Kabala – sąmonės išplėtimo priemonė

Kabala ir kiti mokslai

Komentaras. Šiuo metu atliekami labai įdomūs bandymai su hologramomis, pagrįstomis kvantinių ryšių principu. Imama bendra holograma, kuri suskaidoma į atskiras dalis, kur kiekvienoje iš jų yra bendras vaizdas.
Šiuos fragmentus išdalina žmonėms, ir jeigu kuris nors vienas iš jų pabando ką nors pakeisti savo fragmente, tai visų kitų turimi paveikslai iš karto pasikeičia. Tai, matyt, labai panašu į tai, ką aprašo kabala?
Atsakymas. Taip. Tai stulbinanti pasaulio savybė, kurią esant mūsų lygmenyje sunku ne tik pajusti, bet ir išreikšti.
Tačiau visos dualumo, dalelių ryšių, holografiškumo savybės atves mus prie to, kad vis tik rasime tiltelį tarp kabalos ir paprasto mokslo. Tada galėsime pasiūlyti kabalą pasauliui.
Mokslininkai pamatys joje aiškius sprendimus, nors jų negalima bus iš karto panaudoti. Reikalas tas, kad mes nesiūlome jiems tam tikro prietaiso, kuriuo jie galėtų iš karto apsiginkluoti.
Tačiau jie pamatys kabaloje logišką dabartino mokslo, mokslinio priėjimo tęsinį, į ką mes šiandien atsiremiame mūsų sąmonėje, jutimuose, pasaulio suvokime, ir kas staiga atsiskleis mums. Tai tiesiog nauji horizontai.
Mokslininkų nereikia įtikinėti, kad jie tuo tikėtų. Kai tik jie supras, kad viskas priklauso nuo jų vidinio įsisąmoninimo, tai iš karto pajus būtinybę išplėsti savo sąmonę. Išplėsti – reiškia pakilti virš savęs, o kilti virš savęs – tai pereiti iš savo egoistinio „aš“ į altruistinį „mes“.
Tai daugeliui mokslininkų sužadins norą keistis patiems, nes jie pajus, kad jiems atsiveria stulbinanti pasaulio sistema. Visi Einšteino, Hju Evereto ir kitų garsių mokslininkų dėsniai atgis juose visų fizikinių bei cheminių pasikeitimų lygmeniu, greičiu, visais jų niuansais, kurių jie kol kas nemato, bet kažkiek apčiuopia. Jie tiesiog egzistuos juose!
Jų sąmonė pakils į lygmenį, kai šie greičiai, savybės, įvairiausių dabartinių bandymų rezultatų nesuderinamumai (mūsų dabartinei sąmonei) taps jų vidiniu lygmeniu.
Jiems nereikės įtemptai galvoti ir įsivaizduoti to, ką, pavyzdžiui, atskleidė Einšteinas, nes tai taps jų lygmeniu, kaip lygmuo vaiko, kuris šiandien studijuoja patį paprasčiausią Niutono dėsnį.
Tikiuosi, kad visa tai sudomins mokslininkus, ir jie pamatys, kad egzistuoja kitas mokslo lygmuo. Tada jiems kabala neatrodys kaip visų materialių pasaulių mokslų pakaitalas, o taps jų sąmonės išplėtimo priemone, o tai lems tolimesnę visų mokslų raidą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kolektyvinė ir individuali sąmonė

Ieškotojų karta

Sėkmingos ateities mokslas

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>