Gyvenimo programa, I d.

Auklėjimas, vaikai

Kur link vystomės?
Klausimas.
Dėl ko mes gyvename ir kur link vystomės?
Atsakymas. Visų pirma, tai nuo mūsų nepriklauso, kaip sakoma: „Ne savo noru gimei, ne savo noru gyveni, ne savo noru miršti“.
Nežinome, kas mums nutiks kitą akimirką, ir tai mums yra išsigelbėjimas. Žmogus gimsta ir gyvena ne savo pasirinkimu. Kiekvieną akimirksnį jis priverstas išgyventi šiame pasaulyje tomis sąlygomis, kokias sukuria gyvenimas – ir tai yra gerai. Kitaip kiltų visiška painiava.
Gyvenimas įspraudžia žmogų į rėmus, kuriuose šis nieko nesirenka. Jis nežino, su kuo suves likimas, ką susitiks šiandien, kas nutiks pakeliui į darbą ar grįžtant namo, kas atsitiks jo vaikams ir giminaičiams.
Žmogus nieko nežino ir, jei diena praėjo be kančių, džiaugiasi: ačiū Dievui, diena buvo normali.
Pažiūrėkite, kas mes tokie, lyginant su visa Visata, begalybe žvaigždžių ir planetų? Kažkokie mažyčiai vabalėliai, rėpliojantys Žemės rutulio paviršiumi ir visą gyvenimą kovojantys, kad išgyventų.
Ir vis dėlto, žmogus klausia apie gyvenimo prasmę, apie savo egzistencijos tikslą, apie galimybę pačiam lemti savo paties, savo šeimos, savo tautos, šalies, viso pasaulio būsimą formą. Viskas priklauso nuo to, su kokiais pajėgumais, iš kokio aukščio ir kaip tiksliai klausiame apie save, savo vystymosi tikslą.
Pasaulyje veikia bendroji vystymosi programa. Žiūrime į savo gyvenimą ir matome, kad jame, t. y. matricoje, programoje, nieko nesprendžiame. Ši programa veikia virš mūsų ir nuolat kuria naujus parametrus, naujas išorines bei vidines sąlygas.
Mano sąmonė formuojasi iš vidinių proto ir širdies potyrių, iš kūno jutimų bei iš to, ką matau aplink save. Dėl to, pagal man nežinomą programą apdorodamas vidinius ir išorinius duomenis, nuolat vystausi.
Ši programa manyje yra nuo gimimo, aš pats joje nieko nereguliuoju. Kitaip tariant, savo gyvenime aš nieko nesprendžiu. Matome, kaip vaikinas susitinka merginą tarsi atsitiktinai tam, kad vėliau susituoktų ir daug metų gyventų kartu. Kodėl taip nutinka? Net į šį klausimą negalime atsakyti.
Jei norime pamatyti visą savo kelią, bendrąją Gamtos programą, kreipiančią mus ypatingo tikslo link, išsiaiškinti šį tikslą, mums reikia kabalos mokslo. Tarp visų pasaulio mokslų yra vienas, kuris pasakoja apie žmonijos vystymąsi virš materialiojo pasaulio ir mūsų Visatos apribojimų.
Kabalos mokslas kalba apie kontroliuojančias ir valdančias jėgas, sklindančias iš Šaltinio, esančio už mūsų Visatos ribų, veikiančias mūsų mažulytį Žemės rutulį ir žmones.
Šis mokslas teigia, kad žmogus turi ypatingą paskirtį ir privalo vystytis. Bet jis tai daro nesąmoningai, verčiamas kažkokios jėgos.
Tačiau šios evoliucijos pabaigoje žmonių giminė pasiekia tokią būseną, kai turi pati rinktis: ar nori vystytis sąmoningai, suprasdama ir sutikdama su tuo.
Žmogus padidina savo norus, vienydamasis su kitais, ir taip gauna bendrą jėgą, padedančią siekti Gamtos mums numatyto tikslo.
Bus tęsinys…

Iš 2015 m. rugsėjo 8 d. 623-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Pačioje apverstos piramidės apačioje

Atskleidžiant gyvenimo paslaptis

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>