Susenę vaikai

Dvasinis darbas

Žmogus auga taip: iš pradžių gauna naujus norus ir pripildymą, būtinus jo vystymuisi, ir tai jam teikia naudą.
Juk tai gamtos suteikta kryptis, gamta nori išauginti žmogų ir pastatyti jį ant kojų – taip, kaip šiame pasaulyje auga vaikai.
Tai nelaikoma uždraustu malonumu, juk aš turiu pereiti šį natūralų vystymosi periodą, kol „suaugsiu“. Matome, kaip vaikai paprastai būna perpildyti įvairiausių norų ir mėgaujasi gyvenimu.
Tačiau tą akimirką, kai tampu suaugęs ir turėčiau pradėti augti bei vystytis sąmoningai, o ne gamtos verčiamas, – visi patiriami malonumai kenkia man, nes nenukreipiu jų į davimą.
Anksčiau visa atsakomybė teko gamtai – Kūrėjas apibrėždavo mano kelią ir vedė juo mane, tarkim, iki 15-20 metų. Visa, ką ėmiau iš šio gyvenimo, buvo naudinga mano vystymuisi.
Tačiau vos tik baigiu šį „vaikišką“ vystymosi periodą ir turiu pats imti nustatyti kryptį, man nuo savęs reikia pridėti ketinimą duoti, kitaip bet koks gautas malonumas jau neaugins ir neves manęs pirmyn, o žudys!
Jis priešingu keliu ves mane, kad pajausčiau, jog toliau taip negalima eiti ir kad aš turiu vystytis ne remdamasis savo egoizmu ir malonumu, o ketinimu duoti.
Todėl visi malonumai, kuriuos žmogus gauna po brendimo laikotarpio, kenkia jam – tarsi žmogus draskytų savo žaizdą.
Tačiau, kaip giliai turime pasinerti į šį blogį, idant suprastume, jog nebegalime taip tęsti – it užaugę vaikai, kuriems gamta daugiau neleis nerūpestingai mėgautis gyvenimu, o reikalaus iš jų duoti?
Kaip giliai„draskysime savąją žaizdą“ priklauso nuo mūsų – mums duodamos visos priemonės ir paaiškinimai: mokymasis, knygos, mus atveda į grupę – ten, kur susiprotėsime ir susimąstysime, ką būtina pridėti gyvenime, norint teisingai vystytis.
O pridedame tiesos-melo išsiaiškinimą greta saldu-kartu, priešingai nei vaikai, kurie supranta tik saldu-kartu.
Kad neliktume vaikais visą likusį gyvenimą, kaip pasakyta: „Ką daryti su vaikais, kurie paseno?“ – turime pradėti veikti pagal principą tiesa-melas.
Tačiau nenubraukiant saldu-kartu, o virš jo kuriant naują santykį su gyvenimu. Tai įmanoma tik studijuojant kabalą, pritraukiant sau Šviesą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kur nusipirkti norą?

Šviesos jėga

Tikroji laisvė – greičiau tapti žmogumi

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>