Pateikti įrašai priklausantys Dvasinis darbas kategorijai.


Kabalisto rūpesčiai

Dvasinis darbas

Klausimas. Sako, kad kabalistas visiškai negalvoja apie save. Ką reiškia negalvoti apie save?
Atsakymas. Kabalistas galvoja apie save daugiau už kitus, nes priskiria save visam pasauliui. Laikydamas save neatskiriama pasaulėdaros dalimi, jis galvoja apie visa žmoniją. Jis turi didžiulius norus, didžiulius ketinimus, didžiulius reikalavimus.
Visa tai stipriai pasireiškia jame, bet ne egoistiškai kaip kad mūsų pasaulyje. Todėl jo rūpesčių daugiau nei bet kurio kito žmogaus.
Jis galvoja apie tai, kaip atvesti visas sielas į vieną sistemą, į vieną formą. Tai yra jo nuolatinis vidinis darbas. Tačiau išoriškai to nematysi. Jį gali pajausti tik kiti kabalistai.

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Pajusti gyvenimą!

Slaptosios kabalisto praktikos

Komentarų nėra

Nuo ko prasideda valios laisvė

Dvasinis darbas, Valios laisvė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kaip galima kalbėti apie valios laisvę, jei esame nesąmoningi savo ego, kurį valdo Kūrėjas, vergais? Ar pirmąsyk atvertęs kabalistinę knygą įgyju valios laisvę?
Atsakymas: Kuomet mus atveda į kabalą, dar neturime jokios valios laisvės. Valios laisvė atsiskleidžia po keletos studijavimo metų, kai gaunate galimybę suvokti aukštesniąją Šviesą, pritraukti ją sau, būti dviejose linijose (kairėje ir dešinėje), valdyti jas, kaip vežėjas dviem vadelėm valdo arklį. Štai tada įgyjate tikrąją valios laisvę.
Ji pasireiškia vidurinėje Tifėrėt dalyje, vidurinėje linijoje. Norėdamas pasiekti valios laisvę, studijuojantis kabalą žmogus turi keletą metų gerai su savimi padirbėti.

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Valios laisvės paieškos, I d.
Valios laisvės paieškos, II d.
Valios laisvės beieškant, III d.


Komentarų nėra

Kaip veikia Šviesa?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kokius pojūčius mums sukelia veikianti Šviesa?
Atsakymas: Veikianti Šviesa mumyse kelia davimo savybės, ryšio su kitais, su Kūrėju (o tai vienas ir tas pats) svarbą, kitaip tariant, išeiname iš savo prigimties į aukštesniąją prigimtį, ji grįsta principu „ne manyje“, kad liaučiausi užsidaręs savyje ir „išeičiau iš savęs“ į išorę.

Iš 2017 m. balandžio 2 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Į naujus metus, į naują pasaulį!

Dvasinis darbas, Šventės
каббалист Михаэль ЛайтманMieli Draugai!
Stovime ant Naujųjų metų slenksčio (š. m. rugsėjo 20 d. pagal hebrajų kalendorių prasidėjo 5778 metai – vert. past.), prieš Jom Kipur, Sukot, Sichat Tora – didžias šventes. Jos visos – itin ypatingos, gilios, plačios kabalistinės sąvokos. Jos atskleidžia mums įėjimą į dvasinį pasaulį.
Siūlau Jums išnaudoti šį ypatingą metų laiką ir traktuojant šias šventes kaip žmogaus raidos naują pakopą, pajausti, suvokti mus supantį pasaulį, mus valdančias sistemas – apie ką ir kalbą kabalos mokslas, ir iš tikrųjų ateinant Naujiems metams praregėti naujame pasaulyje.
Kviečiu Jus!
Komentarų nėra

Kaip dėkoti Kūrėjui?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kaip dėkoti Kūrėjui už gera ir už bloga? Ar tai įmanoma?
Atsakymas: Tokios būsenos reikia nusipelnyti. Už gera dėkoti nemokame, neturėdami su Kūrėju jokio ryšio. Už ką gi dėkoti?
Kūrėjas tai sistema, o ne į žmogų panaši sudaiktinta būtybė, kaip Jį sau įsivaizduojame. Ši sistema apima visą pasaulėdarą, kuri mūsų atžvilgiu aukštesnė.
Sakome, kad kiekvienas iš mūsų pats kuria Kūrėją. Ir čia kalbama tik apie ta, kas atsiskleidžia mums, ką galime sukurti iš savo ištaisytų savybių, o kas iš tiesų yra aukščiau – nežinome.
Klausimas: Kitaip tariant, Kūrėjas nejaučia mūsų kančių?
Atsakymas:
Ne, nes jaučiame kančias savo egoizme, kuris visiškai Jam priešingas.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Dvasinis darbas – Kūrėjo darbas

