Pateikti Pirmadienis, 25 gegužės, 2009 dienos įrašai.


Kas stumia paauglius į savižudybę?

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Pagal Rusijos paauglių mirtingumo statistiką po nelaimingų atsitikimų ir nužudymų yra savižudybės. Sergantis depresija ar turintis savižudiškų minčių vaikas jausdamas šeimos narių palaikymą rečiau galvoja apie savižudybę. 62% paauglių savižudybių yra siejamos su problemomis šeimoje arba artimųjų abejingumu.
Komentaras: Kiekvieno iš mūsų augantis egoizmas natūraliai skatina vaikų mirtingumo didėjimą. Sprendimas – egoizmo ištaisymas, sukuriant stipresnius ryšius tarp žmonių, o ypač tarp tėvų ir vaikų.

Komentarų nėra

Kenčiame, nes trūksta meilės?!

Krizė, globalizacija

Klausimas: kam reikalingi visi šie smūgiai, jei visai nematyti, kad jie susiję su žmonių tarpusavio santykiais ar meile artimui?
Atsakymas: to nemato tik tie, kurie kol kas dar nepastebėjo ryšių, siejančių visus žmones ir visas pasaulio dalis apskritai. Apie tai, kad dabartinės ekonominės krizės tikslas atskleisti ryšius tarp žmonių, kalba tik 0,1% planetos žmonių, o likusieji kol kas nesupranta, kad būtent žmonių tarpusavio santykiai veikia ekonomiką, sukelia epidemijas, cunamius, žemės drebėjimus ir kitas nelaimes.
Vos tik žmonių tarpusavio santykių ir kančių ryšys taps akivaizdus, žmonės norom nenorom atsisakys egoistinių santykių.

Klausimas: Kodėl gi Kūrėjas nepribaigia mūsų savo smūgiais, kad įsisąmonintume jo sumanymą?
Atsakymas: be abejo, jei atsiskleistų, kaip cunamiai, žemės drebėjimai, uraganai, bankų bankrotai priklauso nuo mūsų elgesio, mes nenoromis pasikeistume. Tačiau ne savo valia, o verčiami, gelbėdamiesi nuo pražūties, nesuvokdami, kaip didinga mylėti artimą ir duoti jam.
Tačiau taip it gyvūnai bėgtume nuo žūties, o ne rinktumės laisva valia pakilti virš savo prigimties ir tapti panašūs į Kūrėją. Tokiais mus Kūrėjas galėjo sukurti iš pat pradžių.
Nuolatinio tobulėjimo būtinybę padiktavo Kūrėjo sumanymas leisti mums įsisąmoninti davimo ir meilės artimui didingumą.

2 komentarai