Senosios Europos bejėgiškumas

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Klausimas. Pastaruoju metu į Rytų Europą ir Skandinaviją atvyksta daugybė vadinamųjų pabėgėlių iš Artimųjų Rytų.
Šiame procese mane stulbina europiečių tolerancija, mat jie šį reiškinį priima kaip savaime suprantamą.
Remiantis tam tikrais skaičiavimais Švedijos gyventojų per metus padaugėjo 10 nuošimčių, o tai didžiulis prieaugis! Nors natūralių mirčių skaičius ten itin didelis.
Žmonių sąmonėje įsitvirtino požiūris, kad reikia padėti pabėgėliams, apgyvendinti, maitinti, aptarnauti. O pastarieji dažniausiai nedirba.
Kodėl formuojasi toks požiūris? Juk seniau šios šalys kovojo už savo teritorijas, kariavo vienos su kitomis, įgijo tam tikrą padėtį, o dabar lengva ranka atiduoda savo teritorijas.
Atsakymas. Toks žmonių visuomenės vystymosi dėsnis. Taip pasireiškia mentalinė, moralinė visuomenės senatvė. Europa paseno, nukriošo, susilpnino save savąja tolerancija.
O kadaise krikščionybė labai griežtai saugojo žmonių elgesio šeimoje, visuomenėje ir visur kitur rėmus. Bet per paskutiniuosius 200-300 metų ji palaipsniui nusilpo ir šiuo metu nebėra patraukli, ribojanti ir nurodanti jėga, nebeturi nei valdžios, nei įtakos.
Žmonės patys negali susiorganizuoti, jiems būtina kokia nors aukštesnė valdžia: arba bažnyčia, arba stipri vyriausybė. O stipri valdžia – tai diktatūra, to Europoje apskritai jau nebegali būti, nebent susidarytų tokia situacija, kaip prieš 100 metų Vokietijoje.
Todėl Europos valstybės pamažu visiškai užleis savo pozicijas, leis su savimi daryti bet ką. Įteisinti homoseksualizmą? – Prašom. Narkotikus? – Prašom. Atverti sienas musulmonams? – Prašom.
O jei į Europą ims plūsti indai arba kinai? Ką reiškia Kinijai perkelti kur nors šimtą milijonų savo piliečių? Kam jiems vykti į Sibirą, kai Europoje viskas paruošta?
Dar pamatysime daug įdomių persikėlimų – didįjį tautų kraustymąsi, koks vyko senovėje. Europa baigė savo istoriją, dabar tai jau ne ta visuomenė, kuri visam pasauliui keldavo kultūros ir mokslo kartelę. Šito jau nebėra.

Iš 2015 m. rugpjūčio 19 d. TV programos „Paskutinė karta“, Nr. 16

Daugiau šia tema skaitykite:

Pusiausvyros ekonomika

„Viena šeima“ – ne utopija

Racionalus vartojimas harmoningoje visuomenėje

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>