Kaip sugauti taisančią Šviesą!

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas: Kas yra taisanti Šviesa, kur ji randasi, kaip prie jos prisijungti?
Atsakymas: Esame tobuloje, Kūrėjo sukurtoje realybėje, tačiau mūsų atžvilgiu ji atrodo kitokia.
Tikrojoje realybėje yra viskas, ko tik geidžiame: begalybė, Šviesa, tobulumas, amžinybė, Kūrėjas. O čia, šiame pasaulyje matome visiškai kitokią tikrovę: tamsą, blogį, egoizmą.
Vieną tikrovę nuo kitos skiria laiptai, sudaryti iš 125 pakopų, jais lipdamas turiu pakeisti savo prigimtį.
Skirtumas tas, kad čia mes vis jaučiame tik šį pasaulį ir esame tamsoje, egoizme, kenčiame. O tam, kad pajaustume tikrąją realybę, turime pasiekti ketinimą „dėl davimo”, o vietoj neapykantos – meilę.
Kol esu susietas su šio pasaulio prigimtimi, tol neturiu jokių galimybių iš jo išsiveržti į dvasinį pasaulį, nes tai visiškai kitas lygmuo, į kurį negaliu peršokti. Tačiau yra tokia „stebuklinga jėga” (sgula), kuri gali man padėti.
Dvasiniame pasaulyje visi tarpusavyje susiję, o mūsų pasaulyje – priešingai –  visi atsiskyrę. Ten – meilė, čia – neapykanta. Ten – davimas, čia – egoizmas, Šviesa – tamsa, gėris – blogis. Kitaip tariant, viskas atvirkščiai, kaip parašyta: „Aš mačiau atvirkščią pasaulį!“
Būtume visiškai beviltiški, jeigu ne viena detalė, kuri, mūsų laimei, nėra priešinga! Ji duota mums, kaip gelbėjimosi virvės galas, kurio galiu įsitverti, kad priartėčiau prie dvasinio pasaulio.
Kiekvienam iš mūsų (šiame pasaulyje esame atskirti) duota dvasinė kibirkštis, „taškas širdyje”, tai ir yra tas virvės galas, nuleistas mums iš dvasinio pasaulio. Jis nutiestas kiekvienam iš mūsų iš tos tobulos būsenos, kur esu harmonijoje ir absoliučiame komforte.
Tačiau tai tėra taškas, ir aš nežinau, ką su juo daryti, jaučiu tik savo priklausomybę kažkam aukštesniam. Be to, man dar duota knyga, kuri vadinasi „Zohar”.
Materiali knyga yra šiame pasaulyje, tačiau dvasinėje erdvėje taip pat yra „knyga”, o tai reiškia atskleidimą, Šviesą. Pats knygos „Zohar” pavadinimas reiškia aukščiausiąjį švytėjimą.
Išeina, kad būdamas savo žemiškame pasaulyje kartu su knyga, atspausdinta kažkokioje Kinijos spaustuvėje, nori grįžti atgal į Aukštesnįjį pasaulį į savo šaknį! Tas taškas tave traukia!
Štai dabar tau reikia pasistengti susijungti su tokiais pat kaip tu, tarpusavyje atskirtais, ir kartu skaitant knygą „Zohar” veržtis į Šviesą, idant ji paveiktų mus ir padarytų panašiais į save.
Štai ir viskas! Visa kita nuo tavęs nepriklauso – tai tau duotos savybės: ir blogis, ir neapykanta. Tu pats su jomis nieko negali padaryti. Aukštesnio pasaulio atžvilgiu turi tik dvi priemones: grupę ir knygą.
Jeigu tu jas panaudoji, tai iš dvasinio pasaulio sau pritrauki didžiulę Šviesą, kuri tave veikia. Ji ir vadinasi „Zohar” (švytėjimas) arba supanti Šviesa, ji grąžina į šaltinį. Būtent tai tave keičia. Šviesa dirba su tavimi ir grąžina atgal į tavo šaknį.

Iš 2010 m. lapkričio 18 d. pamokos „Kabalos mokslo esmė ir jo tikslas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Ne vien norėti

Kas yra Šviesa?

Kada mezgasi ryšys su Šviesa…

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>