Pateikti Antradienis, 4 rugsėjo, 2012 dienos įrašai.


Erdvė, kurioje slypi visi atsakymai

Dvasinis darbas

Visų pirma mums reikia tiksliai nustatyti, kaip iš tikrųjų judame dvasiniu keliu.
Bandydami suprasti, kur esame, kur mums eiti, kaip rasti egzistavimo prasmę, matome, kad viskas aplinkui glaudžiai tarpusavyje susiję, persipynę ir painu. Žvelgdami į žmonių visuomenę matome, kad visur chaosas, viskas neaišku, kiekvienas daro, ką nori, kiekvienas turi savo teorijas, savo gyvenimo filosofiją. Taigi taip formuojasi ta netvarka, kurioje mes ir gyvename. Kita vertus, tyrinėdami gamtą suprantame, kad viskas yra logiška, viskas vyksta pagal dėsnius.
Kyla klausimas: kodėl?
Todėl, kad žmonių visuomenė nepaklūsta gamtos dėsniams. Mūsų kūnas – taip, jis paklūsta. Gyvenime mes taip pat vykdome gamtos nurodymus, bet tik iš dalies. O kas dėl žmogaus mumyse, ne gyvūno, o būtent žmogaus, – jam duota visiška valia ir jis daro viską,  ką tik nori.
Kaipgi mums padėti susiorientuoti šiam žmogui kiekviename iš mūsų? Jei žmonija tai sugebėtų, jeigu suprastų, kaip tai atlikti, kaip tuomet viskas būtų aišku ir teisinga.
O gal per daug aišku? Nuobodu? Gal dingtų valios laisvės iliuzija? Gal tuomet mes silpniau jaustume ieškojimų, gyvenimo, užmojų skonį? Ar ne taip? Štai kokia problema slypi žmonijoje.
Kai atsigręžiu į kabalos mokslą, kai pagaliau bandau jam padedant atskleisti gyvenimo prasmę, kai ne tik teoriškai, o iš tikrųjų siekiu suvokti pasaulio gelmes, pagrindus, suprasti, kas padeda jam vystytis, kokiu būdu galima tame dalyvauti ir tapti tokiam pat, koks, mano supratimu, yra visas pasaulis – tobulam, amžinam, begaliniam, – tada suvokiu, kad esu susipainiojęs.
Painiava kyla dėl to, kad mums nuolatos reikia sujungti du priešingus tikrovės galus:
– mus, esančius pačioje apačioje, tik pradedančius kelti klausimus;
– ir patį tobuliausią, aukščiausią tašką – Kūrėją, kitaip tariant, pagrindinę šio pasaulio jėgą, kuri viską sukūrė.
Tarp šių dviejų taškų yra  mums nežinoma erdvė. Jei mes surasime šią jungtį, jei užpildysime ją teisingu supratimu, kas vyksta šioje erdvėje, tai sužinosime viską.

Iš trečiosios Charkovo kongreso pamokos, 2012 m. rugpjūčio 17 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogus, lipdantis save

Lokatorius Kūrėjui pajusti

Tikslai skirtingi, kryptis bendra

Komentarų nėra