Ištaisyti širdį

Dvasinis darbas, Vyras ir moteris

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kodėl mūsų dvasinio darbo sistema tokia sudėtinga: vyrų dešimtukai, moterų dešimtukai, daugybė įvairiausių knygų, kurias reikia perskaityti?
Atsakymas: Tai reikalinga tik tam, kad ištaisytum širdį.
Mums reikia tiek knygų, kursų, nes esame pernelyg susipainioję savyje.

#328526

Iš 2024 m. balandžio 2 d. TV laidos „Vyriška ir moteriška“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalos mokslas – metodika, keičianti likimą

Kaip ištaisyti mūsų prigimtį?

Kiek žmonių gali ištaisyti pasaulį

Komentarų nėra

Ko reikia Kūrėjui?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Ko turime gėdintis prieš Kūrėją?
Atsakymas: Kad Jis iš jūsų laukia vieno, o jūs atnešate visai ką kita.
Klausimas: Bet kaip pajausti, ko būtent Jam reikia?
Atsakymas: Kabalistai rašo, kad Kūrėjas nenori nieko, tik, kad mylėtume vieni kitus. Pamėginkite pamilti vieni kitus taip, kad pajaustumėte Kūrėjo būseną.
Dabar Jis slepiasi nuo mūsų, nes nenori mūsų liūdinti, nenori parodyti, kaip Jis mumis nepatenkintas. O jūs turite elgtis taip, kad jūsų veiksmai Jį džiugintų. Ir tuomet Jam nereiks slėptis nuo jūsų, o jums nuo Jo.

#328523

Iš 2024 m. balandžio 27 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas laukia, kol kreipsimės į Jį

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Kam Kūrėjui reikia manęs?

Komentarų nėra

Dvasinio kelio spartintojai

Dvasinis darbas, Pamokos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kaip per meilės kančias artimui ir Kūrėjui galime sutrumpinti mūsų dvasinio kelio laiką?
Atsakymas: Kančiomis nieko nesutrumpiname. Kančios – tai ne būdas spartinti ir taisytis. Laimė, džiaugsmas, vienybė – tai priemonės, greitinančios taisymąsi.
Klausimas: Mums nepadės net meilės kančios?
Atsakymas: Meilės kančios – itin asmeniškos. Tad viskas priklauso nuo to, kaip žmogus jas patiria, ar tinkamai jas suvokia.
Klausimas: Sakote, kad laimė ir džiaugsmas – tai būdas paspartinti taisymąsi. Kas yra laimė kabalistui?
Atsakymas: Greičiau judėti Kūrėjo link. Būti laimingam reiškia jausti, kad artėji prie Kūrėjo.

#328459

Iš 2024 m. balandžio 26 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir meilė kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kad rūpesčiai virstų džiaugsmu

Kabalisto laimė

Meilės kančios – saldžios

Komentarų nėra

Kūrėjas viską ir visus sujungs

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Ketinimas, malda, Pamokos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kaip dešimtuke pasiekti bendrą norą išsilaisvinti iš egoizmo, jei visų laikas tai daryti dar neatėjo?
Juk neįmanoma perduoti tos patirties, kurią žmogus įgijo.
Atsakymas: Negali būti taip, kas visi būsite viename lygmenyje panašūs vieni į kitus. Tik noras tapti panašiems vieni į kitus pavers jus į dešimtuką.
Be to, dešimtuke gali būti skirtingi žmonės su skirtingomis savybėmis. O Kūrėjas sujungs visus ir viską.
Svarbiausia – imti dirbti, kitaip tariant, melstis Kūrėjui, kad Jis kuo labiau atsiskleistų ir parodytų jums jūsų tikrąją būseną. Iš čia ir imsite eiti pirmyn.

#328452

Iš 2024 m. balandžio 24d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogus ir Kūrėjas: be tarpininkų

Laikas atverti akis

Vienos jėgos veikimas

Komentarų nėra

Surinkti bendrą sielos dėlionę

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela, Pamokos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kai kalbame apie Adam Rišon sielos sudužimą į šešis šimtus tūkstančių sielų, omenyje turime tas sielas, kurios išėjo iš Egipto, ir tas, kurios dabar ketina taisytis ir juda Galutinio Taisymosi link?
Atsakymas: Pasaulyje yra nuolatinis besitaisančių sielų skaičius. Jos skyla į dalis, kurios taisosi, o paskui vėl susijungia į bendrą dalį. Ir tai vyksta tarsi pati dėlionė save dėliotų.
Todėl norime siekti bendro tikslo, pakilti patys ir kartu su savimi pakelti dar keletą tūkstančių, su mumis turinčių ryšį, žmonių. Iš tiesų jų gerokai daugiau nei keletas tūkstančių, tai šimtai tūkstančių. Netrukus įsitikinsime, kad viskas būtent taip ir nutiks.
O toliau vis labiau vienydamiesi galėsime gauti tikslesnius duomenis apie mūsų jungimąsi. Ir taip eisime pirmyn, vis stipriau jausdami, kaip judame Galutinio Taisymosi link.
Atskleisime, kas yra Adomas, Ieva, angelai (malachim) ir pan., nes imsime suvokti dvasiniame pasaulyje visą pasaulių valdymo sistemą.

#328396

Iš 2024 m. balandžio 21 d. pamokos pagal Rabašo užrašus

Daugiau šia tema skaitykite:

Dėlionė iš 613 vienos sielos dalių

Surinkti bendros sielos dalis

Bendros sielos grandinėje

Komentarų nėra

Tarp gėrio ir blogio

Dvasinis darbas, Pamokos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kaip laikyti pusiausvyrą tarp gėrio ir blogio?
Atsakymas: Negalime laikyti tokio balanso. Mums tai visiškai nereikalinga, nes šie išskaičiavimai absoliučiai egoistiški. Turime stengtis visiškai duoti Kūrėjui.
Išgyvenkite tokią būseną, kai jaučiate, esą visiškai atviri Kūrėjui. Ir tuomet pamažu tie jausmai nusės jumyse ir užims savo vietą.

#328380

Iš 2024 m. balandžio 19 d. pamokos pagal knygą „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pusiausvyra tarp gėrio ir blogio

Ar laisvai renkamės tarp gėrio ir blogio?

Pažadinti gėrio jėgas

Komentarų nėra

Kur mus veda istorija?

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Pamokos, Šventės

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: „Išėjimas iš Egipto“ – tai paskutinė materiali egoistinio pasaulio riba. Už jos yra sąlyginė linija, kurią praėjęs žmogus ima jausti meilę, davimą Kūrėjui. Kokia ši mūsų praeinama transformacija?
Atsakymas: Tai paskutinis išsitaisymas, kuris vadinamas Galutiniu Išsitaisymu (Gmar tikun)
Jis įvyko, kai Mozės vedina grupė kabalistų išėjo iš Egipto, susijungė su Kūrėju, gavo Torą ant Sinajaus kalno ir taip galutinai išsitaisė.
Kitaip tariant, visa tai jau nutiko. Šiandien mums tikrai nereikia važiuoti prie Sinajaus kalno ir keberiotis į jį. Viena, ką turime atlikti, – viduje, dvasiškai būti pasirengusiems susivienyti judėdami nuo širdies prie širdies.
Tuomet pajausime būseną, kuri vadinasi viena tauta, viena širdis. Prie to mus veda istorija. Visa, kas vyksta pasaulyje, būtina tik tam, kad ją užbaigtume. Manau, kad gyvename pačiu laimingiausiu metu.

#328346

Iš 2024 m. balandžio 21 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Išėjimas iš Egipto kartu su visu pasauliu

Išėjimas iš Egipto XXI a.

Egipto koridorius

Komentarų nėra

Protas duodas, kad pakiltume virš jo

Dvasinis darbas, Pamokos

каббалист Михаэль ЛайтманŽmogui duotą protą reikia tinkamai išnaudoti, kad iš visų kabalistinių straipsnių išgrynintume davimo ir tikėjimo aukščiau žinojimo principus, ir taip suformuotume savo ketinimą.
„Aukščiau žinojimo“ nereiškia, kad visiškai išmetu savo protą. Aukščiau žinojimo reiškia pakilti aukščiau turėto egoistinio supratimo ir pereiti prie aukštesnio lygmens.
Tikėjimas aukščiau žinojimo – tai būdas žvelgti į visą tikrovę ne iš egoizmo, o iš noro duoti pozicijų.

#328334

Iš 2024 m. balandžio 22 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atlikti veiksmus aukščiau žinojimo?

Tikėjimas virš žinojimo = siela

Tikėjimas ir žinojimas

Komentarų nėra

Naujametė girlianda nuo širdies prie širdies

Dvasinis darbas, Izraelis šiandien, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманGalvoju, kad naujieji 2024 metai bus geresni už praėjusius.
Žmonija lėtai, bet be perstojo artėja prie įsisąmoninimo, kaip išeiti iš tos pavojingos būsenos, į kurią save atvedė. Viskas bus gerai!
Reikia prisiminti, kad viskas priklauso nuo mūsų, nuo to, kaip esame susiję vieni su kitais ir iš šio ryšio kreiptis į Kūrėją. Tai svarbiausia jėga pasaulyje, kuri nugalės visus karus ir visas blogio jėgas.
Apsikabinkime visi drauge, susijunkime nuo širdies prie širdies ir tuomet pamatysime, kaip į šį pasaulį iš aukščiau nusileidžia tyla, ramybė, taika.
Linkiu jums viso ko geriausio! Sėkmės!

#323065

Iš 2023 m. gruodžio 31 d. pamokos pagal knygą „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Laikas ir metų kaita

Metai

Šventės iš kabalistinio požiūrio taško

Komentarų nėra

Pagal dvasinio pasaulio dėsnius

Dvasinis darbas, Grupė, Pamokos

каббалист Михаэль ЛайтманDvasiškai tobulėti – tai labiau susijungti su draugais, kreiptis į Kūrėją, atskleisti Jį iš bendro vienybės taško. Ši būsena reiškia, kad jūs kartu su Kūrėju.
Tuomet galite pakelti vienybės tašką iki nuolatinės vienybės lygmens. Čia nėra nieko sudėtingo, kaip 1+1=2. Visa problema ta, kad nenorite apie tai klausyti ir to išgirsti.
Klausimas: Kaip kreiptis iš vienybės su Kūrėju taško, jeigu aš didžiulis egoistas ir be savęs nieko nejaučiu?
Atsakymas: Stenkis kreiptis į Kūrėją kaip savo grupės atstovas, ir taip eisite pirmyn. Kiekvienas kreipiasi į Kūrėją dešimtuko vardu, ir prašo, reikalauja, kad Kūrėjas vestų jus pirmyn.
Klausimas: Kitaip tariant, stengiuosi suformuoti tą prašymą ir iš karto įsivaizduoju draugus, dešimtuką, mintį iš vienybės būsenos?
Atsakymas: Tu jauti juos drauge ir iš bendro jausmo kreipiesi į Kūrėją.
Klausimas: Bet jei viskas nulemta iš aukščiau, kaip kad sako kabalistai, tai žalingi draugų įpročiai irgi iš Kūrėjo. Ar tie, kas studijuoja kabalą, gali juos ištaisyti?
Atsakymas: Galime ištaisyti viską, ką panorėsime, jeigu tik veiksime pagal dvasinio pasaulio dėsnius.

#323039

Iš 2023 m.  gruodžio 29 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinio suvokimo matai

Dėsniai, kuriuos mums teks atskleisti

Viską nulemia dvasinio pasaulio dėsniai

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai