Pakeičiant egoistinę priklausomybę

Integralus auklėjimas, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kur gauti žmonėms jėgų pereiti prie integraliosios motyvacijos? Daugiausia kalbame apie krizę ir kitas problemas, kurios skatina mus vienytis. Gal yra koks nors geras šūksnis ar fazinis perėjimas į integraliąją sistemą?
Atsakymas: Faktas, kad mechaniškai to padaryti negalima. Pirmą kartą gamta taip aiškiai pasireiškia žmonijai kaip vienintelis, bendras gamtos  dėsnis.
Mes priėjome būseną, kai egoizmas užaugo. Daugelį metų vystėmės kaip egoistai, gamta mus taip stūmė pirmyn.
Todėl tarpusavio ryšių tinklas visą laiką atsiskleisdavo ne kaip integralumas, o kaip egoistinė tarpusavio priklausomybė: kažkas norėjo užsidirbti, geriau gyventi, kažkas norėjo ką nors pavergti, užkariauti ir t. t. Visa tai įgyvendindavome. Tarp mūsų nuolatos pasireikšdavo ryšių tinklas, priversdamas bendrauti vis naujas tautas ir kontinentus, bet visa tai nebuvo integralu, nes nebuvo abipusės priklausomybės.
Manyta, kad užkariautasis priklauso nuo užkariautojo. Ir taip visur: mene, moksle, technikoje, kariniuose reikaluose, politikoje. Egoizmas visada mus valdė viena, tiesia kryptimi: aš siekiu ir gaunu tai, ko man reikia.
Šis tinklas buvo sudarytas iš visumos egoistinių jėgų, kurios nuolat varžėsi tarpusavy ir šitaip tam tikru laipsniu vadovavo tautoms, žmonijai, civilizacijai.
Bet  nuo XX a. pradžios ėmė ryškėti visiškai kita priklausomybė – šių jėgų priklausomybė viena nuo kitos, o ne tik priešinga kryptis, laikanti žmoniją negailestingoje kovoje. Mes staiga ėmėme kažkaip jungtis vienas į kitą.
Taigi, šiandien negali tiesiog kažko sunaikinti, nes sunaikini tam tikrą savo dalį, potencialią savo vystymosi, egzistavimo galimybę. Kitaip tariant, atsiskleidžia neabejotina kiekvienos tautos, kiekvieno bendrą tinklą sudarančio elemento būtinybė.
Tai gerai matosi iš ekologijos pavyzdžio. Sunaikinsime muses, – ką turėsime? Sunaikinsime vilkus, – kokios bus pasekmės? Anksčiau to nebuvo. Paaiškėjo, kad  nevaldėme gamtos, neturėjome tiek jėgų, kad būtume galėję daryti ką panorėję.
Svarbiausia, nebuvo integralumo, jis kokybiškai nepasireiškė. Tik XX a. pradžioje pradėjome aptikti šią abipusę priklausomybę. Tuo metu apie tai pradėjo rašyti rusų akademikas Vernadskis.
Laikui bėgant integralumas reikšis vis aiškiau, todėl turime galvoti, kaip žmonijai jį įsisąmoninti.

Iš 2013 m. gegužės 6 d. TV programos „Minios išmintis“

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmonijos valios pastanga

Suvokimo epocha

Sriuba visiems

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>