti į Kūrėją

Džiaugsmas „Achišenos“ kely

Komentarų nėra

Du dvasinio darbo etapai

Dvasinis darbas

Klausimas. Kas yra Kūrėjo darbas? Kūrėjas dirba vietoj manęs?
Atsakymas. Taip, mus veikia Kūrėjo Šviesa, kuri keičia mūsų prigimtį. Mes tik prašome, kad Jis tai atliktų.
Mūsų prašymas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – fizinis darbas, kai bandome susijungti į dešimtuką, norime tinkamai tarpusavyje susijungti, kad mūsų ryšio schema virstų parengtu lauku Kūrėjui dirbti.
Antroji darbo dalis – mūsų prašymas Jam: „Ateik ir sukurk tinkamą ryšį tarp mūsų. Tarpusavyje atlikome viską, ką galėjome“. Šie du etapai ir yra mūsų darbas.

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogaus darbas ir Kūrėjo darbas

Svarbiausias žmogaus darbas

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai