Lyčių kova II d.

Vyras ir moteris

Vyras ir moteris grįžta į Rojaus sodą
Klausimas. Karas tarp vyrų ir moterų vyksta tam, kad galiausiai visiškai papildytume kits kitą?
Atsakymas. Vienas negali be kito. Iš pradžių Kūrėjas sukūrė vyrą ir moterį, dvi jėgas: pliusą ir minusą, kad papildytume vienas kitą. Negalime egzistuoti vienas be kito. Tačiau patys turime pasiekti, kad tarpusavyje papildytume vienas kitą ir ties tuo sutelktas visas gyvenimas.
Jei mums nereikėtų kurti tarpusavio ryšio, tai apskritai nebūtų prasmės gyventi šioje žemėje. Gyvenimo prasmė – išmokti susijungti su absoliučia, idealia forma, nes papildydami vienas kitą, pasiekiame absoliučią būseną, apie kurią pasakyta: „Vyras ir moteris – Šchina tarp jų“.
Kitaip tariant, tarp jų atsiskleidžia aukštesnioji jėga. Bet tik su sąlyga, kad šis vyras ir ši moteris tinkamai tarpusavyje susijungia.
Kalbama netgi ne apie konkretų vyrą ir moterį, o apie pačias sąvokas kaip apie apibendrintą atvaizdą, turintį savyje visas vyriškas ir visas moteriškas savybes. Tinkamai tarpusavyje susijungę jie būtent tokia forma atskleidžia aukštesniąją jėgą, aukštesnįjį amžiną ir tobulą gyvenimą.
Iš čia paaiškėja, kad prieš mus – didžiausia, esminė problema, iš kurios sukurtas visas pasaulis tam, kad ją išspręstume. Iš šio sprendimo suprasime visos tikrovės sprendimą.
Tačiau dažniausiai mėginame pabėgti nuo šio žaidimo, nes nesuprantame, ką su ja daryti. Kiekvienas savo asmeniniame gyvenime, šeimoje, stengiasi užmaskuoti šį konfliktą, tarsi viskas gerai. Nors šeimyninių santykių viduje slypi begalė problemų.
Mes netgi nežinome, kas yra idealūs vyro ir moters santykiai. Mes tokie priešingi, kad neužteks gyvenimo, kad patenkintume visus priešingos lyties poreikius. O vyras apskritai nesukurtas taip, kad suprastų moterį ir derintųsi prie jos. Tai ir reikia ištaisyti.
O moteris savo su reikalavimais vyrui gali būti tokia įkyri ir reikli, jausdama savo priklausomybę nuo jo, kad galbūt tai irgi reikia išsitaisyti. Ne ta prasme, kad ji nuo jo atitoltų, o kad iš naujo suformuotų savo reikalavimą kitaip: tikslo atžvilgiu, kurio ji kol kas neturi.
Klausimas. Per visą istoriją moterys bando pasiekti tam tikrą pusiausvyrą santykiuose su vyrais ir todėl kovoja už savo nepriklausomybę ir lygybę. Ar kiekviena pusė turi tapti nepriklausoma, kad paskui susijungtų tarpusavyje?
Atsakymas. Taip tolstame vienas nuo kito ir bėgame nuo problemų sprendimo. Uniseksas tampa madingas, ignoruojama šeima. Nenorime suprasti, kad per mūsų tarpusavio ryšį galima pasiekti absoliutų, amžiną, ypatingą gyvenimą, ir laikome šį ryšį problema, nuo kurio bėgame kaip įmanydami.
Galiausiai šiuolaikiniame pasaulyje yra daugybė vienišų moterų ir vyrų. Susitikinėjame, kai mums norisi, – nesvarbu, su kuo, kada ir kaip. Tarsi sumenkiname ryšio tarp vyro ir moters svarbą iki sekso, apribodami ją tik seksualinių poreikių tenkinimu.
Bet tai visiškai neteisinga. Juk čia turi būti jausmais grįstų dvasinių santykių sistema, leidžianti mums tapti viena siela abipusiai papildant kits kitą. Kitaip tariant, ji turi būti visiškai kitame lygmenyje, ne gyvūniniame, kurio pagrindas kūno poreikiai.
Neneigiu seksualinių santykių poreikio – normalus žmogus be šito negali išsiversti.  Tačiau mums reikia pakelti ryšį tarp vyro ir moters į sielų lygmenį, kad tarp mūsų įsiviešpatautų Šchina, aukštesnioji jėga. Turime susijungti dėl šio tikslo, juk tik per tinkamą mūsų tarpusavio ryšį galėsime įgyti rojišką gyvenimą.
Iš pradžių Rojaus sode vyras ir moteris tarsi buvo kartu – tokie, kokius juos sukūrė Kūrėjas. Tačiau paskui Kūrėjas išvijo juos iš Rojaus sodo, nes jie ėmė tolti vienas nuo kito ir taip iš Rojaus sodo nusileido į mūsų pasaulį, kur kiekvienas egzistuoja atskirai.
Jeigu dabar teisingai susijungsime tarpusavyje, kad taptume viena širdimi, tai pakilsime atgal į Rojaus sodą, būseną, kai pajausime savo gyvenimą kaip amžiną ir tobulą!
Būtent taip patenkama į Rojų. Nesuprantu, kodėl žmonės galvoja, kad yra kokie nors kiti metodai ten patekti. Žmonija labai klysta, manydama, kad į Rojų galima patekti laikantis religinių tradicijų. Mes turime sukurti deramus santykius čia, šioje žemėje ir būtent per juos grįšime atgal į Rojų.
Kas yra Rojaus sodas? Tai vyras ir moteris, vėl tapę vienu žmogumi, kuris gyvena viename bendrame nore, kuriame įsiviešpatauja aukštesnioji jėga, Kūrėjas.

Iš 2016 m. kovo 31 d. 707-ojo pokalbio „Naujasis gyvenimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Lyčių kova I dalis

Vyras ir moteris – tokie skirtingi pasauliai, I dalis

Integralios šeimos paslaptis

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>