Milijonas dolerių už gerą mintį

Izraelis ir pasaulio tautos

Klausimas. Kaip iš tikrųjų suvokti savo blogį ir atgailauti šiame pasaulyje, kuriame jau tapo įprasta kenkti vienas kitam, ignoruoti ir apgaudinėti kiekvieną dieną?
Atsakymas. Žmonija vystėsi tūkstančius metų, kad, galų gale, dabar suvoktų savo blogį. Visa gamta aplinkui mus ima mus spausti, taip ji verčia mus vienytis, kad taptume viena, tarpusavyje susaistyta, sistema.
Panašiai, kaip visas negyvasis, augalinis ir gyvūnų pasaulis yra bendroje simbiozėje, taip ir žmonės turi būti susiję vienas su kitu. Tokia situacija susidarė pirmą kartą per visą žmonijos istoriją.
Kabalistai pačią XX a. pabaigą buvo nurodę kaip laiką, kai žmonija turi imti vienytis. Šiuo tikslu atsiskleidžia kabalos mokslas – susivienijimo ir išsitaisymo metodika. Tačiau ištaisymas yra neįmanomas, kol nėra atskleistas sugedimas, ir tam sugedimui atskleisti pasaulyje kyla tiek daug problemų, pasireiškia baisi neapykanta vienas kitam, atskirtis.
Tėvai ir vaikai negali rasti bendros kalbos, žmonės nustoja tuoktis ir kurti šeimas, skiriasi. Visa tai yra požymiai laikmečio, kurį kabalistai aprašė prieš daugelį metų. Atsiskleidžia blogis, neapykanta, atskirtis, žmonės ieško bet kokios galimybės atsiriboti ir pasislėpti, pailsėti vienas nuo kito.
Tačiau turime suvokti, kad gamta įpareigoja mus vienytis – nėra kito pasirinkimo. Esame gamtos dėsnių valdžioje. Panašiai, kaip negalima nepaklusti fizikos, chemijos, biologijos, anatomijos dėsniams, taip ir negalima ignoruoti vidinio žmogaus elgesio dėsnių, jo psichologijos – sielos.
Kabalos mokslas pasakoja būtent apie sielos dėsnius: apie tai, kaip visiems kartu surinkti ją iš atskirų dalelių, į kurias sudužo pirmasis žmogus, Adomas, puolęs  pažinimo medžio nuodėmėje. Visi privalome susivienyti, tik ne fiziškai, kūnais, o savo vidiniais norais, kad galėtume papildyti vienas kitą.
Kai mes vienijamės, išeina vienas bendras virtualus kūrinys, vadinamas Žmogumi. Visi dirbame dėl šios bendros virtualios vienybės, stengdamiesi padaryti ją tobulesnę, tada joje pajusime aukštesnįjį, dvasinį, pasaulį.
Klausimas. Ką daryti: aš keikiu visus, kai važiuoju automobiliu, baruosi su pardavėja, – savo egoistiniu elgesiu įžeidžiu daugybę žmonių, atsidūrusių šalia?
Atsakymas. Visi taip elgiasi. Svarbiausia – suvokti, kad tai blogis, t. y. atskleisti, kokią naudą gautume iš mūsų vienybės. Imkime pavyzdį: tarkime, jeigu keletas žmonių susivienija, tai kiekvienas iš jų gauna prizą – po milijoną dolerių.
Pamatę tokią naudą, visi pultų vienytis. Įsivaizduokite: dešimt žmonių sėdi prie apskritojo stalo: 10 – tai būtinas skaičius visiškam susivienijimui. Jeigu jiems pavyksta susivienyti, tai iš viršaus ant stalo nukrenta maišas su 10 milijonų dolerių – po milijoną kiekvienam.
Tada tikrai suprasčiau, kad mano nesugebėjimas vienytis su kitais – tai mano blogoji prigimtis, mano priešas. Juk galėčiau laimėti milijoną, bet mano egoizmas neleidžia! Mums trūksta tik šio suvokimo.
Kabalos mokslas truputį atskleidžia mums, kas yra aukštesnysis pasaulis, kiek jis yra geras. Tačiau patekimo į jį sąlyga – mūsų susivienijimas. Taip išsiaiškiname, kad pagrindinė kliūtis tam – savo egoizmas, vadindamas blogio pradu.
Be tokio suvokimo nelaikome savojo egoizmo blogiu. Tik šio suvokimo mums ir trūksta, būtent jame yra visa atgailos, kurią žydams priimta atlikti rugsėjo mėnesį, prieš naujuosius metus, prasmė. Atgaila – tai kliūčių tinkamam susivienijimui su visais savyje atskleidimas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip gyventi Žmogaus gyvenimą

Laidavimas -tai atsakas į Gamtos iššūkį

Žmogaus išsitaisymo procesas prasidėjo

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>