Kaip įsiskverbti į visatos kompiuterį?

Kabala

Kabalos mokslas kalba tik apie aukštesniosios sistemos, glūdinčios mūsų prigimtyje, atskleidimą. Už tos gamtos, kurią matome, juntame ir atskleidžiame savo penkiais jutimo organais, yra sistema, kuri valdo mus, visą mūsų gyvenimą ir vystymąsi.
Šios sistemos atskleidimu užsiima kabalos mokslas. Jis aiškina, kaip ta sistema, aukštesnioji jėga, mus sukūrė, kaip mes vystėmės ir kaip egzistuojame, kokia kryptimi judame ir kokią būseną turime pasiekti.
Visa ši sistema vadinama Kūrėju. Kūrėjas (Elokim) ir Gamta reiškia tą patį. Net šių žodžių gematrija (skaitinė reikšmė) yra ta pati. Vadinasi, ir jų esmė tokia pati. Tik Gamta suvokiama ne kaip mus supanti žemiškoji gamta, o kaip didžiulė sistema, kurios tik mikroskopinė dalis mums atskleista, o 99,9% – paslėpta.
Mokslininkai taip pat tvirtina, kad atskleidžia tik mažą tikrovės dalelytę, bet tikisi, kad mokslui vystantis, jie atskleis, kas paslėpta.
Vis dėlto, Gamtos sistemoje yra tokie klodai, kurių niekada neatskleisime savo žemiškaisiais jutimo organais, nes jie yra riboti – tai tik penki jutimo organai, na, dar mūsų sukurti prietaisai, skirti jų diapazonui praplėsti.
Todėl mums reikia naujos papildomos metodikos – kaip atskleisti tą slaptąją sistemą, kurioje glūdi mus vystantis aukštesnysis valdymas. Atskleidę šią sistemą, patys galėsime pamatyti, pajusti ir sužinoti savo likimą, kas mus valdo, ar veikdami turime valios laisvę, ar tik taip mums atrodo, o iš tiesų nesame laisvi, tik įgyvendiname kažkokios jėgos, noro, ypatingos programos valią.
Klausimas. Ar ši sistema valdo mano ir visų mūsų gyvenimus? Dabar ir visais laikais?
Atsakymas. Žinoma! Tai bendroji, tobula sistema, o mes visi egzistuojame joje tarsi gigantiškame kompiuteryje, kuris viską nulemia, mus keičia, sukelia įvairias būsenas nuo sukūrimo pradžios iki pabaigos.
Klausimas. Ar kabalos mokslas tyrinėja šį gigantišką kompiuterį?
Atsakymas. Taip, jis atskleidžia mums visą tikrovę – ir šį, ir aukštesnįjį pasaulį. Jis aiškina, kaip mes keliaujame per penkis pasaulius ir kaip pasiekiame galutinę būseną. Žmogus, pradedantis suvokti šią sistemą, vadinamas kabalistu.
Klausimas. Kokią įtaką žmogaus gyvenimui daro šis pažinimas, ką jis duoda?
Atsakymas. Pažindamas aukštesniąją sistemą, žmogus atskleidžia visas jį išjudinančias jėgas ir visų savo veiksmų rezultatus. Žmogus sužino, ar jo veiksmai nulemti iš aukščiau, ar turi laisvę veikti pats.
Ar šis gyvenimas yra „iš anksto parduotas žaidimas“, tarsi būčiau kokioje nors mašinoje ir nieko negalėčiau padaryti? Galbūt išorėje kažkas stebi mane, atlieka su manimi tam tikrus pratimus, o aš apie tai nežinau ir šiame pasaulyje tik vykdau Aukštesniojo norus?
O gal mūsų pasaulyje galiu pasiekti būseną, kurioje kažką darysiu pats, dar daugiau – galėsiu atskleisti Aukštesniojo norus ir įpareigoti Jį dirbti su manimi taip, kaip pats pasirinksiu? Visa tai žmogus atskleidžia.
Klausimas. Norite pasakyti, kad yra kažkokia sistema, kuri mane valdo? Dabar, šią minutę?
Atsakymas. Ne tik dabar, bet visada! Ji yra virš laiko, judėjimo ir erdvės.
Klausimas. Bet aš jos nejaučiu. Nejaučiu, kad kas nors mane valdytų. Aš pats save valdau!
Atsakymas. Argi jauti, kaip elgiasi tavo kūnas, kaip jis valdomas? Ne. Jis turi vidines programas ir veikia kaip mechanizmas. Tu šito nejauti, bet jame yra begalė būsenų ir vyksta įvairiausi procesai.
Klausimas. Manau, kad mano kūną valdo protas. Argi ne taip?
Atsakymas. Tau tik taip atrodo. Kūną valdo kur kas sudėtingesnė programa.
Klausimas. Išeitų, kad šiuo metu esu valdomas? Tačiau kieno?
Atsakymas. To paties gigantiško kompiuterio – aukštesniosios jėgos, valdančios ne tik tave, bet ir visus, visą tikrovę.
Klausimas. O ko ji nori iš manęs?
Atsakymas. Aukštesnioji jėga nori, kad ją atskleistum ir taptum tikru jos partneriu. Tai reiškia – atskleistum jos tikslą, didybę, tobulumą, amžinumą ir gerumą.
Klausimas. Kaip mums įsiskverbti į šitą gigantišką kompiuterį?
Atsakymas. Turi tapti geruoju įsilaužėliu.
Klausimas. Kokie įsilaužėliai patenka į šį kompiuterį?
Atsakymas. Tie, kurie studijuoja kabalos mokslą ir laikosi tam tikrų taisyklių, kad patektų į šį kompiuterį, aukštesniąją sistemą.

Iš radijo stoties 103FM 2015 m. balandžio 12 d. programos

Daugiau šia tema skaitykite:

Ieškotojų karta

Kabalos mokslo esmė

Visas pasaulis – manyje

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>