Pateikti įrašai priklausantys Klausimai ir atsakymai kategorijai.


Kur turi būti, ten ir atsidursi

Klausimai ir atsakymai

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Šiuolaikiniame pasaulyje daugybė žmonių tiki, kad žmogaus ateitį valdo karma, t. y. dabar jo atliekamų poelgių visuma. Žmogus tarsi ją programuoja, įskaitant savo būsimus gyvenimus. Ar pagal jus yra karma? Ar žmogaus poelgiai formuoja jo ateitį?
Atsakymas: Iš dalies. Čia reikia atsižvelgti į tą kelią, kurį žmogus nuo pradžių turi praeiti savo gyvenime, ir kaip gamta formuoja jį supančią aplinką, kad jis tą kelią nueitų. Svarbu, ir kaip jis pakeis tą kelią iš blogo į gerą.
Bet vis tiek jis turi pasiekti „galutinę stotelę“ ir atsidurti ten eidamas arba kančių keliu, arba lengvu keliu, greitai eidamas pirmyn. Toks jo likimas. Reikia suprasti, kad pasirinkimas tarp šių dviejų kelių. Tad ir rinkis kiekvieną savo gyvenimo minutę.
Tačiau, bet kuriuo atveju, kur turi būti – ten ir atsidursi.

#272196

Iš 2020 m. rugsėjo 1 d. TV laidos „Kabalos ekspresas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Likimas – mūsų rankose

Ar galima pakeisti likimą?

Pasirinkimas, nuo kurio viskas priklauso

Komentarų nėra

Marksas buvo teisus

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Girdėjau, kad kabalistai nuolatos kalba apie vienybę. Jie mano, kad tik susivienijusi žmonija išspręs visas problemas.
Tai man primena tarybinius laikraščius su šūkiu: „Visų šalių proletarai vienykitės!“ Išeitų, kad revoliucionieriai taip pat priklausė kabalistams?
Atsakymas. Kadaise Marksas išsakė labai daug teisingų idėjų. Dabar jo darbai peržiūrimi.
Iš esmės, kabala kalba apie tai, kad komunizmas (bet ne toks, kurį bandė sukurti Rusijoje), yra pažangiausia ateities santvarka Žemėje. Jo pagrindiniai principai, kad ir kaip tai atrodytų naiviai: „iš kiekvieno pagal gebėjimus, kiekvienam pagal poreikius“,  geras ryšys tarp žmonių mylint ir draugaujant.
Žinoma, visi šie principai labai tolimi nuo dabartinės žmonijos būsenos, bet kabalistai tai mato gamtoje, kaip visuomenės ateities programą. Norime ar nenorime, bet prie to prieisime. Klausimas tik tas, kokiu keliu: ar po pasaulinių karų ir žiaurių susidorojimų, ar įsisąmonindami, kad ši sistema geriausia ir reikia patiems pasistengti ją sukurti.

Iš 2016 m. vasario 10 d. vebinaro per zahav.ru

Daugiau šia tema skaitykite:

Laidavimas – tai atsakas į Gamtos išūkį

Komunizmas: utopija ar tikrovė?

Išsivysčiusios visuomenės forma

Komentarų nėra

Apie gyvenimą, mirtį ir dvasinį išsitaisymą

Klausimai ir atsakymai, Kūnas ir siela

Klausimas. Ar yra tokių nuodėmių, už kurias kabalos požiūriu verta bausti mirtimi?
Atsakymas. Yra nuodėmių, už kurias reikia nutraukti žmogaus gyvenimą ir nesuteikti jam mūsų pasaulyje didesnės galimybės pereiti į Aukštesnįjį pasaulį – tai vis tiek nepadės.
Savo egoizmo vedamas jis padarė tokius nusikaltimus prieš žmoniją, kurių negalės padengti šiame gyvenime, kad išeitų į aukštesnę dimensiją. Jei sprendimas dėl jo mirties priimtas teisingai, tai pagal kabalą ne bausmė, o žmogaus taisymas.
Klausimas. Ar dvasinei raidai padeda kapų lankymas?
Atsakymas. Ne. Kabalistai į tai žiūri labai šaltai ir atlieka tai kaip ritualą: vieną kartą per metus aplankyti artimiausio giminaičio ar mokytojo kapą. Tai ne daugiau nei tradicija.
Aš mačiau taip elgiantis savo mokytoją ir pats jaučiu, kad nėra jokios prasmės lankyti kapų. Kai susitinku su savo mokytojo dvasia studijuodamas jo veikalus – jaučiuosi jam artimesnis nei tada, kai stoviu šalia šaltų akmenų.
Klausimas. Tragiška mirtis – tai bausmė už nuodėmes?
Atsakymas. Neretai taip.
Klausimas. Ar galima palyginti machsomo perėjimą su mirtimi?
Atsakymas. Machsomo perėjimas – tai sielos gimimas! Tai žmogaus pasikeitimas, kai jis pradeda dirbti dėl davimo ir meilės.
Klausimas. Ar Jūs bijote mirties?
Atsakymas. Ne. Nemanau, kad daugelis žmonių bijo mirties. Priešingai, daugelis norėtų numirti.
Klausimas. Ar jūs žinote savo mirties datą?
Atsakymas. O kam? Jei žmogus yra aukščiau materialios būsenos, tai jis ramiai žiūri į kūno mirtį. Jis žino, kaip planuoti savo santykį su pasauliu, mokiniais ir taip toliau, ir tai jam padeda. O jei ne, tai mirties datos žinojimas jį sukaustys, pavergs. Dėl to jam geriau jos nežinoti.

