Matyti užgimstant

Kabala ir kiti mokslai, Kūrėjas

Klausimas: Jei Kūrėjas yra bendras gamtos dėsnis, apimantis visus kitus dėsnius, tai kaip atskirti šį apibrėžimą nuo mokslo?
Atsakymas: O kam jį skirti? Žemės trauką galima vadinti „angelu“ ar „fizine jėga“. Iš esmės, koks gi skirtumas? Jokio. Tai tiesiog skirtingi pavadinimai.
Kūrėją taip pat vadiname „gamta“. Tačiau vieniems „gamta“ – tai kažkas tokio, ko galima nepaisyti, pavergti, su kuo galima daryti, ką panorėjus. O mes kalbame apie „gamtą“, kaip apie nekintamus dėsnius, su kuriais nieko nepadarysi. Jei noriu, kad man būtų gerai, turiu susitaikyti ir jų laikytis. Jei aš išmintingas, tai vykdau gamtos dėsnius – kitaip tariant, Kūrėjo įsakymus. Tada, atskleisdamas daiktų esmę, reiškinius pavadinu, nes suprantu, kad visi dėsniai veikia mano naudai. Už tai dėkoju Kūrėjui.
Klausimas: Kuo gi kabalos mokslas skiriasi nuo kitų mokslo šakų?
Atsakymas: Sakykime taip: visos kitos disciplinos nėra mokslas. Tik kabala yra tikras, galutinis, absoliutus mokslas, nes visada kyla iš vienintelės Jėgos, kuri veikia visoje tikrovėje. Visi kiti dėsniai, jėgos, mokslai ir kt. – esmės dalys, šalutiniai šios Jėgos pasireiškimai. Kol jų nesurinksiu į vieną visumą, man nepavyks panaudoti jų patikimu būdu. Visada ir visur jausiu ribas. Todėl ir „šlubuoja“ visi mūsų užmojai.
Štai ką rašo apie tai Baal Sulamas straipsnyje „Kabalos mokslo esmė“:
„ …Fizika – tai tik atskirų dėsningumų žinios atskirame pasaulyje. Ji priklauso tik savo sričiai ir joks kitas mokslas į ją neįtrauktas. Priešingai, kabalos mokslas yra bendros žinios apie negyvosios, augalinės, gyvūninės ir žmogaus pakopų gamtos visumą visuose pasauliuose, bet kuriose apraiškose ir aplinkybėse, susijusiose su Kūrėjo sumanymu. Kitaip tariant, kabala tyrinėja tai, kas priskiriama tikslui. Todėl visi pasaulio mokslai, nuo mažų iki didelių, stebuklingai jame telpa.“
Kaip galima suprasti kokį nors veiksmą, nežinant jo rezultato, jo ketinimo? Pavyzdžiui, aš prieinu ir niukteliu tave. Niekas nesupranta, kas vyksta. Bet mes su tavimi žinome, kad šis niuksas pastūmėjo tave teisinga kryptimi – į kūrimo tikslą. Šitaip tu supranti veiksmų esmę – bet kurį veiksmą gamtoje, ir lengvą stumtelėjimą, ir didelę nelaimę. Kas bebūtų, tu žinai, kas vyksta, kodėl ir kur tai veda.
Bet tai idealas, o šiandien tu stovi viduryje ir matai tik mažytį bendrojo paveikslo fragmentą, vieną filmo kadrą, pradžią, o siužetas ir pabaiga tau nežinomi. Tačiau tu nepasikuklini pateikti savo sukurtų teorijų ir koncepcijų. Žinoma, nuolat suklysti.
Tačiau laikas padaryti išvadas: mes daugiau negalime veikti senais metodais. Mums būtina žinoti pabaigą, kad iš anksto nukreiptume ir priderintume prie jos visus veiksmus. Juk jau nieko negalime ištaisyti visuomenėje: nei švietimo, nei ekonomikos, nei finansų. Viskas, visiškai viskas sugriauta. Kodėl? Būtent todėl, kad nežinome, kokia krypti judėti, ko imtis. Net pirmaeilės, neatidėliotinos priemonės mums neįkandamos. Vyriausybės bejėgės ir pasyvios – štai iki ko nusiritome. Jokių prošvaisčių – priešingai, pagaliau pripažįstame, kad ateitis miglota.
Iki šiol plėtojome mokslus ir naudojomės jų vaisiais. Jokiais būdais neignoruoju to – priešingai, vertinu. Tačiau šiandien jie bejėgiai, nes mums trūksta ryšio su finalu. Tikrasis mokslas, tikroji išmintis – sugebėjimas pamatyti tai, kas užgimsta. To neduoda nė vienas iš šiuolaikinių mokslų. Kiekviena šaka tyrinėja tuos ar kitus reiškinius, bet nežino, kurlink jie veda. Stebėdami veiksmą, mes praleidžiame, kas svarbiausia – jo esmę. Surinkti įvairiausius elementus tam tikromis proporcijomis ir sąlygomis ir privesti juos prie tam tikros tarpusavio sąveikos daug išminties nereikia. Išmintis – suvokti esmę, o jos kaip tik ir nerandame.
Tačiau kitos išeities nėra – greitai esmę atrasime. Mes jau finišo tiesiojoje, kuri veda tiesiai į finalą…

Iš 2012 m. lapkričio 12 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kelio į Kūrėją žemėlapis

Kai saulė pasilieka zenite

Remiantis mokslu, o ne koncepcijomis

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>