Pateikti įrašai su acilut žyme.


Laimė dviems

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas: Ką reiškia būti laiminga? Kuo moteriška laimė skiriasi nuo vyriškos?
Atsakymas: Galų gale abiejų laimė − suvokti savo sielos šaknį. Ten jie ras tobulumą, pasitenkinimą, pripildymą.
Tačiau, nežiūrint į tai, kad jie eina šiuo keliu kartu, jų pojūčiai visiškai skirtingi. Taip pat Acilut pasaulyje Zeir Anpin gauna Šviesas iš jį pagimdžiusio parcufo Aba ve Ima, o Malchut gauna tik iš jo, panašiai kaip jaunesnioji sesuo, nors jos padedamas jis pakilo.
Jų tikroji vienybė realizuojasi Binoje – tada jie pasiekia išsitaisymą, kuris vadinasi: „du didieji šviesuliai“. Zeir Anpin ir Malchut kartu pakyla į šią pakopą ir tarp jų įsivyrauja tikroji lygybė, bendras tobulumas. Tai galima tik bendrame vedančiame į tikslą ir į susiliejimą su Kūrėju kelyje.
Mūsų tai dar laukia, tačiau jau dabar reikia šito siekti, suprasti šį procesą ir priėjimą prie jo. Taip sprendžiama dabartinės krizės problema.

Iš 2011 m. kovo 8 d. pokalbio apie moterį

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinė šeima

Moterų grožis – ne išpaikimas

Moterys ieško prasmės

Komentarų nėra

Kas yra „Tora“?

Kabala

Klausimas: Kas yra „Tora“?
Atsakymas: Mus taisanti, mus vienijanti jėga, kuri pasireiškia mums visokiausiais būdais.
Ši jėga gali padėti mums suvokti blogį, jį ištaisyti, sujungti su gėriu, parodyti vienybės pavyzdžių, kitaip sakant, visa mūsų ištaisymo sistema vadinama „Tora“.
Acilut pasaulio Zeir Anpin (ZA) vadinamas „Tora“, nes aš stengiuosi supanašėti su šiuo pavidalu, su šia sistema sutelkdamas visas sielas į Acilut pasaulio Malchut taip, kad jų tarpusavio susijungimas prilygtų Acilut pasaulio ZA sandarai.
Šiuo atveju visos Acilut pasaulio Malchut sudarančios sielos susijungia, susilieja (zivug) su Acilut pasaulio ZA, su Kūrėju. Šitaip atskleidžiame tarp mūsų esantį ryšį ir vienybę.
Viskas vyksta, prasideda ir baigiasi Acilut pasaulio ZON. Acilut pasaulio Malchut praeina 7 būsenas, kol pasiekia ZA lygmenį, tampa visiškai į jį panaši. Ištaisymo pabaigoje jie tampa kaip du didžiuliai šviesuliai.
Todėl Acilut pasaulio ZA vadinamas „Tora“ arba Kūrėju ir yra mums pavyzdys – savo sandara, jėga ir poveikiu.
O mes visų pirma turime stengtis susivienyti tarpusavyje, tamsoje, ir atskleisti jo pagalbos būtinumą.
Po visų mūsų pastangų susijungti pamatysime, kad negalime šito padaryti, ir kaip maži vaikai pradėsime rėkti ir reikalauti iš jo ištaisymo, pavyzdžio.
Tada aukštesnysis parodys mums pavyzdį, duos jėgą susivienyti. Bet mūsų prašymas ir reikalavimas turi kilti tiktai iš mūsų pastangų susijungti vieniems su kitais. Jei ne − nesulauksime atsakymo.
Juk kitaip neturime ryšio Malchut ir Acilut pasaulio ZA ryšio, nesame Malchut viduje. Malchut jaučia tik susijungimą.
O mes visi esame apačioje, BEA pasauliuose. Į Malchut pakyla tik mūsų norai susivienyti vienas su kitu, kad atskleistume Kūrėją, įgytume davimo savybę.

Iš 2010 m. rugsėjo 9 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra

Vadovas po knygą „Zohar“. Aukštesniųjų pasaulių sistema

Zohar

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“

Kad leistų mums realizuoti visą dvasinės raidos procesą, Kūrėjas sukūrė ryšio tarp Savęs ir mūsų sistemą. Per šią sistemą Jis valdo mus iš viršaus, ir per ją galime iš apačios prašyti Jo pagalbos ir ją gauti.
Ši sistema skirstoma į keletą dalių:
1. Begalybės pasaulis, kuriame yra Kūrėjas, čia Jo jėga visiškai atskleista.
2. Žemiau Begalybės pasaulio esantis lygmuo – vadinamas Adam Kadmon pasauliu, jame Kūrėjas savo poveikį dalija į penkias rūšis pagal penkis mūsų ego lygmenis, virš kurių galime pakilti.
3. Po Adam Kadmon pasauliu yra valdymo ir priežiūros sistema, vadinama Acilut pasauliu. Acilut pasaulis skirstomas į penkias dalis – Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin ir Malchut, kurios vadinasi Atik, Arich Anpin, Aba ve Ima, Zeir Anpin ir Malchut (Nukva).
Atik ir Arich Anpin knygoje „Zohar“ vadinami Acilut pasaulio „nepažinia galva“.
Aba ve Ima – tai Chochma ir Bina, iš kurių mums ateina visos Chochma ir Chasadim Šviesos.
Eidamos per Zeir Anpin šios Šviesos pasiekia NukvąAcilut pasaulio Malchut, kuri vadinama Šchina, nes ją pasiekia visa sieloms skirta Begalybės pasaulio Šviesa. Ši Malchut taip pat vadinama „Izraelio sielų susirinkimu“, nes ją sudaro visos sielos, norinčios tapti Isra-El („Tiesiai-pas-Kūrėją“), t. y., pakilti į Begalybės pasaulį.
4. Žemiau Acilut pasaulio yra Brija, Jecira ir Asija pasauliai (pasauliai BJA), kuriuose yra mūsų sielos.
5. Po BJA pasauliais yra šis pasaulis.
„Zohar“ kalba Malchut vadinasi „žeme“, o Bina (Ima) – „padange“. Knygoje „Zohar“ Zeir Anpin ir Malchut vadinami tokiais vardais kaip Šochen ir Šchina, Kūrėju (Kadoš  Bar Chu) ir Izraelio sielų susirinkimu, Jaunikiu ir Nuotaka, Vyriška ir Moteriška dalimi (Zachar ir Nukva).
Kiekvienai iš šių realybę sudarančių dalių „Zohar“ suteikia daugybę pavadinimų, išreikštų alegorijų kalba (midraš). Baal Sulamas, norėdamas padėti mums susijungti su šių pavadinimų vidine esme, greta „Zohar“ žodžių skrupulingai prideda ir kabalistinius terminus.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Apie šią knygą.

Vadovas po knygą „Zohar”. Autoriaus įžanginis žodis

Vadovas po knygą „Zohar”. Ryšio su Kūrėju sistema

Komentarų nėra

Pradedančiųjų klausimai – 9

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Ar iš to, ką esate parašęs apie religijos ir kabalos ryšį, teisingai supratau, kad Tora iš esmės yra šaltinis, tam tikra sfera, apimanti 613 įsakymų, kurių esmė – mūsų norai, kuriuos turime išvystyti, kad pasiektume Šviesą ir kartu visišką sielos išsitaisymą?
Atsakymas: Tora – Šviesa, sudaryta iš 613 Šviesų, ištaisanti 613 sielos norų.

Klausimas: Ar Tora ir yra kabalos vadovėlis?
Atsakymas: Kas studijuoja bet kokius šaltinius, kuriuos parašė kabalistai, norėdamas pritraukti sau taisančią Šviesą, tas studijuoja Torą. Kas studijuoja dėl žinojimo, – studijuoja tuščiai.

Klausimas: Kai medituodama pasineriu į save, girdžiu tylų švelnų balsą, kuris mane nukreipia ir atsako į klausimus, kurie iškyla tomis minutėmis. Kas tai?
Atsakymas: Tai jūsų vidinis tylus švelnus balsas…

Klausimas: Rojus – tai dvasinis suvokimas, o pragaras – čia, Žemėje?
Atsakymas: Pragaras – atsijungimo nuo Kūrėjo pojūtis.

Klausimas: Kaip galiu sužinoti, iki kokio lygmens išsivystė mano siela, kiek sfirų man dar liko praeiti iki pasieksiu Acilut lygmenį?
Atsakymas: Sužinosite artėdamas.

Klausimas: Ar egzistuoja aura?
Atsakymas: Tai energetinis laukas aplink gyvūninį kūną.

Klausimas: Rabinai, darantys stebuklus, atlieka kabalistinius veiksmus, kai suvokdami aukščiausius kūrimo dėsnius žino, kaip išgelbėti arba pataisyti jau įvykusius įvykius?
Atsakymas: Tokių nepažįstu!  Kabala (Tora) draudžia kerėti ir burti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pradedančiųjų klausimai – 8“

„Pradedančiųjų klausimai – 7“

„Pradedančiųjų klausimai – 6“

Komentarų nėra

Svečias ir šeimininkas kyla pro visus pasaulius

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Kas keičiasi, kai iš vieno dvasinio pasaulio pereini į kitą?
Atsakymas: Keičiasi viską valdantis  noras-jėga, vertybių sistema Duodančiojo atžvilgiu, suvokimas, kiek jis svarbus. Tai nulemia viską.
Visame pasaulyje tėra noras mėgautis ir du principai: savo paties ir Duodančiojo interesas.
Pavyzdžiui, situacijoje „svečias ir šeimininkas“ svečio būsena gali vadintis Brija, Acilut, Jecira arba Asija – nuo jos ir priklauso svečio reakcija į šeimininką.
Pavyzdžiui:
jeigu jis yra pasaulyje Asija – praryja visas vaišes.
jeigu yra pasaulyje Jecira – abejoja, kiek verta valgyti – daugiau ar mažiau?
jeigu pasaulyje Brija – viską apskaičiuoja ir žino, kad nesuklys, nes gali įrodyti Šeimininkui, jog teikia Jam malonumą.
jeigu  pasaulyje Acilut – tai suvalgo viską, kaip ir pasaulyje Asija, bet būna įsitikinęs, jog tai Šeimininko gerovei! Juk jie susiliejo vienas su kitu.
Kalbama tik apie vidinę žmogaus būseną.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Paslėptį paversti atskleidimu“

„10 paskaitų apie kabalą. Pirma paskaita“

Komentarų nėra

Visi pasauliai – mano viduje

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Kas yra klipot sistema?
Atsakymas: Visi mano neištaisyti norai vadinasi „klipa“. Visi mano ištaisyti norai vadinasi „šventumu“. Nėra nieko, išskyrus mane. Tik man atrodo, kad visa, kas išorėje, yra išorėje. Tai mano vidiniai pojūčiai, tik aš kol kas jaučiu juos kaip išorinius. Pasiekęs Acilut pasaulį, toliau Adam Kadmon ir Begalybės pasaulius randu, kad pasaulių nėra, kad viskas manyje.
Bet jeigu žmogus nesistengia užmegzti ryšio su Šviesa, tai tarp jo ir Šviesos – pasaulių nėra. Žmogus pats „pakloja“ šiuos pasaulius. Turėdamas teisingą ryšį su Šviesa, jis tarp savęs ir Šviesos sukuria paslėpties laipsnius, kurie ir vadinasi pasauliais (paslėpties laipsniai). O jeigu paslėpties jau nebėra, jeigu žmogus visiškai prilygsta Šviesai, – paslėptis išnyksta, ir pasaulių nebelieka.
Pasauliai – tai kažkas griežtai egzistuojantis. Jie egzistuoja tavyje kaip paslėptis, kuri nepriklauso nuo tavęs (pakopos iš viršaus į apačią), arba tu pats juos sukuri (pakopos iš apačios į viršų). Bet visa tai – tavo viduje, išorėje nieko nėra. Mūsų vidinė sandara suskirsto mūsų pojūčius į „mane“ ir į „mane supantį pasaulį“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Visas gyvenimas – vaidinimas!“

„Ar tokia jau objektyvi ta mūsų realybė“

„Visa visata – mūsų viduje (video klipas)“

Komentarų nėra

Kaip valdyti likimą

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Kodėl vieną žmogų gyvenime lydi sėkmė, o kitą – ne?
Atsakymas: Pagal šaknies ir šakos dėsnį,  visos detalės visuose pasauliuose – kiekviename iš jų – vienodos; visi ryšiai tarp detalių – tokie patys; jėgų tinklelis kiekviename pasaulyje – tas pats; įvykiai, vykstantys visuose pasauliuose, – tokie patys.
Niekas neįvyks apačioje, jei nebus kokio nors pasikeitimo viršuje: „Nėra žolelės apačioje, virš kurios nebūtų angelo/jėgos, plakančios ją ir įsakančios augti“.
Mūsų pasaulyje nėra nieko, kas vyktų tiesiog šiaip sau. Jei aš pradedu suvokti šį griežtą ryšį, šį priežastingumą, suprantu, kad nėra jokio atsitiktinumo, yra tiesiog sėkmė („mazal“).
Ivrito kalba „sėkmė“ („mazal“) – nuo žodžio  „sunktis“, „varvėti“ („nozel“). Varvėti –  reiškia kapsėti lašams, vieniems paskui kitus. O tarp lašų yra laiko tarpas, pertrauka.
Jeigu atpažįstu šiuos lašus, galiu veikti savo sėkmę, keisti ją. Kabalistai tvirtina, jog atsitiktinumų nėra. Tik tarp jėgų, veikiančių mane, būna pauzės. Todėl šios jėgos vadinasi „sėkmės lašai“.
Acilut pasaulyje yra sistema, kur ypatingais dvasiniais „parcufais“ lašais „varva“ Aukščiausioji šviesa. Ir jeigu mes žinome, kaip patekti tarp tų sėkmės lašų, besileidžiančių pas mus,  galime keisti savo likimą.
Nors viskas nulemta iš aukščiau, šakos ir šaknies dėsnis leidžia man veikti savo „sėkmę“ ne šio pasaulio plokštumoje, o virš jo, kad „sėkmė“ nusileistų man kitokios formos. Ką reiškia „kitokia forma“, kada ir kaip tai vyksta – visa tai mes ir studijuojame kabalos moksle.
Jeigu žinau, kaip pakeisti sėkmę, įsiskverbti į šią man paliktą erdvę, jei teisingai dalyvauju tame, tampu žmogumi. Aš papildau Kūrėjo veiksmus, kuriuos Jis man paskyrė, – kartu tampu nepriklausomas.
Taip šakos ir šaknies dėsnio studijavimas padeda mums dalyvauti Aukščiausiame Valdyme, tapti bendraautoriumi. Žmogus tampa Kūrėjo partneriu.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip pakeisti likimą? (video klipas)

„Kas pakeis mūsų likimą?“

„Keiti ketinimą – keiti likimą“

Komentarų nėra

125 pakopos iki tobulybės

Kabala

Klausimas: Ką reiškia 125 pakopos?
Atsakymas: Mes – mūsų pasaulis – esame pačioje pasaulių sistemos apačioje. Mūsų pasaulis nuo aukštesniųjų skiriasi tuo, kad aukštesniuosiuose pasauliuose noras turi ketinimą „atiduoti”, o mūsų pasaulyje – ketinimą „gauti”. Todėl noras mūsų pasaulyje visiškai atskirtas nuo šviesos. Mes – noras ir savų norų pojūtis sukuria mumyse pasaulio vaizdą. Jeigu norime pajusti kitą pasaulį, privalome pakeisti savo ketinimą „gauti” į ketinimą „atiduoti”, norą naudoti ne „dėl savęs”, o „dėl kitų”. Toks Kūrėjo sumanymas. Čia Kūrėjas mus nuleido tam, kad mes savarankiškai pakiltume iki pačios jo viršūnės. Mes privalome prilygti Jam amžinumu, tobulumu, ramybės ir žinojimo pilnatve.
Tam mes turime įveikti visas 125 dvasinių laiptų pakopas, iš mūsų pasaulio kylančias iki paties Kūrėjo. Šie laiptai susideda iš 5 pasaulių (Adam Kadmon, Acilut, Brija, Ecira, Asija), kiekviename iš jų yra 5 parcufai (dvasiniai objektai), kurių kiekvienas susideda iš 5 sfirot: iš viso 125 sfirot, savybės, pakopos.

Klausimas: Ar gali žmogus, išties studijuojantis kabalą, pakeisti savo likimą, kokius nors savo gyvenimo įvykius, kurie jau nulemti?
Atsakymas: Taip, pradedant pirmąja pakopa. Tačiau pirmoji pakopa prasideda už vadinamojo barjero, už machsomo.
Dabar esame paslėptoje nuo mūsų vystymosi dalyje, tai yra, mes vystomės, tačiau nežinome, nei kaip, nei kur. Kai tik mes išeiname iš šios paslėptos būsenos ir žengiame ant pirmosios pakopos už machsomo, tuomet ir pradedam skaičiuoti tas 125 kilimo pakopas.
Dabar mus pirmyn stumia tik egoistinė jėga, ir mes priversti nesąmoningai, be jokios valios laisvės elgtis taip, kaip ji verčia mus… O už machsomo mes įgauname dar ir šviesos jėgą, ir žmogus pradeda keisti savo likimą…
Galbūt mano atsakymai skamba labai kategoriškai… Tačiau kabala atskleidžia žmogui jėgas, kurios veikia mūsų pasaulį, jis mato, kaip jos visą mūsų pasaulio sistemą susieja tarpusavyje ir supranta, kad nė vienos problemos neįmanoma išspręsti atskirai nuo visų likusių. Sprendimas tik vienas: pakilti virš šlagbaumo į tą pasaulio sistemos dalį, kur veikia jėgos, valdančios mūsų pasaulį. Štai tų jėgų lygmenyje mes ir valdysime savo ir viso mūsų pasaulio likimą.
Gamta tyčia gena žmoniją į prašviesėjimą: šitame uždarame pasaulėlyje, kur tu egzistuoji nelaimingus 60-70 metų, nieko pakeisti negali. Šiame pasaulyje viskas, kaip jūs patys sakote, nulemta. Jei nori išsiveržti už lemties ribų, jei nori išeiti iš šių baisių sąlygų, į kurias pats save įvarei, nežinodamas, kaip gamta tave veikia, – pakilk į lygmenį tų jėgų, kurios viską nulemia mūsų pasaulyje, ir ten galėsi viską išspręsti ir viską padaryti, kad atstatytum pusiausvyrą.
Kabala ir yra tas mokslas, kuris padės žmonijai suprasti, kad galima valdyti likimą, kaip galima mūsų pasaulį jausti kaip amžiną ir tobulą, kai save tapatini ne su savo kūnu, o su žmogumi visuose mumyse. Ir tai gali įvykti jau šiandieniniame mūsų gyvenime.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kodėl buvo sukurtas šis pasaulis”

„Apie kabalos mokslą. Penktas pokalbis”

Komentarų nėra

Kodėl dvasiniame lygmenyje nėra kompiuterių?

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Knygos „Kabalos mokslas“ (1 tome) parašyta: „Acilut pasaulyje nėra daiktų, dirbtinai sukurtų žmogaus, pavyzdžiui, tranzistorių, kompiuterių ir t.t. Tačiau likusieji objektai ten yra“. Kyla klausimas: bet juk viskas, ką sukūrė žmogus savo egzistavimo metu, turėtų kažkaip atsispindėti dvasiniuose pasauliuose. Ar viskas, ką jis sukūrė, atsispindi tik jo paties, o ne dvasinių pasaulių savybėse?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com (tiek vaizdo, tiek garso formatu).

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto – 12“

„Klausk kabalisto – 11“

„Klausk kabalisto – 10“

Komentarų nėra