Būsimas pasaulis – kitą akimirką

Dvasinis darbas

Mes egzistuojame tarpusavyje susijusių sielų sistemoje. Šių sielų būsena yra ištaisyta, ji nuo pat pradžių sukurta Kūrėjo.
Pasakyta: „Veiksmo pabaiga – pirminiame sumanyme“. Kūrėjas Savo mintimi atlieka viską. Jis sumanė – ir viskas įvyko.
Mes savo darbu turime pasiekti tą pačią būseną. Kam? Idant toje pačioje būsenoje galėtume atskirti visas savybių gradacijas, visas sudedamąsias dalis, kad pasijustume valdančiaisiais, jį jaučiančiais ir suvokiančiais.
Todėl esame tos pačios būsenos, tik visiškai be sąmonės. Ką turime daryti? Prašyti suvokimo. Noriu pamatyti, sužinoti, pajausti, kur esu!
Kokia būsena mano jaučiamame pasaulyje yra panaši į tą dvasinę, Kūrėjo sukurtą būseną? Ryšys tarp mūsų, pasiryžusių jos siekti.
Dabar sugadintas mūsų tarpusavio ryšys suteikia pojūtį, kurį vadinu „šiuo pasauliu“. Jaučiu jį tokį, nes jaučiu tik save, esu visiškai į save paniręs .
Jeigu mano jutimo organai ims veikti priešingai – iš vidaus į išorę, aš pajausiu tikrąją realybę, kurioje esu.
Šis pojūčio „iš vidaus į išorę“ pakeitimas vyksta palaipsniui, 125 pakopomis, nes mes dirbame, dedame pastangas, prašome, kad tai įvyktų.
Kur įgyvendinu visą šį procesą, kad nepaskęsčiau iliuzijose, nesipainiočiau ir neklysčiau? Turiu praktiškai tai realizuoti grupėje, savo dabartinės būsenos pakopoje.
Būtent to prašau. Viskas labai juntama ir paprasta: yra grupė, kurioje visi siekia užmegzti tarpusavio ryšį. To prašome skaitydami knygą „Zohar“.
Kodėl? Todėl, kad skaitydami šią Knygą sužadiname mūsų tikrąjį ryšį veikiami viešpataujančios tarp mūsų jėgos, kuri vadinama „Kūrėju“.
Tada mūsų lūkesčiai gali realizuotis, net jeigu jie netikri, dirbtiniai. Apie tai sakoma „Padarysim ir išgirsim“.
Toks požiūris į mūsų būseną, mokymąsi ir tai, kas turi įvykti, vadinamas ketinimu, o mūsų darbas – vidiniu žmogaus darbu, Kūrėjo darbu.
Šios sistemos naudojimas pasitelkiant knygas ir jėgą, kuri viešpatauja mumyse, vadinamas kabalos mokslu.
Visi tai yra Kūrėjo atskleidimo kūriniui etapai. Ką reiškia „Kūrėjo atskleidimas“? Davimo jėgos atskleidimas mumyse.
Todėl Kūrėjas (Bo-re) vadinamas „Ateik (bo) – Pamatyk (re)“. Juk pagaliau dirbame Kūrėjo darbą, ir čia slypi visas kabalos mokslas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nupieškite Aukštesnįjį pasaulį

Dėl visko kalti purvini akiniai

Kur ieškoti Kūrėjo?

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>