Sėkmingos ateities mokslas

Kabala, Krizė, globalizacija

Daugelis galvoja, kad kabalos mokslas kalba apie tai, „kiek angelų danguje ir kokie jų vardai“, apie kažkokias ūkanotas ir tolimas sąvokas, neturinčias su mumis jokio ryšio. Praeina daug laiko, kol žmogus, atėjęs mokytis kabalos, atsikrato visų šių stereotipų. Mūsų nemoko ir neauklėja, kaip naujai žiūrėti į tikrovę.
Dabar, plečiantis krizei, kurią visi jaučiame savimi dėl primygtinės būtinybės atskleisti, kaip įsikurti pasaulyje, kaip susitvarkyti gyvenimą, kaip užmegzti naują ryšį tarp žmonių (šį ryšį turime įsisąmoninti, kitaip neišgyvensime šitame pasaulyje), mes pamažu susipažįstame su mokslu, mokančiu mus, kaip tarp mūsų sukurti teisingą ryšį. Pirmiausia tam, kad galėtume valdyti savo įprastą gyvenimą, išeiti iš visų sričių krizės – auklėjimo, šeimyninio gyvenimo, mokslo, ekonomikos, santykių su gamta, kuri užverčiančia mus smūgiais.
Todėl esame priversti ieškoti, kurgi problema, kad kokiu nors būdu atsikratytume jos arba susidorotume su ja, kitaip mums teks visąlaik kentėti. Mūsų noras mėgautis įpareigoja mus surasti visų bėdų priežastį. Pamažu pastebime, jog priežastis ta, kad tarpusavyje esame susieti neteisingais, negerais ryšiais, kad šie tūkstantmečiais puoselėti egoistiniai ryšiai nūnai nebeveikia ir netgi atvirkščiai – kenkia.
Visų pirma mes visad manėme, kad kiekvienas iš mūsų turi būti egoistas, kiekvienas − pats sau, kad mes turime sukurti vartotojišką visuomenę, kad kiekvienas galėtų mėgautis pagal savo gebėjimą išnaudoti ir apgaudinėti kitus dėl naudos sau, tik reikia saugotis, kad jo nenubaustų ir nepasodintų į kalėjimą, ir jeigu tai pavyksta – prašom, tegu karaliauja.
O dabar atsiskleidžia sistema, kuri lyg ir sako mums: „Ne! Tokia tendencija, toks egoistinis požiūris, tokie santykiai jau nebegalios. Reikalingas kitoks santykis. Ankstesnė sistema buvo individuali, kur nebuvome priklausomi kits nuo kito. O dabar baigėsi kiekvieno individualus, asmenis vystymasis – mes it prasikalę iš žemės ir išaugę iki lubų daigai. Daugiau augti nebėra kur.
Ir nūnai pasiekę „lubas“, visi turite susijungti kartu. Tai kitokia egzistavimo sistema. Jūs norite egzistuoti? Vadinasi, teks labiau susijungti vieniems su kitais.“
Mums sunku šią sistemą taip įsivaizduoti. Mes tik pastebime, kad mums niekas neišeina, ir kančios pamažu mums atskleidžia tikrąją padėtį. Be to, ir kabalos mokslas galiausiai yra atskleidžiamas.
Ir tada, tame pačiame kabalos moksle imame matyti ne „angelus danguje“, ne įvairiausius keistus vardus ir nesuprantamus žodžius. Pamažu, dėdami pastangas pradedame įsisąmoninti, kad jis pasakoja mums apie tarpusavio ryšių sandarą, apie tai, kad galime užmegzti šį teisingą ryšį, įsijungti į jį, įsisąmoniname ir tai, kiek mūsų požiūris į šį teisingą ryšį nulemia mūsų ateitį − tiek, kad mums nebereikės dirbti kaip ankščiau, daugiausia fiziškai, ir labiau susitelksime į ketinimus.
Mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje mums nebeteks prigalvoti įvairių fizinių darbų, naudojant įvairius mechanizmus, įrenginius ir technologijas – viskas persikels į tarpusavio santykių ir ryšių sritį. Ir būtent nuo ryšio tarp mūsų kokybės priklausys gautas rezultatas.
Jeigu kažkada tūkstančiai žmonių išeidavo į darbą laukuose, o milijonai eidavo dirbti į fabrikus, gamyklas, pramoninius konsernus, tai šiandien matome, kad žmogui nėra kur labai ir dirbti, tik vis labiau virtualia, vidine forma – stiprinant tarpusavio ryšius. Būtent tai nulems mūsų sėkmingą gamybą, eksportą, importą – viską, kas būtina, norint sutvarkyti materialų gyvenimą. Mes visi labiau žvelgsime ir pabrėšime vidinius santykius, juk ten mums atsiskleis iš tikrųjų tobulas, naujas pasaulis.
Norėdami palengva, laipsniškai atskleisti visas šias būsenas, skaitome knygą „Zohar“, kuri labiausiai gali atverti mums protą ir širdį, mūsų akis ir ausis, kad vis labiau jaustume, kaip priklausome nuo mūsų tarpusavio ryšio tinklo.

Iš 2011 m. rugsėjo 7 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis pasiruošęs išgirsti

Energija, išgelbėsianti pasaulį

Be pasipriešinimo

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>