Pateikti Sekmadienis, 22 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Kaip pakilti virš visų baimių

Dvasinis darbas

Klausimas: Baimė dėl gyvybės šiame pasaulyje mums kyla instinktyviai, nevaldomai – kaip pasiekti tokią pat panišką baimę dėl to, kad gali neįgyti davimo savybės?
Atsakymas: Nesame bejėgiai prieš šio pasaulio baimę: kai žmogus pradeda dvasiškai vystytis, jam siunčiamos tokios keistos baimės, kad jis ima suprasti, jog tai nėra tikra baimė – tai žaidimas.
Jis jaučia, kad iš viršaus tarytum spinduliu jam projektuoja šią baimę ir viena, ką galima padaryti, – tai pakilti virš jos „tikėjimu aukščiau žinojimo“, duodant.
Juk, jeigu duoda, jam nėra ko bijoti! Jis gali ramiai užmerkti akis prieš visas baimes, kurios kyla tik dėl to, kad priverstų mus pakilti virš rūpinimosi savimi, kad išmokytų gyventi siekiant davimo.
Jeigu tai nėra tiesiog gyvūninė, neįsisąmoninta baimė, jeigu tai būsena, kurią žmogus sąmoningai suvokia, „kai jam šviečia šaltinis“, t. y., kad jo jausmai jam projektuojami iš kažkokio šaltinio, idant jį pastūmėtų pirmyn, tada jis supranta, kad nieko šiaip sau nebūna, jokių baimių.

Iš 2010 m. rugpjūčio 17 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Komentarų nėra

Vadovas po knygą „Zohar“. Grupė – priemonė dvasiškai vystytis

Grupė

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“

Kad paruoštų mus dvasiniam vystymuisi, Kūrėjas sukelia mumyse du pojūčius. Pirmasis – šio pasaulio tuštuma, antrasis – siekis įgyti gyvenimo šaltinį – pabunda „taškas širdyje“.
Taškas širdyje tarsi elektromagnetiniame lauke judantis užtaisas atveda mus į vietą, kurioje galime jį maitinti ir pripildyti. Ši vieta ir yra grupė.
Ir iš tikro galima matyti, kaip žmones, kuriuose prabunda taškas širdyje, savaime traukia vienas prie kito, juk taip visada atsitinka žmonių visuomenėje: žmonės, turintys panašius norus, suartėja, buriasi į grupes.
Grupė – tai vieta, kurioje žmonės praktiškai realizuoja ryšį su savo artimu, remdamiesi naujais meilės ir vienybės principais, vietoj tarpusavio neapykantos ir susiskaldymo.
Todėl norint atskleisti Kūrėją darbas grupėje būtinas ir privalomas. Šis darbas suteikia žmogui galimybę iš tikro įvertinti savo santykį su artimu, nepulti į iliuzijas dvasinio pasaulio ir asmeninio ryšio su Kūrėju atžvilgiu. Juk Kūrėjas tai davimo ir meilės savybė, karaliaujanti ryšyje tarp mūsų.
Žmonijos istorijoje visada buvo kuriamos tokios grupės. Keisdami tarpusavio santykius grupėje į meilę ir davimą, žmonės sukurdavo sąlygas, būtinas pajausti aukštesniąją, tikrąją realybę.
Knygų skaitymas, kuriose aprašytas prieš mus atsiveriantis pasaulis, suteikia mums galimybę įgyti šių knygų autorių sukauptą didžiulę patirtį ir suprasti, kaip pačiu trumpiausiu ir efektyviausiu būdu pasiekti naują gyvenimą.
Tokia grupė vadinama kabalistų grupe. Jų tikslas – susijungti tarpusavyje, remiantis šiais Toros principais: „kaip vienas žmogus su viena širdimi“, „nedaryk kitam to, ko pats nekenti“, „pamilk artimą, kaip pats save“. Taip jie išsitaiso ir tampa panašūs į Kūrėją.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Išbandykite gyvenimo skonį!

Vadovas po knygą „Zohar”. Iš tamsos – į šviesą

Vadovas po knygą „Zohar”. Vidurinė linija

Komentarų nėra

10-08-22 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Laidavimas)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Rabašas „Ir Jokūbas išėjo)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-22 d. rytinė pamoka (1 ir 2 dalys)

Pamokos

Pirma dalis (10-08-20 d. pamokos „Pakilimai ir kritimai“ kartojimas)

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 1 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra