Riaušių epidemija

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Gatvės riaušių epidemija, rugpjūtį apėmusi anglų miestus, persimetė į Europos kontinentą. Hamburgo policijai sunkiai pavyko miesto pakraščiuose nuslopinti visą seriją neramumų, kurie buvo analogiški Londono įvykiams. Į miestą buvo skubiai sutelktos papildomos policijos pajėgos.
Būtent politinį susidūrimų pobūdį pabrėžia Hamburgo policija, ragindama nelyginti riaušių mieste su Londono įvykiais – jų nelydi plėšikavimai. Užfiksuota tik viena organizuota grupuotė, turinti ne daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Tačiau padėtis mieste kur kas sudėtingesnė. Mieste buvo sutelkta daugiau kaip 2 tūkstančiai policininkų.
Riaušėms slopinti jau buvo naudojamos vandens patrankos ir plastiko kulkos. Per susirėmimą sužeista 14 žmonių, iš jų 11 policininkų. Tai rodo, kad neramumai nebuvo stichiški, jų dalyviai ruošėsi pasipriešinti policijai, apsiginkluodami armatūra ir akmenimis.
Tai liudija ir šūkis, tapęs dabartinių riaušių devizu: „Londonas – visur!“
Komentaras: Kadangi pasaulyje vis labiau atsiskleidžia tarpusavio ryšys tarp tautų ir visuomenės, nieko nuostabaus, kad nuotaikos persimeta iš vienos vietos į kitą ir nepriklauso nuo atstumų. Jausmas „kartu“ vienija, įaudrina. Jeigu nenukreipsime jų į naudingą solidarumą, „gerą abipusį laidavimą“, tarptautinės gaujos, palaikomos bendro egoistinio siekio, griaus miestus kaip tornadai.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kančios pasaulyje – ramybė šeimoje

Į vienybę – taikiuoju keliu

Bet kokiam užsispyrimui yra ribos

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>