Iš 2015 m. lapkričio 1 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl bijome mirties?

Kodėl nuo mūsų slepiama mirties valanda?

Kremavimas ar kūno laidojimas?

Komentarų nėra

Materialusis ir dvasinis augimas

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Ar materialusis augimas yra dvasinio augimo pasekmė?
Atsakymas. Jokiu būdu. Materialusis augimas žmogui skirtas tam, kad jis pasiektų būseną, kai supras, kad tai nesuteikia jam malonumo, neatskleidžia nei tiesos, nei gyvenimo prasmės.
Jis žmogui rodo, kad visomis savo jėgomis reikia siekti vidinio gamtos tikslo, o ne naudoti ją savo gyvūniniam pasitenkinimui. Juk mes daugiau nieko neveikiame, kaip tik tarnaujame savo kūnui, kuriame jam vis didesnio komforto būseną.
Klausimas. Aš pavydžiu savo draugams, kurie savanoriauja ir padeda žmonėms išgyventi pavojingose mūsų planetos vietose, dalyvaudami gelbėjimo darbuose po žemės drebėjimų ir potvynių. Ar toks darbas vertas būti gyvenimo prasme?
Atsakymas. Ne, todėl kad jis nuo žūties gelbsti tik gyvūnus, juk žmogaus kūnas – tai gyvūninė substancija. Išgelbėti sielą – visai kas kita, juk siela – amžina, egzistuoja už laiko ribų.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Trumpieji kabalisto atsakymai

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Ar yra prasmės knygą „Zohar“ skaityti rusų, anglų kalbomis be nuorodos į originalą?
Atsakymas. Žinoma, yra. Skaitykite išverstą tekstą suprantama jums kalba.
Klausimas. Sakote, jei darome kažką kitų sąskaitą, tai nutolstame nuo aukštesniojo pasaulio. Bet mes gyvename tik vienas kito dėka: maitinamės, rengiamės. Ką reiškia „kitų sąskaita“?
Atsakymas. Tai reiškia, kad pasisavinu iš kito jo pastangas, tai, kas priklauso jam, o ne man.
Klausimas. Aš manau, kad žmogus pažįsta Kūrėją tik po daugybės kančių ir skausmo. Ar taip ir yra?
Atsakymas. Nebūtinai. Žmogus turi kentėti, bet tai turi būti meilės kančios, kaip įsimylėjėlio, trokštančio savo aistros objekto. Tai yra kančios, bet jos – saldžios.
Klausimas. Ar kabala ir budizmas panašūs?
Atsakymas. Ne, budizmas skatina sunaikinti egoizmą, o kabala sako: „Nieko neatsisakyk. Siek dvasingumo, ir tiek, kiek tu artėsi jo link, šio pasaulio norai patys savaime mažės.“
Klausimas. Sapnuoju keistus sapnus: baltai mėlynų jausmų tikrovę, išsilaisvinimą iš odos, laisvės pojūtį. Kas tai?
Atsakymas. Manau, tai problema, dėl kurios reikia kreiptis į gydytoją.
Klausimas. Gamta kalba su manimi visiškai suprantama man kalba. Kaip atskirti plonytę ribą tarp psichologinio susirgimo ir pasaulio suvokimo?
Atsakymas. Galiu pasakyti tiktai viena: žmogus, kuris mokosi grupėje su savo draugais pagal teisingus šaltinius, vadovaujant mokytojui, neturės jokių sunkumų – nei baltai mėlynų sapnų, nei problemų su jo psichologiniu suvokimu.
Klausimas. Ar visada reikia gyventi poroje? Pavyzdžiui, susitinka du, pratęsia giminę, o paskui vaikai užauga, kažkas pirmas išeina į aną pasaulį. Ar reikia ieškoti naujo gyvenimo bendrakeleivio, ar gyventi vienam?
Atsakymas. Tai priklauso nuo jūsų. Spręskite pats, ką jaučia jūsų širdis.
Klausimas. Kaip išjausti ir aptikti aukštesniąsias jėgas penkių fizinių organų suvokime?
Atsakymas. Tiktai kombinacijoje su jūsų draugais. Kai pradėsite kurti tarpusavyje jėgų tinklą, jame rasite aukštesnįjį pasaulį.
Klausimas. Kodėl kartais per pamoką man pradeda bėgti ašaros?
Atsakymas. Nuo to, kad jus pradeda veikti aukštesnioji jėga, o jūsų norai negali jos suvokti. Išeina, kad ji didesnė nei jūsų norai. Bet tai labai gerai.
Klausimas. Ar visa žmonija yra viename lygmenyje?
Atsakymas. Visi žmonės yra skirtingų lygių, todėl nevienodai eina prie kabalos mokslo. Tie, kurių egoistiniai norai stipresni, jos siekia aktyviau, nes jie nori sau atsakyti į klausimą apie gyvenimo prasmę. O tie, kurių norai mažesni, pasyvesni šiame gyvenime.
Klausimas. Kodėl Kūrėjui reikia, kad jo kūriniai taptų panašūs į jį?
Atsakymas. Tam, kad įvestų kūrinį į absoliutaus malonumo būseną.

Komentarų nėra

Trumpi kabalisto atsakymai. 2015-09-27

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kaip žmogui kyla mintys?
Atsakymas. Per mūsų pasaulio valdymo sistemą. Nieko atsitiktinio nėra.
Klausimas. Ką daryti, kai patys artimiausi žmonės parazituoja, nesivysto, užsiima šantažu?
Atsakymas. Galvokite apie savo vystymąsi. Kitų jūs neištaisysite.
Klausimas. Kaip kabala aiškina žmonių ligų atsiradimą?
Atsakymas. Taip veikia aukštesnysis valdymas tam, kad pažadintų žmogų, t. y. teisingai jį nukreiptų kūrimo tikslo link, o jeigu ne – numarintų.
Klausimas. Ką daryti, kai atrodo, kad Kūrėjas tarsi pamiršo tave?
Atsakymas. Pasibelsti, kad prisimintų. Kabala šito moko.
Klausimas. Aš nežinau, kaip nugyventi šį gyvenimą.
Atsakymas. Labai paprastai. Jūs neturite tikslo. Reikia nugyventi savo gyvenimą taip, kad rastumėte egzistencijos prasmę, šaltinį, tikslą. Žmogus šiame pasaulyje sukurtas ne šiaip sau, o tam tikru tikslu. Raskite jį! Tik padaryti tai jūs turite patys.
Klausimas. Ką Jums asmeniškai davė kabalos mokslas?
Atsakymas. Man asmeniškai kabala davė amžinybės, tobulumo, begalybės, aukštesniosios jėgos, valdymo sistemos pajutimą, t. y. pojūtį, kad egzistuoju visoje mano įsisąmonintoje jutimų, informacijos erdvėje.
Klausimas. Ar egzistuoja kitų planetų gyventojai?
Atsakymas. Ne, nelaukite jų į svečius.
Klausimas. Ar galima žemėje sukurti rojų, kuriame visi jaustų malonumą?
Atsakymas. Sukurkime – aš neprieštarauju. Tik tam mes turime pakeisti savo egoistinę prigimtį į altruistinę. O be kabalos mes negalėsime savęs pakeisti, performuoti žmogaus iš gavimo į davimą.
Klausimas. Ar visi galės suvokti kabalą?
Atsakymas. Visiškai visi. Šis mokslas nėra paprastas, užtat kiekviena akimirka jums suteikia atskleidimo, suvokimo, įkvėpimo pojūtį.
Tai dieviškas mokslas, nes Kūrėju, Dievu vadinama aukštesnioji gamta, turinti savyje absoliučiai viską. Kūrėjo suvokimas suteikia žmogui patį didžiausią malonumą. Kabala – visko, taip pat ir jūsų laimingo gyvenimo, pagrindas.

Iš 2015 m. rugsėjo 9 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Gamtoje nėra vietos piktosioms jėgoms

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kabala – tai velnio tiesa ar melas?
Atsakymas. Jokių piktųjų jėgų gamtoje nėra, išskyrus mus pačius. Nėra nei šėtono (piktųjų dvasių), nei angelų, nei velnių. Kabaloje šiomis sąvokomis vadinamos egoistinės jėgos. Ir ne daugiau.
Viskas priklauso tiktai nuo žmogaus, nes jis savyje apima visą pasaulį. Jeigu jis pakils į visiško ištaisymo lygmenį, tai niekas negalės jam pakenkti.
Žmonės, neteisingai suprantantys kabalistinius šaltinius, išgalvojo kipšus, velnius, nelabuosius ir kitas piktąsias jėgas. Dėl to mums reikia laiko, kad išvalytume iš savo smegenų šias klaidinančias mintis ir įsivaizdavimus.
Visos egoistinės jėgos yra mūsų viduje, jas reikia ištaisyti.

Komentarų nėra

Kaip įvertinti žmogų?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Ar studijuojant kabalą svarbu, kaip žmogus nugyvena gyvenimą: kenkia  visuomenei ar vysto ją?
Atsakymas. Kol žmogus iš mūsų pasaulio neišėjo į dvasinį pasaulį, t. y. neperėjo nuo egoistinio prie altruistinio pajautimo, jis yra laikomas neištaisytu.
Todėl kabalos požiūriu niekaip nevertiname jo gerų ir blogų veiksmų, juk jis yra savo egoizme. Kad ir kaip jis elgtųsi, vis vien tai daro tiktai dėl savęs!
Kabala vertina žmogų vien pagal jo ketinimą: arba dėl savęs, arba dėl kitų. Todėl prieš kalbant apie tai, reikia tiksliai apibrėžti, kokį matą taikysim žmogui: kabalistinį ar visuomeninį.
Žmogus gali labai gražiai elgtis visuomenės atžvilgiu, linkėti žmonėms daug gero, tačiau iš tikrųjų jis paprastas egoistas. Todėl neturime su juo jokio ryšio, dvasiniame pasaulyje jam nieko nepriklauso. Negalime vertinti žmogaus ketinimų plika akimi.

Iš 2015 m. lapkričio 1 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Paslėptas ketinimas

Keiti ketinimą – keiti likimą

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Komentarų nėra

Atrasti gyvenimo prasmę

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kodėl nėra nė vieno, visiems priimtino atsakymo į klausimą apie gyvenimo prasmę?
Atsakymas. Kad žmogus pats ieškotų atsakymo: „Gyvenimo prasmė – šiame gyvenime ar siekiant kažko, kas pranoksta jį?“
Klausimas. Ar apskritai yra tokia samprata, kaip gyvenimo prasmė? Ji turi būti visiems viena, ar kiekvienam sava?
Atsakymas. Jeigu nežinau, kaip atsakyti šį klausimą, tai mano gyvenimas beprasmis. Kaip gyventi? Juk šis klausimas kyla žmogaus, o ne gyvūno lygmenyje.
Išeitų, kad klausiu savęs ne apie savo gyvūninio egzistavimo esmę, o apie tai, kas yra virš jo. Ir jeigu nerandu prasmės materialiame gyvenime, tai kam tada gyventi, jau geriau būtų negimti. O jei gimei, vadinasi reikia išsiaiškinti dėl ko.
Negali būti, kad gamta, kuri taip tiksliai viską numatė kiekvienoje savo sistemos dalyje, neturėtų savo egzistavimo tikslo.
Pagal gamtos logiką ir jos tikslius dėsnius negali nebūti šio proceso. Jis turi baigtis ir tęstis kitame lygmenyje. Kitaip tariant, viskas turi turėti prasmę, tik mes kol kas neįstengiame jos atskleisti.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo programa, I d.

Iš anksto nulemtas kelias

Atskleisti gyvenimo prasmę

Komentarų nėra

Kaip sužinoti savo paskirtį?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kaip sužinoti savo paskirtį?
Atsakymas. Tai tikrai problema. Gamta pagal savo planą veja mus, kad išsiaiškintume savo paskirtį, tačiau ir mes turime tame dalyvauti.
Kaip rasti gyvenimo prasmę? Žmogus turi itin įdėmiai įsiklausyti į save ir svarbiausia nebijoti palikti jam įprastą patogumą.
Juk paprastai susirandame šiltą vietelę ir pasiliekame ten ilgam. O norint ką nors rasti, reikia keltis, kažkur eiti, kažkur kažką sužinoti, kažkuo rūpintis, kažko atsisakyti ir t. t.
Tačiau šiais laikais, kai atsiskleidžia kabalos mokslas, kuris pakelia žmogų į tokį savęs pažinimo, savirealizacijos ir savianalizės lygmenį, iš kurio gerokai lengviau rasti atsakymus į jam kylančius klausimus. Taip jis greitai supranta gyvenimo prasmę ir kaip ją realizuoti.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogaus paskirtis

Ieškant gyvenimo prasmės

Kaip sužinoti apie savo misiją?

http://www.laitman.lt/2015/07/14/ieskant-gyvenimo-prasmes/
Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai