Nuo susiskaidymo iki susijungimo

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija, Platinimas

Žmonių visuomenė skirstoma į dvi dalis. Nedidelę jos dalį sudaro žmonės, kuriems pabudo taškas širdyje, – tai mes. Kiti žmonės taško širdyje neturi, jie jaučia tik „mūsų pasaulio“ gyvenimą, tiktai vienos neigiamos jėgos pasireiškimą. Bet būtent juose sukoncentruotas galingas egoistinis noras.
O mumyse veikia dvi jėgos: teigiama ir neigiama. Mes judame į priekį dėl to, kad kuriame mūsų ego tarpusavio ryšį ir norime pasiekti dvasinį pasaulį, kurį vystome mokydamiesi ir gaudami jėgas iš aplinkos. Ryšys, sukurtas sujungiant tas dvi jėgas, vadinasi viduriniąja linija.
Kiti žmonės, kaip aiškina kabalos mokslas, palaipsniui prisijungs prie mūsų, pajutę, kad nėra kitos išeities, kad jų egoizmas kentės, – nes jis visą laiką reikalauja pripildymo. Viso žmonijos vystymosi eigoje jos egoizmas be perstojo didėjo, siekdamas save pripildyti kaip galima daugiau. Dabar, kai žmonijos ego prarado viltį gauti pripildymą, prasidėjo jo krizė.
Tai skatina žmones priartėti prie mūsų, nors jie nežino, prie ko ir kaip. Kad palengvintume jų kelią, turime platinti žinias apie kabalos mokslą ir aiškinti, kad yra krizės ištaisymo metodika. Kai jie prisijungs prie mūsų, kartu įsijungsime į darbą viduriniojoje linijoje ir taip pasieksime Begalybės pasaulį.
Ką laimime iš to? – Begalybę ir tobulybę. Pakylame aukščiau mūsų tikrovės, aukščiau mūsų Visatos ir viso mūsų pasaulio susikūrimo taško – į aukščiausiąją tikrovę.
Mūsų laikais taškas širdyje prabunda daugeliui žmonių – jų jau milijonai. O tie, kuriems taškas širdyje dar neatsiskleidė, šalia egoizmo atsiranda ir krizės jutimas: jie jaučia, kad jiems trūksta teigiamos jėgos, be kurios jie negali egzistuoti. Jie žino, kad turi ištaisyti krizę, jaučia, kad sprendimas glūdi susijungime, bet nesupranta, kaip jį įgyvendinti.
Globaliame ir integraliame pasaulyje viskas turi būti vieninga, ir tai mums rodo gamta. Šiandien ji mums rodo, kad turime pasiekti Begalybės pasaulį, kad esame viena visuma. Būtent į tai slaptai rodo krizė, į tai ji mus kreipia.
Žmonėms, kurie turi nuvesti žmoniją į šitą tikslą, krizė atskleidžia tašką širdyje, teigiamą jėgą, kurią jie gali išgauti iš grupės, iš mokslo, ir su tokia pagalba savarankiškai judėti į Begalybės pasaulį. O tie, kuriems krizė neduoda susijungimo jėgos, kurios trūkumą jie visgi jaučia, palaipsniui gauna paaiškinimą iš tų, kuriems atsiskleidė taškas širdyje, jie prisijungs prie mūsų ir kartu sieks tikslo.

Iš 2011 m. birželio 4 d. 2-osios pamokos kongrese „UNIDOS“ Madride

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuimti apvalkalą nuo taško širdyje

Bendrosios sielos kritinė masė

Šlovingų darbų išvakarėse

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>