Dvasinių dalelių greitintuvas

Valios laisvė

Klausimas: Kur mūsų valios laisvė skaitant knygą „Zohar“?
Atsakymas: Skaitome knygą „Zohar“, kad realizuotume savo pasirinkimo laisvę. Kitaip, knyga „Zohar“ kaip ir visas kabalos mokslas, visiškai nereikalinga.
Kam ji man? Kad žinočiau, kiek angelų danguje? Kas iš to, jei galėsiu išvardinti juos vardais? Bet aš nežinau, kas yra „dangus“ ir kas tie „angelai“, arba nupiešiu juos su sparniukais.
Todėl skaitau knygą „Zohar“, studijuoju kabalą, dirbu grupėje − imuosi dvasinio darbo apskritai, idant realizuočiau savo laisvą pasirinkimą ir pasitelkęs visas šias priemones gaučiau „stebuklingąją jėgą“ (sgula).
Priešais mane gulinti knyga – tai tam tikras dirbtinis mechanizmas, siejantis mane su dvasiniu pasauliu, kurio nesuvokiu ir apie kurio savybes ničnieko nenutuokiu. Bet kabalistai sako, kad turiu tam tikrą adapterį, galintį sujungti mane su man nepažįstamu pasauliu.
Pavyzdžiui, kvantinėje fizikoje yra sąvoka „mikropasaulis“ – elementarių dalelių pasaulis. Nejaučiu jų, nors tarp jų gyvenu. O fizikai sako, jog galima sukonstruoti instrumentą, su kuriuo galima šį pasaulį pasiekti, jį pajausti. Todėl mokslininkai kuria įvairius prietaisus, elementarių dalelių greitintuvus.
Taigi yra būdas, kurį taikant galima iš mūsų jaučiamo pasaulio pasiekti giliai viduje slypintį dalelių pasaulį, kurio paprastai negalime jausti, nes mūsų jutimo organai neveikia jo dažniu.
Kabalos moksle man taip pat duodama priemonė – knyga „Zohar“, kurią skaitydamas galiu pasiekti paslėptą, dvasinį pasaulį. Ir tai veikia! Naudokis ja – ir viskas!
Bet reikalas tas, kad kabalos moksle, naudodamasis tau duota priemone, keitiesi pats, o ši priemonė virsta tavo vidiniu instrumentu. O žemiškų mokslų atstovai patys nesikeičia, jie tik keičia savo įrankius, vis labiau juos tobulindami ir darydami galingesnius. Todėl tai, kuo jie užsiima, vadinama išoriniu pasauliu, esančiu žmogaus išorėje.
O kabalos moksle tiriame vidinį pasaulį, nes taip keičiame ir savo prigimtį. Tai darydami staiga pajuntame reiškinius, kurių anksčiau visiškai nejautėme.
Mes nesustipriname jau turimo jautrumo kaip kur kas geriau girdintis garsus muzikantas ar kur kas jautresnis spalvoms dailininkas. Studijuodamas kabalą pasiekiu tokią būseną, kai manyje ima vystytis savybės, kurių anksčiau nebuvo.

Iš 2010 m. gruodžio 29 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip sugauti taisančią Šviesą!

Slapti knygos „Zohar“ ryšiai

Atsiskleiskite aukštesniajame išmatavime!

Komentarų nėra

Komentarai

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>