Pateikti įrašai priklausantys Dvasinis darbas kategorijai.


Svarbiausias žmogaus darbas

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Kokį darbą turiu atlikti aš, o kokį Šviesą, Aukštesnioji jėga, Kūrėjas?
Atsakymas. Turiu atlikti darbą, kuris priverstų Šviesą ištaisyti mane. Mano darbas vadinasi malda, prašymu. Turiu stipriai panorėti atlikti tokį veiksmą, kurio savaime atlikti negaliu. Juk neįmanoma visiškai duoti, be jokios grąžos sau, mat mūsų prigimtis – absoliutus egoizmas.
Iš aukščiau galime gauti tokią galimybę, ji vadinasi Šviesa, Šviesa Hasadim. Bet tik tuo atveju, jei mane veiks aukštesnioji Šviesa. Paprašyti, kad ji veiktų mane – galiu, bet prašyti reikia per grupę, dirbant dešimtuke.
Ir tuomet galėsiu duoti nuo savęs, nereikalaudamas jokių atlygių ir grąžos.

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nenoriu būti vergas!

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Viską daro Jis, bet sprendžiu – aš

Komentarų nėra

Atpažinti kabalistą

Dvasinis darbas

Klausimas iš feisbuko. Kaip galiu suprasti, kad priešais mane esantis žmogus yra kabalistas?
Atsakymas. Negalite to suprasti. Niekaip!
Sakyčiau tai yra išoriniai kabalisto požymiai:
1. Nuolatinės kabalos studijos bet kada laisvu laiku;
2. Mokytis trijų valandų trukmės rytinės pamokose;
3. Reguliariai dalyvauti draugų susibūrimuose;
4. Dalyvauti platinime, kas padeda taisyti pasaulį;
5. Aktyviai pasitelkti savo gebėjimus, kad padėtum pasauliui išsitaisyti.
Tai ir yra „kabalistas“.
Klausimas. Išeitų, kad netgi pradedantįjį galima vadinti kabalistu?
Atsakymas. Taip. Kabaloje sakoma, kad žmogus vadinamas kabalistu priklausomai nuo jo ketinimo ir tikslo, o ne nuo to, ar jis jau pasiekė dvasinį lygmenį. Jeigu jis kreipia save į tai, reiškia jis ten.

Iš 2017 m. kovo 8 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atpažinti kabalistą?

Kas yra kabalistas?

Kabalistas – mokslininkas, tiriatis save

Komentarų nėra

Nenoriu būti vergas!

Dvasinis darbas

Klausimas. Kuo skiriasi sąmoningas ir nesąmoningas dvasinis darbas?
Atsakymas. Nesąmoningas darbas toks, kad mes automatiškai pildome gamtos nurodymus, Kūrėjo darbą.
Dirbti sąmoningai reiškia, kad pradedame šiame procese dalyvauti savarankiškai, protingai, suprasdami ir iš anksto planuodami. Ir tuomet išvysime, kur iš tiesų esame.
Kuo skirasi vaiko ir suaugusio žmogaus protas? Suaugusysis supranta, kur esąs ir ką darąs, o mažas vaikas – ne. Lygiai taip pat ir dvasiniame pasaulyje. Dabar nesuprantame nematome dvasinio pasaulio, nes negalime jame tinkamai egzistuoti. Vos tik pradėję įgyti jo savybes, imsime atskleisti jį tarp mūsų.
Klausimas. Ką reiškia, kad visi dirbame Kūrėjo labui? Jeigu jau dabar laikomės gamtos dėsnių, tai kokia problema?
Atsakymas. Tu automatiškai jų laikaisi, nevalingai. Problema ta, kad reikia sąmoningai imtis visų Kūrėjo funkcijų, Jį pakeisti.
Kai atsidursi Jo vietoje, o tai reiškia, kai susiliesi su Juo ir visiškai pažinsi Jo santykį su kūriniu, tai tapsi toks, koks Jis. Tai ir yra mums iškeltas mūsų raidos tikslas.
Klausimas. Norite sakyti, kad aš norom nenorom esu Kūrėjo vergas?
Atsakymas. Žinoma. Dabar tu kaip svečias, kuris sėdi priešais šeimininką ir ryja viską, ką šis jam duoda. O tu turi pakilti ir sakyti: „Stop! Nenoriu pildyti tavo nurodymų. Keliu sąlygą, kad viską pildysiu savarankiškai, suprasdamas, kad tai atlieku, idant duočiau Tau, kaip malonumą, kaip paslaugą. Nenoriu būti vergas. Noriu būti savarankiškas žmogus. Noriu būti toks, kaip Tu.“

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Suvokti gyvenimo tikslą

Kaip tapti laisvam?

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Tarpininkas atskleidžiant Kūrėją

Dvasinis darbas

Klausimas. Jeigu egzistuoja tiktai Kūrėjas ir aš, kodėl man reikalingas tarpininkas – grupė?
Atsakymas. Kaip gi surasite Kūrėją? Kūrėjas – tai, ką atskleidžiame grupėje, – susijungimo jausmą. Mes esame instrumentas, noras. Kaip galime atskleisti Aukštesniąją jėgą?
Įsivaizduokite, kad esame šviesos vandenyne. Raketa išskrendu už Žemės ribų, randuosi beorėje erdvėje, skrieju aplink Žemės rutulį. Ten matau tamsą! Kas man užstoja šviesą? Niekas! Kodėl aš vietoje šviesos matau tamsą? Dėl to, kad nėra kam grąžinti šviesos, kad pamatyčiau jos atspindį. Mes nematome šviesos, sklindančios tiesiai į mus, mes matome atspindėtą šviesą.
Pagalvokite apie mūsų pasaulio fizikinį reiškinį: kodėl kosmosas juodas. Keleiviai viršgarsinio lėktuvo ,,Konkordas“, pakylančio į labai didelį aukštį, kur mažas pasipriešinimas ir didelis oro išretėjimas, per iliuminatorių mato juodą dangų – ne baltą, ne mėlyną, o juodą.
Būtina suprasti, kad viską pasaulyje galime pajusti tik atstumdami, o ne gaudami. Dėl to man reikalinga grupė, kad sąveikaudamas su ja, atstumdamas ją nuo savęs ir save nuo jos, spręsčiau apie Aukštesniąją jėgą. Ji atsiskleidžia tiktai dėl tarpusavio atstūmimo ir pritraukimo (abipusio) tarp mūsų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo

Tai buvau ne aš!

Ryšys su draugais – ryšys su tikslu

Komentarų nėra

Amžino malonumo formulė

Dvasinis darbas

Klausimas. Kiek suprantu, yra noras ir yra malonumas, ir malonumas gesina norą. Kabala – tai metodika, kuri siūlo įdėti tam tikrą rezistorių (pasipriešinimą) tarp malonumo ir noro, kad vienas kito negesintų. Kas yra tas rezistorius?
Atsakymas. Ketinimas veikti dėl davimo kitam, o ne dėl savęs, kai aš mėgaujuosi tuo, kad suteikiu malonumą kitiems. O kiti – tai begalinis, milžiniškas noras, esantis ne manyje. Ir tada, jei praleidžiu per save malonumą, kuriuo juos pripildau, tai šis malonumas prateka per mane, pripildo mane, bet nedingsta, kadangi jis turi pereiti jiems.
Galima pasakyti, kad tarp manęs ir malonumo yra kitas žmogus. Aš, kaip aukštesnysis (parcufas), imu malonumą ir pervedu jam. Jei mes visi kartu esame viename tinkle ir gauname vieni iš kitų dėl to, kad perduotume toliau, tai vienu metu viską gauname ir viską atiduodame, ir šitaip esame begalinio, amžino absoliutaus malonumo cirkuliacijoje.
Tai ir yra amžino malonumo receptas – mėgautis dėl kažko. Jis absoliučiai logiškas, jį galima suprasti protu. Tik jį reikia įgyvendinti.
Klausimas. Ar yra panašių pavyzdžių mūsų pasaulyje?
Atsakymas. Neįmanoma pamatyti pavyzdžių, nes tam reikia matyti davimo ir gavimo savybes. O tas savybes galima pamatyti tik savyje.
Tai nėra paslėpta. Tačiau didžioji mūsų pasaulio žmonių dalis vystymosi procese nepasiekė tokios būsenos, kad juose kiltų šis poreikis, kitaip tariant, kad jie iš tikrųjų trokštų įgyti amžiną, tobulą malonumą per davimą ir būtų tam pasiruošę. Norinčių šito išmokti yra labai mažai. Todėl, kad tam reikia mokytis duoti, tada atsiras galimybė gauti amžiną malonumą.

Iš 2016 m. rugpjūčio 28 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinas malonumas

Kabalos mokslas: begalinio malonumo patentas

Laimingo gyvenimo patentas

Komentarų nėra

Kabalos mokslas: begalinio malonumo patentas

Dvasinis darbas, Kabala

Kabalos mokslas įteikia žmogui begalinio malonumo patentą. Juk kūrinijos priežastis – suteikti kūriniams nesibaigiantį malonumą, kaip pasakyta: „Kūrėjas sukūrė pasaulį, kad jo kūriniai mėgautųsi.“ Tačiau pirmiausiai reikia atlikti darbą, o po to mėgautis.
Iš tiesų, kai tik žmogus susipažįsta su šiuo mokslu, jis iš karto turi suprasti, kad tai ne tik mokslas, bet ir priemonė gauti malonumą.
Tai skamba egoistiškai. Tačiau žmogus, savo egoizmo padedamas, gali prisikasti iki aukso grynuolių, kurie yra jo viduje: jo siela, o joje – Kūrėjas ir, galų gale, amžinas malonumas, amžinas gyvenimas, egzistavimas be jokių rėmų.
Tačiau tai yra įmanoma, tik jei žmogus turi tikrai gero, sveiko egoizmo ir visada siekia šio tikslo, nė už ką jo nemeta.
Iš pradžių žmogus nesupranta, koks egoizmas slepiasi jame ir ką reiškia su juo dirbti, kas yra Aukštesnioji šviesa ir kaip reikia ją pritraukti sau, kad ji padalintų jį į egoistą ir altruistą, į davimą ir gavimą. Tai nėra lengva.
Viskas priklauso nuo žmogaus atkaklumo. Jei jo noras tikrai rimtas, tai žmogus pasieks tikslą.

Iš 2016 m. rugpjūčio 28 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Būsime priversti tapti altruistais

Begalinis malonumas vietoj „juodojo penktadienio“

Amžinas malonumas

Komentarų nėra

Kokybinis šuolis į naują būseną

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela

Kongresas Prahoje. Pasiruošimas pamokai
Klausimas.
Mes baigėme vystytis negyvajame, augaliniame, gyvūniniame lygmenyse ir dabar turime pereiti į lygmenį „Žmogus“. Dėl ko įvyksta šis kokybinis šuolis?
Atsakymas. Jei susijungiame tarpusavyje ir pasiekiame tokį ryšį, kai vietoj rato pradedame jausti jo centrą, t. y. save kaip vieną visumą, viename nore, tai ši galia (atitinkanti mūsų egoizmo laipsnį ir pakilimą virš jo) įveikia 0-1-2-3-4 lygmenis, ir mes susivienijame.


Kitaip tariant, egoizmas išstumdo mus į priešingas puses, sukelia tarp mūsų milžinišką pasipriešinimą, ir tas, kuris studijuoja kabalos mokslą, pradeda rimtai jį realizuoti, jaučia neapykantą draugams, – tai, ko anksčiau nebuvo.
Besimokydamas jis tai jaučia vis labiau, ir pagal tai, virš kokio egoizmo lygmens mes susivienijame, atsiranda vienybės galia, pritraukianti mums Supančiąją šviesą (Or Makif).
Šviesa pradeda dirbti mums: kiek mūsų norai sutampa su ja, tiek Ji mums šviečia ir kuria tarp mūsų tokį ryšį, kokia yra pati.
Tada mes tampame lygūs Jai – indu jos užpildymui, kuris vadinamas „siela“.
Tai ir yra mūsų būsima būsena, nepriklausoma nuo laiko, erdvės, judesio, virš fizinio pasaulio, apie kurį kalbėjo Einšteinas: aukščiau šviesos greičio ir mūsų biologinio gyvenimo.
Tokią būseną turime pasiekti būdami šiame pasaulyje, materialiame kūne, nes jis tam netrukdo ir egzistuoja tam tikruose tarpsniuose iki tol, kol mes išeisime į naują lygmenį.
Prie to mus veda kabalos mokslas, pabrėždamas, kad krizė, kuri apėmė pasaulį, iš tiesų ne krizė. Graikų kalba „krizė“ reiškia gimimą. Ir tai tikrai yra mūsų gimimas būsimojoje pakopoje „Adomas“ (Žmogus).

Iš 2016 m. rugsėjo 9 d. Prahos kongreso pasiruošimo pamokai

Daugiau šia tema skaitykite:

Valios laisvės beieškant, III dalis

Pasaulis – tai, ką mes suvokiame

Kas ten, už laimės viršūnės?

Komentarų nėra

Kiek žmonių gali ištaisyti pasaulį

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela, Viena siela

Komentaras. Kūrėjas sukūrė didžiulį norą gauti, ir šis noras gauti šiandien yra įsikūnijęs septyniuose milijarduose žmonių. Ar gali atsitikti taip, kad jis bus įsikūnijęs tik keliuose tūkstančiuose žmonių, kaip rašo Bal Sulamas, kad paskutinėje kartoje gali likti keletas tūkstančių žmonių?
Nėra skirtumo, koks kiekis biologinių kūnų ateis, kad ištaisytų norą gauti? Arba, tarkim, dešimties žmonių pakanka?
Atsakymas. Taip. Svarbiausia, kad šie dešimt žmonių įkūnytų visatos egoizmą, tai yra visos žmonijos (milijardų žmonių) egoizmas susikoncentruotų tuose dešimtyje, kurie susirinktų tarpusavyje,  anuliuotų šį egoizmą ir susijungtų kartu į vieną vienetą. Ši būsena ir yra Adomas – viena bendra siela.
Be abejo, egoizmą ištaisyti sunkiau, kai jis sukoncentruotas dešimtyje, negu tuomet, kai jis įsikūnijęs milijarduose, dėl to kabala kviečia mus būtent šiandien pasiekti išsitaisymą.
Po trečiojo pasaulinio karo bus daug blogiau, nors kančios, kurias atneš karas, privers žmones susivienyti. Tačiau valios laisvė, sprendimas vienytis – šias užduotis vis tiek teks spręsti.
Būtent todėl privalome siekti išsitaisymo šiandien.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išvengti karinių konfliktų?

Karas ar taika?

Kančių mažinimo formulė, 1 dalis

Komentarų nėra

Užpildymas šviesa

Dvasinis darbas

Klausimas: Kokią alternatyvą pinigams gali pasiūlyti kabalos mokslas?
Atsakymas: Pastangas. Pinigai – pastangų ekvivalentas. Todėl viskas, ko mums reikia – tai subalansuoti mūsų gyvenimą.
Pabandykite šiek tiek persitvarkyti, kad galėtumėte dirbti, palaikyti santykius šeimoje, daryti viską, kas įprasta, tik labiau subalansuotai. Pasistenkite gyventi tokiuose rėmuose ir užsiiminėti kabalos mokslu. Ir pamatysite, kad jums visko užtenka. Mintys, kad jums kažko trūksta, palaipsniui pasitrauks, jūs nusiraminsite ir suprasite, kad visko pakanka.
Klausimas: Už pinigus galima gauti visus mūsų pasaulio malonumus. O ką siūlo kabalos mokslas, jei pinigų nebus ir visas pasaulis sėdės su pašalpomis?
Atsakymas: Kabalos mokslas siūlo patį didžiausią – amžiną, nepraeinantį – užpildymą ir malonumą, kokio neduoda jokie pinigai.
Kabalos mokslas pakelia žmogų į amžinybės, tobulumo lygmenį, t. y. aukščiau mirties. Jis sukurtas taip, kad Aukštesnioji šviesa, kuri ateina per šią metodiką, vadinamą kabalos mokslu, mus užpildo, ir mums daugiau nieko nereikia. Tokiu būdu prieiname prie mūsų natūralaus esminio užpildymo.

Iš 2016 m. balandžio 3 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Pinigų epochos pabaiga, I dalis

Pinigai, auksas ir sidabras

Ne piniguose laimė

Komentarų nėra

Kas ten, už laimės viršūnės?

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas. Įgiję šeštąjį jutimo organą, imame regėti dvasinį pasaulį, bet mūsų pasaulis taip pat neišnyksta. Kaip šie du – dvasinio ir mūsų – pasaulio vaizdai gali būti kartu, perdengti vienas kitą?
Atsakymas. Per mūsų pasaulį žmogus mato dvasinį pasaulį. Kuo gi mūsų pasaulis skiriasi nuo dvasinio? Žmogui vis labiau atsiveria jo ryšiai, priežastys, pasekmės ir vis naujesnės ryšio formos. Be to, žmogus ima matyti šią sistemą, jausti joje sielas, papildomus instrumentus, norus, mintis ir taip toliau.
Ką pasaulyje mato mažas vaikas? Jame jis yra kartu su mumis, bet nemato milijono dalykų, kuriuos pastebime, nes mes juos suprantame, suvokiame jų esmę ir tarpusavio ryšį. O vaiką domina koks nors žaisliukas – ir viskas.
Čia ir slypi mūsų vystymosi problema. Vystykimės ir pamatysime aplinkui visą pasaulį. Mums nereikia niekur eiti. Mums tereikia pamatyti šio pasaulio ryšius – tai ir bus Aukštesnysis pasaulis.
Klausimas. Tarkime, kad tapome laimingi, pasiekėme vystymosi viršūnę, suteikėme Kūrėjui malonumą, susijungėme su Juo. O kas toliau?
Atsakymas. Kai atskleidžiate Aukštesnįjį pasaulį, patenkate į sistemą, kurioje nėra „toliau“.
Nėra laiko, erdvės, koordinačių, judėjimo, yra tik vis gilesnis tam tikro lygio, vadinamo „visiškas sistemos ištaisymas“ – t. y. Kūrėjo, suvokimas. O kas bus po to – nežinome. Kol kas turime pasiekti šį lygmenį.
Po to pateksime į kitą būseną, kurią pereisime jau dvasiniame pasaulyje. Kai pateksime į šią dvasinę būseną, kilsime 125 dvasiniais laipteliais iki visiško išsitaisymo.
Kai visiškai išsitaisysime, dings laiko, judėjimo, erdvės, gėrio, blogio ir kt. supratimas, viskas bus absoliutus gėris, absoliuti šviesa, mes pateksime į kitą pasaulį. O dabar apie jį nieko nežinome, todėl negalime apibūdinti.
Pakalbėsime apie tai, kai tik visiškai išsitaisysime.

Iš 2016 m. birželio 19 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyva Aukštesniojo pasaulio kopija

Prasiskverbimo į Aukštesnįjį pasaulį formulė

Kas yra dvasinis suvokimas?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai