Laikai nauji, o aklumas – tas pats

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Ar yra ryšys tarp Izraelio tautos vienybės ir antisemitizmo?
Atsakymas. Kai Izraelio tauta vienijasi, antisemitizmas mąžta.  Antisemitizmas kyla tam, kad pastūmėtų mus tikslo link.
XX a. pradžioje kabalistai visu balsu kvietė tautą: mokytojas Kukas – vyriausiasis Izraelio valstybės rabinas ir iš Lenkijos į Izraelį atvykęs didysis kabalistas Baal Sulamas. Baal Sulamas norėjo išvesti iš Lenkijos visus ten gyvenusius žydus. Buvo net užsakyti mobilieji nameliai, kuriuose jie turėjo apsigyventi Izraelyje.
Jis kreipėsi į Lenkijos žydus, įkalbinėdamas juos nepasilikti Lenkijoje, nes po 20 metų įvyks katastrofa, jeigu žydai liks Europoje. Baal Sulamas apie tai pradėjo kalbėti jau XX a. pradžioje.
Į Izraelį jis atvyko 1922 m., bet gerokai anksčiau kreipėsi į žydus Lenkijoje, įspėdamas, kad po 20 metų jų laukia baisios problemos, jeigu jie ten pasiliks. Tačiau juokėsi iš jo ir nenorėjo klausyti, netgi išvarė jį iš bendruomenės.
Baal Sulamas buvo priverstas bėgti iš Lenkijos ir atvyko į Izraelį, o 3,5 milijono Lenkijos žydų žuvo Katastrofoje, nes nepaklausė jo įspėjimų. Jis juos įspėjo iš anksto, juk nebūtų buvę lengva perkelti tiek daug žmonių. Tam būtų prireikę ne mažiau nei 10-20 metų.
Tada buvo labai palankios persikėlimo į Izraelį sąlygos. Europa su džiaugsmu būtų išsivadavusi nuo žydų, bet jie pasiliko. Tai labai primena dabartinę Amerikos padėtį.
Amerikos žydai taip pat sako, kad viskas gerai, kad gyvenimas Amerikoje geresnis nei Izraelyje – labiau užtikrintas ir aprūpintas. Jie tikisi vyriausybės palaikymo. Jie taip pat akli, net aklesni nei žydai, anksčiau gyvenę Vokietijoje bei kitose Europos šalyse.
Baal Sulamas kvietė žydus ne paprasčiausiai pabėgti iš Lenkijos į Izraelį, nes neįmanoma pasislėpti nuo Kūrėjo, nuo aukštesniosios jėgos, nuo bendros visos kūrinijos programos.
Tačiau, jeigu žydai susirenka vienoje vietoje, jie gali imti organizuotis kaip viena tauta, kaip viena grupė. Tuo mes visam pasauliui rodome, kaip galima gyventi pagal aukštesniosios gamtos dėsnius – pagal vienybės, meilės artimui kaip sau pačiam, dėsnius.
Jeigu Europos žydai tada būtų paklausę Baal Sulamo, tai ne tik būtų išvengę sunaikinimo, bet ir būtų įgyvendinę kūrinijos programą ir parodę visai žmonijai vienijimosi pavyzdį. Žmonija susivienytų į vieną tobulą kūną, kaip vienas žmogus su viena širdimi, o tai yra žmonijos raidos tikslas.
Kadangi šito nepadarėme tada, šiandien vėl patenkame į tą pačią padėtį, ji tiksliai atsikartoja. Šiandien taip pat yra kabalistų, kurie įspėja mus, kad nėra išeities, kad būtina susivienyti – visų pirma – Izraelio tautai. Tai rodo visi požymiai – pasaulis tapo integralus ir reikalauja mūsų susivienijimo.
Gamta atsiskleidžia kaip vieninga integrali sistema, kurioje visi žmonės susiję tarpusavyje bei su visais kitais gamtos lygmenimis. Mes privalome sukurti gerus tarpusavio santykius, kur vyrautų besąlygiška tarpusavio pagalba.
Vėl ateina kritinis momentas: arba mes sutinkame susivienyti ir pereiname šį periodą lengvai bei maloniai, arba pasmerkiame save didelėms kančioms. Pranašai yra aprašę, kaip atrodys šis periodas, jeigu neisime geruoju keliu.
Kančios kelias yra gamtos programoje ir realizuojamas automatiškai, tarytum traukinys, riedantis bėgiais į numatytą tikslą. Tačiau mums yra duotos jėgos pasukti jį geruoju keliu, jeigu sugebėsime susivienyti tarpusavyje. Apie tai Toroje neparašyta, nes tai priklauso nuo mūsų laisvo pasirinkimo.
Pranašai mūsų laikus aprašo kaip baisius išbandymus, kuriuos mums lemta pereiti – žymiai baisesnius nei Katastrofos metu. Tačiau tą patį poreikį susivienyti galima įgyti ne per baisias kančias, o pasitelkus bendro darbo tarpusavyje metodą.
Kitaip patirsime metodiškus smūgius, vieną po kito, kol suprasime, kad pasirinkimo nėra: reikia pakilti virš savojo egoizmo ir susivienyti. Kančios kelias labai ilgas ir sunkus, o įsisąmonintos vienijimosi būtinybės kelias – lengvas ir greitas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos kantrybei yra ribos

Mums nepavyks pasislėpti tarp kitų

Nereikia naujo faraono, vardu Hamas

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>