Pateikti Antradienis, 6 liepos, 2010 dienos įrašai.


Kaip tapti kūriniu

Dvasinis darbas

Klausimas: Jeigu aš duodu ką nors savo sūnui, jis nejaučia gėdos, nes aš jį myliu. Tai kodėl mes turime pajusti gėdą prieš Kūrėją, jeigu Jis mums duoda?
Atsakymas: Sūnus, gaudamas iš tėvo, nejaučia gėdos todėl, kad priklauso jam ir jaučiasi jo dalimi.
Jis viską gauna iš tėvo sūnaus teisėmis ir viskas, ką jis gauna, – yra ne jo, o tėvo. Bet šitaip sūnus nesivysto savarankiškai.
Ši vystymosi forma vadinasi „gimimu“ ir „maitinimu“ – sūnus, būdamas mažas, viską gauna iš tėvo, iš suaugusio.
Bet po to vaikai suauga ir pradeda atsiskirti nuo tėvo, nori tapti savarankiški, jau nebenori gauti iš tėvų, kadangi tai įpareigoja juos likti jų valdžioje.
Ir tėvas jaučia, kad atėjo laikas atsitolinti nuo sūnaus, idant vaikai taptų nepriklausomi, suaugę ir galėtų tapti tėvais savo vaikams.
Todėl tiek, kiek yra nepriklausomi, vaikai atsiskiria nuo tėvo ir neima iš jo, o užsidirba patys.
Kūrėjas nori, kad mes taptume nepriklausomi, panašūs į Jį. Todėl Jis apriboja, paslepia Save – ir suteikia mums galimybę tapti tokiems kaip Jis, savo jėgomis, patiems užsidirbti šią tobulybę, didybę ir pripildymą.
Kitu atveju, viską gaudami iš Jo, mes liksime maži ir visas mūsų darbas tebus anuliuoti save prieš Jį, kad taptume maži, visą laiką prašyti.
Bet Kūrėjas nenori, kad mes liktume tokios būsenos. Todėl po to etapo, kurio metu mes, kaip mažiukai, mokomės iš Kūrėjo tapti tokiais pačiais kaip Jis, įgyjame nepriklausomybę.
Dvasinio vystymosi metu, netgi „gimimo“ ir „maitinimo“ stadijose, mes veikiame prieš savo prigimtį ir todėl šios pakopos jau yra mūsų nepriklausomybės lygmenys.
Visa problema sukurti kūrinį – suteikti jam savarankiškumą, kad jis būtų atsiskyręs nuo Kūrėjo. Juk neatskyrus nuo Kūrėjo nėra kūrinio.
Atsiskyrimas – reikalingas ir būtinas, tai visa mūsų esmė, kitaip mes nepasijusime esantys.
O kol kas mes net neįsivaizduojame savęs kaip sėklos Kūrėjo viduje…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atsakau į jūsų klausimus – 5“

„Atskleisti save kaip Duodantįjį“

„Kaip rasti savo laisvės tašką“

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 7 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Pasiekti kūrimo Tikslą skirta visai žmonijai

Pasiekti kūrimo Tikslą skirta visai žmonijai, nė vienas nėra nuo to atleistas (visiškas panašumas į Kūrėją, absoliutaus davimo savybę, bus pasiektas arba verčiant iš aukščiau, kančių keliu, arba žmogui stengiantis iš apačios, Toros – taisančios Šviesos, keliu).
Baal Sulamas, „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“ (RU, ENG)

Kūrimo Tikslas vienas visiems: juodiems, baltiems ir geltoniems – kilmė neturi jokios reikšmės.
Baal Sulamas, „Laidavimas“, 23 p. (RU, ENG)

Kūrimo Tikslą gali pasiekti ne tik ypatingai apdovanoti žmonės, bet visi kūriniai be išimties, tam nebūtina turėti ypatingą talentą (jokie žemiški sugebėjimai ir talentai neturi jokios įtakos sielos ištaisymo sėkmei).
Rabašas „Meilė draugams – 2“, 1984 m. (RU)

Visos tautos (ateityje nenoromis, kančių keliu, arba sąmoningai, Šviesos keliu) susivienys ir bus pasirengusios Kūrėjo darbui (bendrai duoti Kūrėjui: gaunant iš Kūrėjo begalinį pripildymą dėl Jo).
Baal Sulamas, 55 laiškas

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 6 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 5 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 4 dalis

Komentarų nėra

10-07-06 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 10 d. )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 10 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-07-06 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 312 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-06 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 6 straipsnis, 1985 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-05 d. vakarinė pamoka

Pamokos

Kabala pradedantiesiems. Kūrėjas

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra