Akmeninės širdies malda

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Kas nežino, kas yra malda? Ji yra visose religijose, visose kultūrose.
Žmonės kreipiasi vieni į kitus su malda, meldžia ko nors, – malda gali būti skirta žmogui arba Aukščiausiai jėgai (kaip žmogus ją įsivaizduoja).
Maldoje slypi milžiniška jėga. Kai žmogus jaučia, kad papuolė į beviltišką padėtį, iš jo savaime išsiveržia nuoširdus pagalbos prašymas.
Tai tokia natūrali reakcija, kurią mes vadiname malda, prašymu, šauksmu. Dar gali būti dėkingumo malda, taip pat besiveržianti iš pačios širdies.
Tokie veiksmai pažadina milžiniškus žmogaus vidinius išteklius ir išgydo, suteikia gebėjimą įveikti atrodytų neįveikiamas kliūtis.
Kabaloje „malda“ – tai ne bet koks prašymas, o prašymas ištaisyti, pasiekti kūrimo tikslą.
Kol nenukritome iš Kūrėjo jautimo būsenos, mes neturėjome maldaknygių, nes žmonės jautė Kūrėją ir kiekvienas iš širdies kreipėsi į Jį, – „žmogaus siela jį moko“.
Žmogus pats žinojo, ką jam reikia išsiaiškinti ir padaryti, kad dar truputį priartėtų prie tikslo ir susijungtų su Kūrėju, susilygintų su Juo savybėmis. 
Šitaip iki Šventovės sugriovimo visa tauta jautė Aukščiausiąjį ir tai, ko reikia prašyti. Jausmas širdyje, iš esmės, ir buvo malda: „kas širdyje, tas ir lūpose“.
Širdyje žmogus jautė atidavimo, meilės artimui, meilės Kūrėjui, panašumo į Jį siekį – tai jautė širdimi, žodžių nereikėjo.
Išreikšti balsu – mums tai dažniausiai reiškia išgirsti save, pačiam suprasti, ką išgyvena mano širdis.
Tai buvo laikas, kai mes buvome ištaisytos būsenos.
Bet sugriuvus Šventovei mūsų širdyse dėl bendro nuopuolio iš meilės artimui į nepagrįstą neapykantą vienas kitam, mes savo savybėmis tapome nebepanašūs į Kūrėją ir dėl to nustojome Jį jausti, ir mes jau prašome patenkinti savo egoizmą, o ne mus ištaisyti!
Mes prašome to, ko geidžia tas naujas mus užvaldęs noras – egoizmas.
O ko gali norėti egoizmas? – Kad būtų gerai jam, o blogai kitiems, nes kitų atžvilgiu aš pasijusiu dar geriau!
Taip ir dirba mūsų nauja – „akmeninė širdis“. Savaime suprantama, mūsų malda nebus teisinga, kol neištaisysime savo norų.
Bet, kita vertus, mums vis gi reikia žinoti, kokia turi būti teisinga malda, kad suprastume, jei ne širdimi, tai bent protu, ir taisytume savo savybes šia kryptimi.
Tam, kad mes vis dėlto žinotume, ko reikia prašyti, kabalistai sudarė mums maldaknygę…
Iš pamokos pagal Rabašo straipsnį, 2010-07-12.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip prašyti, kad būtum išgirstas“

„Dvasinio pakilimo žemėlapis“

„Prašykite ir išsipildys“ 

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>