Pateikti įrašai priklausantys Biblija kategorijai.


Kodėl Toros išvertimo diena laikoma gedulo diena?

Biblija, Kabala

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl dešimtoji teveto mėnesio diena – Toros išvertimo iš ivrito į 70 kalbų diena – laikoma gedulo diena? Tarytum šią dieną Torą ištraukė iš jos vietos. Ką tai reiškia?
Atsakymas. Nes šis išvertimas atėmė iš Toros jos tikrą dvasinį pagrindą, jos tikrą vaizdą. Liko tik paviršinis vertimas. Be to, jis negalėjo būti tikslus net ir didaktiniu požiūriu, nekalbant jau apie tai, kad dvasingumo negalima išversti į jokią kalbą.
Net ivritas – tai irgi ne kalba, bet kodas – raidės, kurios viena po kitos eina tam tikra seka, pagal tam tikras taisykles. Jų negalima sukeitinėti. Kiekviename žodyje egzistuoja tam tikra šaknis iš dviejų ar trijų raidžių, vadinamoji „binjan“ („sandara“).
O verčiant iš ivrito visa tai atmetama, ir iš kalbos praktiškai nieko nelieka. Tu imi paprastą šio žodžio vertimą, kuris būdingas mūsų pasauliui, nors tekstas apskritai nieko nekalba apie materialius dalykus, ir priskiri jam kažkokią mūsų pasaulio kopiją.
Komentaras. O kiek paskui diskutuojama, kad moteris sukurta iš vyro šonkaulio arba kad pas Mozę bolavo ragai. Ir viskas – dėl neteisingo vertimo.
Atsakymas. Nieko nepadarysi, yra tokia problema.
Klausimas. Ar žmonija, grįždama į dvasinį pasaulį, grąžins Torą į vietą?
Atsakymas. Nėra ko grąžinti! Su Tora nieko nenutiko. Tora – tai Aukštesniojo pasaulio sandaros aprašymas. Žmogus, jos mokydamasis ir kildamas, suvokia šią sandarą.
Bet kai jis mano, kad ši sandara jam priklauso kaip kažkokia knygutė jo kišenėje, ir dar parašyta ne ivritu, o išversta ir netekusi dvasinės prasmės, tada jis suvokia Torą kaip eilinį pasakojimą. Skaitydamas, kad iš pradžių Dievas sukūrė dangų ir žemę, jis mano: „Dangų aš žinau. Žemę – pažįstu. Važiuojame toliau“.
Todėl negalima įleisti į dvasinį pasaulį žmogaus, nenorinčio „preparuoti“ savęs.
#245214

Iš 2019 m. sausio 6 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Rašytinė ir žodinė informacija

Biblija, Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Koks skirtumas tarp rašytinės ir žodinės informacijos?
Atsakymas. Raštas – tai didžiulis žmonijos pasiekimas, kuris išplaukia iš vidinių savybių suvokimo.
32 jėgos, nusileidusios į mūsų pasaulį, sudaro 22 raides – tai yra savybes, kurias galime atkurti piešinio forma, kai taškas, tiesi linija, apskritimas, atitinkamai išdėstyti tarp tiesių linijų, suteikia galimybę užrašyti visas dvasines jėgas. Vadinasi, kad užrašytume visas dvasines jėgas, pakanka 22 taško ir tiesios linijos junginių. Taip buvo sukurta abėcėlė. Kitaip tariant, raidės – tai ne dirbtinis kūrinys, o įkūnijimas, įgyvendinimas gamtos aukštesniųjų jėgų jų grafiniame vaizde.
Klausimas. Ar galima žodžiu perduoti aukštesnę, slaptesnę nei rašytinė informaciją?
Atsakymas. Tai priklauso nuo to, kokiame tarpusavio ryšio su kitu kabalistu lygyje esi, kadangi kabalistai dažniausiai naudojasi raštu. Tačiau raštas, kurį jie taiko, – ne tas, kuriuo naudojasi paprastas žmogus. Kabalistui raidės, kableliai, brūkšneliai, tiesios linijos, taškai – tai jausmai, tai jo aukštesniosios šviesos suvokimo dydis, kurį jis taip vaizduoja. Jei pažvelgsi į muzikantų natas, nesuprasi, apie ką kalbama, o jiems tai – didžiuliai jausmai.
Klausimas. Koks skirtumas tarp rašytinės ir žodinės Toros?
Atsakymas. Tai yra atskira plati tema. Rašytinė ir žodinė Tora skiriasi lygiu, kuriuo ją galima suprasti ir atkurti. Tai yra dviejų tipų informacijos įrašymo ir atkūrimo būdai, kitaip tariant, sudaiktinimas, jei galima taip pasakyti, arba įgyvendinimas, Aukštesniosios šviesos kopijavimas mūsų pasaulyje.
#244339

Iš 2018 m. lapkričio 19 d. TV programos „Kabalos pagrindai“

Komentarų nėra

„Kaltės išpirkimas“

Biblija, Kabala

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar kabaloje yra sąvoka „kaltės išpirkimas“? Kieno kaltė, jei viską valdo Kūrėjas ir žmogus yra visiškai Jo kontroliuojamas? Kas sprendžia, kiek metų žmogui teks praleisti atstumtųjų mieste už vieną ar kitą nusikaltimą?
Atsakymas. Esmė ta, kad viskas, apie ką rašoma Toroje, knygoje „Zohar“ kabalistinėse knygose nurodo tik į aukštesnįjį pasaulį.
Kai mokiausi pas Rabašą, perpasakojau jam kažkurią Babilono Talmudo dalį ir jis paaiškino man iš dvasinių pozicijų, ką turėjo omenyje jį rašę žmonės. Buvo labai įdomu, juk viskas atrodo visiškai kitaip: jie rašė mūsų pasaulio šakų kalba, o turėjo omenyje aukštesniuosius šaltinius.
Sakykime, prasikaltusius žmonės šešeriems metams nusiųsdavo į miestą-prieglaudą. Nors mūsų pasaulis tarsi atplėštas nuo dvasinio pasaulio, bet šešeri metai – tai šešios sfiros XaGaT NeChI, kurias turi praeiti žmogus, kad septintaisiais metais pereitų iš Malchut į Biną – ir tie šešeri metai turi atspindį mūsų pasaulyje.
Nors tai ne materialaus pasaulio metai, bet vis tiek žmogų izoliuoja šešeriems metams, ir jis dirbdamas su savimi, praeina šešias dvasinio pasaulio pakopas. Tai vadinama „išsitaisymu“.
#237686

Iš 2018 m. rugpjūčio 19 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Kas yra Tora?

Biblija, Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kas yra Tora?
Atsakymas. Tora – tai aukštesnioji Šviesa, kuri nusileidžia žmogui tiek, kiek jis siekia duoti ir mylėti artimą.
Klausimas. O kas tada Toros knyga?
Atsakymas. Šioje knygoje ypatingu kodu aprašytos dvasinės pakopos, kurias turi praeiti žmogus, kad išsitaisytų tapdamas panašus į Šviesą.

Iš 2018 m. kovo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Tora ir kabala

Iššifruoti Penkiaknygę

Tora kalba apie visus

Komentarų nėra

Iššifruoti Penkiaknygę

Biblija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ką reiškia, kad kabala atsiskleidžia pasaulyje, jeigu pagrindinė kabalistinė knyga, Mozės „Penkiaknygė“, išleista milijardų egzempliorių tiražu?
Atsakymas. O ar Tora (Biblija) atskleista? Jos esmė taip ir lieka paslėpta.
O juk ši knyga parašyta prieš tris tūkstantmečius. Jos atsiradimas – neeilinis įvykis. Pažvelkite, kaip ji išdėstyta, kokia kalba!
Esmė ta, kad tikrosios Toros esmės niekas nesupranta, ir ją reikia atskleisti.
Po Toros ateis „Pranašai“ (Neviim) ir „Raštai“ (Ktuvim). Visa tai – didžios knygos, bet jos parašytos tokia kalba, kurią būtina iššifruoti.

Iš 2017 m. gruodžio 17 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tora ir kabala

Tikrieji kabalos šaltiniai

Skirtumas tarp Biblijos ir Toros

Komentarų nėra

Kada pasiekiama Izraelio Žemė?

Biblija, Dvasinis darbas, Izraelis ir pasaulio tautos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl išėjusi iš Egipto Izraelio tauta nuolatos niurnėjo, jiems netiko jų ėjimas pirmyn?
Atsakymas. Taip dabartis vertinama praeities atžvilgiu, iš dviejų būsenų renkamasi valios laisvė.
Taip nutinka ant kiekvienos pakopos, kiekviename žingsnyje, nes egoizmas visąlaik auga ir reikia virš jo pakilti. Didelis egoizmas – didelis pakilimas. Ir taip tol, kol neįeisime į „Izraelio Žemę“. Po keturiasdešimtiems klajojimo po dykumą metų visi kylame į „Sinajaus kalną“.
Anksčiau kilo vienas Mozė, o dabar visus traukiame paskui save. Tai ir reiškia, kad jis veda tautą per dykumą.
Kilti į „Sinajaus kalną“, kitaip tariant, kilti virš neapykantos, yra žmogaus gyvenimo tikslas. Čia jau prasideda ir davimas, ir meilė, ir tarpusavio ryšys, visi susilieja į vieną visumą, ir tiek, kiek susilieja, – atskleidžia Kūrėją.
„Izraelio Žemė“ pasiekiame galiausiai, pasiekę meilę. O visas kilimas – pakilti virš egoizmo. Tai reiškia „turėti Chasadim savybę“.
Chėsėd ­– gailestingumas, kai jaudiniesi dėl kitų taip, kaip jie jaudinasi dėl savęs.
Tuomet, kaskart ant esamo lygmens savo poreikiai yra nuslopinami iš naujo įvertinant kitų poreikius, matant juos vertesniais, reikalingesniais. Kaip motina rūpinasi kūdikiu, kurio poreikiai svarbiau visko, tai ir mes elgiamės kitų atžvilgiu.
Tarsi įleidi kitą žmogų į save, visiškai atlaisvini jam vietą toje pakopoje. Tai atlikai ir akimirksniu tavyje kyla kitos pakopos egoizmas, toks stiprus, kad net nepastebi to žmogaus, o jeigu jis papuola į tavo akis, tai erzina, atrodo tau priešingas. Ir vėl imi ties tuo dirbti, kol jis tau netampa artimesnis net už save patį.
Tai reiškia, kad išėjai į naują pakopą. Ir taip kartojas vėl ir vėl.

Iš 2015 m. kovo 25 d. TV programos „Amžinosios Knygos paslaptys“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pakilti virš neapykantos kalno

Priešingybių vienybė

Noras, prikeliantis žmogų gyvenimui

Komentarų nėra

Tora ir kabala

Biblija, Kabala

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kabalistai ima tekstus iš Toros, aiškina juos, komentuoja, o paskui sako, kad tai ir yra kabala. Ar yra skirtumas tarp Toros ir kabalos?
Atsakymas. Tora ir yra kabala. Kabala hebrajų kalba vadinama „torat ėmėt“, t.y. „tikroji Tora“. Ji pasakoja vidinį prasmę to, apie ką Toroje rašoma pasakojamąja kalba.
„Įvade į Mokymą apie dešimt sfirų“ Baal Sulamas rašo, kad kabalistai neturėjo kitos išeities ir teko paaiškinti aukštesniojo pasaulio sandarą žemiškąja kalba.
Iš tikrųjų Toroje nekalbama apie mūsų pasaulį, tik apie jėgų sąveiką ir dvasinio pasaulio savybes.
Klausimas. Kas buvo pirmiau – kabala ar Tora? Koks jų skirtumas?
Atsakymas. Tora parašyta maždaug prieš 3000 metų, o kabala (mokslas apie valdančią mūsų pasaulį sistemą) atsirado kur kas anksčiau.

Iš 2017 m. rugsėjo 24 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tora kalba apie visus

Slaptoji Toros prasmė

Mitų apie kabalą priežastis

Komentarų nėra

Gyvenimas už gyvenimą, akis už akį…

Biblija, Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманIr nebūk nuolaidus: gyvenimas už gyvenimą, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją. (Tora, Dvarim, Šoftim, 19:21)
Žmogus turi naikinti priešus – savo egoistinius norus, kuriuos jis privalo ištaisyti su Aukštesniosios šviesos pagalba arba į norą duoti, arba į davimo veiksmą. Negali būti jokių nuolaidžiavimų.
Kiekvienas turi iki galo perdaryti visą savo egoizmą, be to aiškiai, realiai jausdamas jį savyje ir stengdamasis iš visų jėgų. Be to, žmogus neturi skaitytis su savo egoistinėmis silpnybėmis.
Pasakyta: ,,gyvenimas už gyvenimą, akis už akį“. Tai reiškia, kad privalai visus norus perversti į priešingus ir vietoje egoistinio įgyti dvasinį gyvenimą. Tačiau tai nereiškia, kad su juo išsiskiri, paprasčiausiai jis pereina į kitą fazę, dėl kito idealo. O tu toliau egzistuoji materialiame pasaulyje.
Dauguma žmonių mano, kad tai darydami jie privalo numirti, išnykti iš šio pasaulio. Ne! Taip ir pasakyta: ,,Savo pasaulį pasiek dar gyvendamas šiame pasaulyje“. Juk turime pridėti prie materialinio gyvenimo pojūčio Aukštesniojo pasaulio pojūtį.
Klausimas. Kodėl sakoma ,,gyvenimas už gyvenimą, akis už akį, dantis už dantį, koja už koją“? Dėl ko minimos būtent šios dalys?
Atsakymas. Dėl to, kad tai pagrindinės dvasinio „parcufo“, vadinamo ,,siela“, dalys.
Siela dalijama į tris dalis: galvą, kūną ir galūnes. Kiekviena iš jų susideda iš dalių. Dalis galvos yra kiekviename kūno organe ir analogiškai kiekvienas kūno organas susijęs su galvos dalimi.
Akis – tai organas, su kuriuo tu matai, tyrinėji, egzistuoji, atskleidi. Dantys, kaip girnos, permala visus į tave patenkančius duomenis, visus tavo norus. Ranka – taip pat atskleidimas, tiktai kitame lygmenyje negu ,,akis“. Koja simbolizuoja judėjimą pirmyn.
Tai pačios svarbiausios dalys mūsų sielos, kuri turi tokią pačią struktūrą (sandarą), kaip ir fizinis kūnas.

Komentarų nėra

Slaptoji Toros prasmė

Biblija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar pagal kabalos mokslą Toroje aprašytos Dievo paliepimu vykdytos žmogžudystės ir siaubas turi slaptą prasmę?
Atsakymas. Žinoma. Kai minima „žmogžudystė“, turima omenyje, jog reikia „nužudyti“ egoistines savybes savyje. Kalbama būtent apie tai, o ne apie mūsų pasaulio žmones. Toroje rašoma tik apie tai, ką žmogus turi savyje keisti : ir gera, ir bloga. Todėl kabalos mokslas  vadinamas vidine Toros dalimi.

Iš 2016 m. rugsėjo 4 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Skirtumas tarp Biblijos ir Toros

Tora kalba apie visus

Egoizmas – mūsų didysis padėjėjas

Komentarų nėra

Skirtumas tarp Biblijos ir Toros

Biblija

Klausimas. Koks skirtumas tarp Biblijos, Toros, Penkiaknygės?
Atsakymas. Tora buvo parašyta maždaug prieš 3100 metų kelyje iš Egipto į Izraelio žemę. Keturiasdešimt metų truko žydų kelionė dykuma, ir visus keturiasdešimt metų buvo rašoma kanoninė Tora – vienintelis ir nepamainomas egzempliorius, pagrindinė kabalos knyga.
Tai, kas vadinama Biblija (nuo žodžio „bablos“ – „papirusas”), ir panašios knygos kitokiais pavadinimais, sukurtos Toros pagrindu, buvo perleistos per tam tikrą korekcijos sistemą, naudingą tam tikriems žmonėms. Tai vyko prieš 2500 metų tarp žydų Senovės Izraelyje ir žlugus Izraeliui prieš 2000 metų, ir vėliau.
Dėl laisvo atskirų fragmentų vertimo į Tora buvo įvesta papildomų personažų, ištaisyti, atšaukti, paredaguoti jos įstatymai ir reikalavimai. Žodžiu, iš jos padarė Bibliją, o iš Biblijos – laisvą skaitinį.
Šiandien visi Biblijos istoriniai ir archeologiniai įrodymai patvirtina tik jos originalų tekstą, pavyzdžiui, Kumrano radiniai.
Mums labai svarbu išsaugoti autentiškumą tikrosios knygos, kuri yra svarbiausia žmonijos knyga, iš kurios išvesti visi juridiniai, ekonominiai, visuomeniniai, šeimos įstatymai, auklėjimas ir t. t.
Dar daugiau, kai kabalistai skaito Torą, jie supranta, kodėl kiekvienas ženklas, kiekviena raidė, žodis išreiškiami būtent taip, kodėl jie surašyti vienas po kito būtent tokia seka ir pan. Juk Tora yra ne raidžių seka, o kodas.
Kaip kompiuterio programos kalba užrašyta tam tikrais ženklais, taip ženklais parašyta ir Tora. Ir nieko joje negalima pakeisti, kitaip viskas bus prarasta, likęs procesas išsimuš iš vėžių.
Tai, kas parašyta Toroje, visiškai tiksliai perduoda Aukštesniosios šviesos nusileidimą į norą, kurį Ji sukūrė, ir seką, pagal kurią Šviesa atveda norą iki panašumo į save. Būtent apie tai ši knyga!

Iš 2016 m. rugsėjo 4 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Tora kalba apie visus!

Apie ką byloja Biblija?

Biblija – tai ne tai, ką jūs manėte…

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai