Neapykanta žydams išsitaisymo procese

Dvasinis darbas, Izraelis ir pasaulio tautos, Platinimas

Klausimas. Kaip tie jūsų mokiniai, kurie savo kilme ne žydai, supranta žydus ir savo ryšį su jais? Ar ne Izraelyje esančioje grupėje, kurioje beveik visi ne žydai, gali kilti neapykanta žydams (tam tikro laipsnio antisemitizmas) ar nenoras platinti žydams?
Jeigu jiems duodama tokia būsena, kaip teisingai su tuo dirbti?
Atsakymas. Mano mokiniai turi tašką širdyje , kuri traukia juos į Kūrėją, ir ji užgožia visus kitus siekius ir polinkius, tarp jų ir prigimtinį (natūralų) antisemitizmą.
Jie su tašku širdyje iš esmės tapo kaip Abraomo mokiniai Senovės Babilone, jis juos pavertė žydais, kitaip tariant, siekiančiais vienybės (yehudim). Juk žydai savo kilme ne tauta, o grupė, susibūrusi iš siekiančiųjų atskleisti Kūrėją, klausiančiųjų apie gyvenimo prasmę.
Kadangi esame neištaisyti, tai savaime suprantama, kad neapykanta yra mumyse ir retkarčiais išsiveržia. Tačiau, jei siekiame tikslo, tai pageidautina įsivaizduoti save jau ištaisytais, įsivaizduoti, kaip tuomet matytumei Šviesos nusileidimo piramidę, kaip tai aprašo Baal Sulamas „Įvade į knygą Zohar“ (66 p.).
„Mūsų draugams ne žydams dažnai itin sunku klausytis apie platinimo žydams svarbą lyginant su bendra integralaus ugdymo (nekabalistinio) platinimo kryptimi.
Jiems sunku sutikti, mat pirmiausia organizuojame ratus žydų tarpe, ir tik po to, jeigu liko daug laisvų žmonių, užsiimame integraliu ugdymų 99 % . Žmonėms sudėtinga kalbėti apie Izraelio viršenybę taisant pasaulį. Jie stengiasi tai uždangstyti savo formuluotėmis, tarsi beperstojo teisintųsi.
Tai itin sudėtingas darbas. Jie nemato prasmės, o svarbiausia – konkretaus rezultato, kaip pvz., dirbdami su MAK  studentais. Tai ypač aktualu žmonėms iš Baltijos šalių, lenkams, Balkanų tautoms – dėl didžiulio natūralaus antisemitizmo, ten šios temos visiškai nekeliamos ir žydams neplatinama“. (Iš laiško)
Todėl, kol mūsų draugai dar neišsitaisę, kol nėra nuolat pakilę virš savo egoizmo, jie matys pasaulį ir žydus per savo neištaisytą egoizmą. Tačiau mes turime suprasti šią jų būseną ir visi turime siekti kilti aukščiau.
Bendrai tariant, būtent tam ir daviau jiems tą pratimą – platinti vienijimosi metodiką žydams jų šalyse. O kad geriau save suprastų, Kūrėjas leidžia jiems pajausti jų egoizmą būtent per platinimą žydams.
Iš esmės juos suprantu: našta sunki, todėl ten, kur negali, tegu nedaro, juk taisymosi procesas vyksta pakopomis.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atneškime pasauliui gėrį!

Šeimos ištaisymas – būdas ištaisyti pasaulį

Izraelis – pasaulio širdis

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>