Biblija, Dvasinis darbas

Visos mano pastangos turi būti skirtos ketinimui keisti. Tai vadinama dvasiniu darbu – Kūrėjo darbu, dėl to, kad žmogus leidžia Kūrėjui dirbti, t. y. nepajėgus nieko padaryti pats, išskyrus – paprašyti. Mano dalis dvasiniame darbe – prašymas.
Savo prašymais ir visokiais veiksmais pasiruošiu dirvą, kad Kūrėjas paveiktų Supančiąja šviesa, kuri vadinama „Tora“, ir ištaisytų mano ketinimą iš „dėl savęs“ į „dėl kitų“ ir per juos – „dėl Kūrėjo“. Taip tampu panašus į Kūrėją. Jis visą Savo gėrį nukreipia į mane, o aš visus savo norus į Jį, ir taip mes susijungiame.
Tai ir yra mūsų darbas. Mes turime jį gerbti, vertinti ir artėti prie jo, tai realizuodami kuo plačiau ir intensyviau. Viso pasaulio išsitaisymo esmė – prie jo prieiti. Tikiuosi, kad mano mokiniai visuose pasaulio kraštuose, esantys šiame kelyje, pradeda jau rimtai tai realizuoti savo gyvenime.
Rezultatas turi būti paprastas: matau Kūrėjo veiksmus, stebiu, kaip Jis tai daro, aš esu Jo partneris, mėgaujuosi Jo darbu, ir stengiuosi tapti dar aktyvesniu Jo pagalbininku.
Jeigu mes to siekiame, ypač kartu, tai viskas palaipsniui išsipildo. Ir kelias visai netolimas, nes viską galima visiškai aiškiai išspręsti šiame gyvenime.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pakilti į Kūrėjo pakopą

Melsti vidinės davimo jėgos

Ketinimas, nešantis sėkmę

Komentarų nėra

Dvasinė ekstazė

Dvasinis darbas, Egoizmo vystymasis

Klausimas iš „Facebook“. Egoizmas turi būti patenkintas altruizmu. Altruizmas pasiruošęs atiduoti viską už idėją, o egoizmas pasiruošęs viską paimti. Kodėl taip?
Atsakymas. Kad jie palaikytų vienas kitą kiekviename žmoguje. Pažvelkite, kiek žmogus kuria šiame pasaulyje: stato, išranda, gamina – ir viskas dėl to, kad užsidirbtų, gautų čia ir dabar.
O kaip padaryti taip, kad tai liktų amžinai, ir nejausčiau praradimo jausmo? Juk kai tik baigiu kažką daryti, aš bijau, kad tai išnyks, kažkur dings.
O kai atliekame dvasinius veiksmus, dėl to nesirūpiname. Mes žinome, kad visi jie lieka. Sakykime, kad atlikau kažkokį išsitaisymą, ir jis jau egzistuoja kūrinijoje. Tai suteikia neapsakomą malonumą! Dvasinę ekstazę!
Nepriklausomai nuo to, ką žmogus daro materialiajame lygmenyje, jis visada nerimauja: „Kas bus su tuo?! Kaip man tai išsaugoti?“ Tuo tarpu dvasinis lygmuo, priešingai, reiškia, kad viskas, ką darai, iš karto patenka į visus kūrinijos sluoksnius ir juos užpildo. Todėl toks požiūris į pasaulį gelbsti žmogų nuo visų problemų, nuo kurių jam kyla depresija.
Klausimas. Vis dėlto, dvasingumas – tai teisingas egoizmo ir altruizmo junginys, ar altruizmo slopinimas egoizmu?
Atsakymas. Dvasingumas – tai teisingas visų mūsų savybių junginys, tikroji egoizmo realizacija. Juk mūsų pasaulyje jo niekaip negalime išreikšti, realizuoti. Mes norime gauti viską. Ir ką gauname? Nieko. Ir jei ką nors ir gauname, tai viskas paskui tampa dar didesniu praradimu.
Todėl svarbiausia – išmokti teisingai realizuoti egoizmą, ir tada – tu laimingas. Todėl kabalos mokslas moko mus teisingai gauti.

Iš 2016 m. gruodžio 21 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas yra dvasingumas?

Altruistai – egoistai

Dvasingumas pagal kabalą

Komentarų nėra

Kam reikalingos neigiamos emocijos?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kam reikalingos tokios emocijos, kaip pyktis, dirglumas, baimė ir kita?
Atsakymas. Kad viską priskirtume Kūrėjui – vieninteliam mūsų teigiamų ir neigiamų emocijų šaltiniui.
Klausimas. O koks ryšys tarp to, kad aš pritraukiu Šviesą ir to, kad viską priskiriu Kūrėjui? Tai du skirtingi darbai?
Atsakymas. Ne, tai vienas ir tas pats. Kabalos mokslas duotas tam, kad ištaisytume save, savo likimą ir pasiektume Kūrėjo lygmenį. Tai galima padaryti savarankiškais veiksmais, nes tavo pastangos atveria tuštumas, kurias užpildo Šviesa.
Viską, ką tu patiri, turi priskirti Aukštesniajam šaltiniui – viskas ateina iš Jo.
Ir visus tavo potyrius, pojūčius, painiavą, baimes, nerimą, pavydą ir kitas neigiamas emocijos Jis siunčia tau, kad pakiltum virš jų, prisirištum prie Jo ir pareikalautum, kad Jis tave ištaisytų.
Jei tu atlieki tokius veiksmus, tai pradedi jausti šią teigiamą jėgą, kuri specialiai sukėlė tavyje neigiamas emocijas, kad tu pakiltum virš jų. Tai vadinama eiti tikėjimu virš žinojimo.

Iš 2016 m. rugpjūčio 21 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mus daro stipresnius

Žaidimas jausmais

Protas ir jausmai dvasinio vystymosi kelyje

Komentarų nėra

Kaip pasirinkti gėrį?

Dvasinis darbas

Klausimas. Rekomenduojama „rinktis gėrį“. Man jau 56 metai, daug ką praėjau, bet įdomi jūsų nuomonė, kas yra gėris, kaip jį rinktis ir kas yra blogis?
Atsakymas. Gėris – tai, ką darau aukščiau savo egoizmo. Reiškia, kad turiu gauti Šviesą iš aukščiau, pakilti virš savo ego ir atlikti veiksmus, nukreiptus prieš jį.
Negaudamas Šviesos, grąžinančios į šaltinį, negalėsiu pakilti virš ego ir atlikti gero veiksmo. Man reikalingas kontaktas su Šviesa. Tam turiu grupėje susijungti su draugais, paprašyti Šviesos per grupės centrą ir gauti jį. Tuomet galėsiu veikti.
Stengiuosi būti grupėje, ir priklausomai nuo savo pastangų gaunu galimybę duoti.
Neatskleidęs Kūrėjo/Šviesos žmogus negalės atlikti gero veiksmo, todėl Šviesa – tai davimo savybė, ir ji duodama žmogui dar iki tol, kai jis ima atskleisti Kūrėją.
Atskleisti Kūrėją – reiškia suvokti sistemą, dešimt sfirų, kurios suprantamos žmogui ir jose atsiskleidžia AVAJA (keturaidis Kūrėjo vardas).

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kur atsiskleidžia tikrasis blogis?

Gėris ir blogis

Gėris kabalos požiūriu

Komentarų nėra

Užpildyti svetimus norus kaip savus

Dvasinis darbas

Komentaras. Dauguma mano, kad kabala tai dvasinė meditacija ar kažkas panašaus…
Atsakymas. Tai ne meditacija mintyse, o nuolatinis darbas su savimi norų viduje, kad priimtum svetimus norus kaip savuosius ir dirbtum juose.
Klausimas. Ką reiškia jausti svetimus norus kaip savo?
Atsakymas. Sakykim, tu ko nors nori. Vadinasi, turiu paimti tavo norą ir jį užpildyti. Tokiu atveju vėl susijungiame į vieną integralią sistemą.
Jeigu tu ko nors nori, o aš užpildysiu tą norą, tai savo ruožtu būsiu panašus į Kūrėją.
Klausimas. Bet tam reikia žinoti artimo norus?
Atsakymas. Taip, noriu jį pajausti. Jis neturi man pasakoti apie savo norus. Kiek ketinsiu daryti gera, tiek imsiu jausti kitų norus. Kylu virš savęs, kitaip tariant, liaujuosi jausti savo norus ir pradedu jausti kito žmogaus norus.
Išnaudoju visas savo savybes, ketinimus, galimybes, gaunu iš Kūrėjo pripildymą jo norams, nes turiu jėgą, mat jau esu dvasinės būsenos. Užpildęs tą norą savyje, atskiriu jį nuo savęs ir atiduodu tam žmogui, iš kurio jį gavau.
Žmogus gali net nejausti savo dvasinių norų, bet aš atskleidžiu juos ir užpildau, taip parengdamas jį dvasinei misijai.
O kaip mes staiga atsirandame mūsų kartoje ir netikėtai imame jausti kažkokius norus atskleisti dvasinį pasaulį, Kūrėją, įgyti suvokimą? Iš kur tai mumyse? Tai mums parengė kabalistai. Ir nesvarbu, kad jų vos šimtai visam pasauliui. Jie tai atliko.

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mylėti – užpildyti artimo norus

Amžinas malonumas

Koks malonumas džiuginti kitus!

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai