Gyventi ir mėgautis, II d.

Ateities visuomenė, Egoizmo vystymasis, Kabala ir kiti mokslai

Dvasinė antimaterija

Klausimas. Kuo kiekvieno siekis patirti didesnį malonumą yra blogas? Kodėl mūsų pasaulyje tiek problemų ir kančių?
Atsakymas. Problema ta, kad mes mėgaujamės vienas kito sąskaita. Mėgaudamasis aš išplėšiu malonumą iš kitų, vagiu iš jų, kuo nors juos riboju. Iš to ir kyla karas tarp žmonių.
Be to, mes esame sukurti egoistinės prigimties ir norime mėgautis būtent tuo, kad turime daugiau nei kiti. Mėgautis kitų sąskaita – tai žymiai didesnis malonumas.
Pakanka pažvelgti, kaip elgiamės kelyje, kaip užkertame kelią ir nepraleidžiame vieni kitų: ar iš tikrųjų kiekvienas taip vėluoja, kad viena minutė lemia jo likimą? Visiškai ne, tiesiog mes patiriame malonumą aplenkę kitus. Tai ir yra mūsų blogasis pradas.
Pats siekis mėgautis nėra blogas – jis būdingas kiekvienam gyvūnui. Tačiau žmogus nori mėgautis būtent kitų sąskaita, pakilti aukščiau jų ir paminti juos, ir tai griauna mūsų visuomenę. Todėl pasaulį ištiko tokia krizė.
Klausimas. Tačiau yra daug žmonių, kurie aukojasi visuomenės labui.
Atsakymas. Jie taip pat veikia dėl savo noro mėgautis. Iš tikrųjų, niekas negalvoja apie kitus, tiesiog žmonės patys nesupranta tikrų savo veiksmų motyvų.
Jei atimsime iš humanistų malonumą, kurį jie patiria padėdami artimui, jie negalės atlikti nė mažiausio judesio. Jei motina staiga nustos jausti malonumą dėl kūdikio, jis mirs iš bado.
Visa materija veikia vien pagal šį principą. Bet yra dar viena materija, vadinama dvasine, kurios mes nejuntame, kuri veikia pagal kitą principą: davimo, o ne gavimo. Dvasingumas remiasi tuo, kad malonumas teikiamas, o ne gaunamas. Tai antimaterija, „atvirkščias“ pasaulis.
Dvasinis pasaulis egzistuoja, ir net įprastiniai mokslai atskleidžia tam tikrus ribinius reiškinius, bet mes nesugebame užčiuopti jų mūsų prietaisais. Tačiau žmogus gali pradėti jausti Aukštesnįjį pasaulį, antimateriją – būtent tai ir tyrinėja kabalos mokslas.
Atlikdami specialius pratimus galime paversti savo materiją nauja – noru duoti vietoj noro gauti. Ir tada galėsime mėgautis davimu, o ne gavimu.

Iš radijo stoties „103FM“ 2015 m. lapkričio 29 d. laidos

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyventi ir mėgautis, I d.

Brangesnė už gyvenimą tiesa

Tai buvau ne aš!

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>