Pateikti Ketvirtadienis, 23 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Pažinti Baal Sulamo didingumą

Baal Sulamas

Klausimas: Patarkite mums, kaip eiti Baal Sulamo metodikos keliu, kad greičiausiai pasiektume tikslą?
Atsakymas: Mes jau bendrais bruožais išstudijavome visus Baal Sulamo raštus bei jo metodiką. Reikia ją tik realizuoti. Mes nusipelnėme susipažinti su šiuo žmogumi, šia siela, su jo gyvenimo darbu. Mes gyvename jo mintimis, esame jo pastatytame „pastate“.
Kabalos mokslas vystosi dėl to, kad vystosi sielos. Vis daugiau ir daugiau sielų prieina galutinį ištaisymo etapą, artėja prie savo realizacijos.
Baigėsi paskutinė ištremtis, ir dabar mes esame pirmieji, kurie iš šios paskutinės ištremties žengia į visišką išlaisvinimą, Kūrėjo atskleidimą. Ir dabar mums iš tiesų yra būtinas palaikymas, pagalba, didžiulė Šviesa, mokymas, kurį mums perdavė Baal Sulamas.
Savo patirtimi matome, kaip mums padeda tai, kad ja naudojamės: jeigu tiksliai laikomės jo metodikos, mums pavyksta sužadinti Gražinančią į šaltinį Šviesą.
Kol kas ši Šviesa veikia mumyse slapta, ir rezultatai išorėje taip pat nelabai matomi, bet kas dieną ši jėga vis auga, tampa pastebimesnė ir stipriau jaučiama. Labai tikiuosi, kad greitai pradėsime jausti tai, ką skaitome, jausti savyje tas formas, savybes, pavidalus.
Viskas, apie ką skaitome knygoje „Zohar“ ir „Mokyme apie dešimt sfirot“ – visi šie vaizdai taps vidiniais, ir suprasime jog tai – filmas!
Kaip dabar mūsų norai piešia mums šio pasaulio paveikslą, taip pat ir po to mūsų norai – bet jau norai duoti – nupieš mums antrosios prigimties, Aukštesniojo pasaulio paveikslą. Ir tada suprasime, ką Baal Sulamas dėl mūsų padarė!
Jis rašo, kad iš tikro Torą pradeda studijuoti tik atskleidus suvokimą. Juk kai tau atsiskleidžia būsimojo pasaulio vaizdai, tu turi žinoti, kam visa tai! Kaip kūdikis, kuriam reikalingi suaugusieji.
Ir tada pajusi, jog Baal Sulamas ir Rabašas rūpinasi tavimi kaip mažu vaiku ir tau aiškina visą šį pasaulį.
Jų padedamas tu pradedi vis giliau jį suvokti, suprasti ir daryti tam tikrus savarankiškus veiksmus.
Ir kiekvieną kartą tu jauti vis didesnį dvasios pakilimą, o šie didieji mokytojai, šie du auklėtojai, kurie visą laiką rūpinasi tavimi ir palaiko tave kiekvieną akimirką, kiekviename žingsnyje, yra šalia tavęs.
Mums dar teks įvertinti tos įmonės, kurią sukūrė Baal Sulamas, to didelio pasiruošimo, kurį jis padarė, reikšmę: „vaikų darželio“, „mokyklos“ ir viso  dvasinio gyvenimo „universiteto“, kurį jis paruošė mums. Jeigu ne jis, tai jokios kabalistinės mokyklos negalėtų mums padėti.
Juk jos gali tik kažkuo papildyti tai, ką mes atskleidžiame pagal Baal Sulamo metodiką ir suvokiame dvasinį pasaulį.
Aš labai tikiuosi, kad visi mes tai atskleisime ir tada pradėsime pažinti jo tikrąjį didingumą bei jo meilę mums. Po to mes galėsime bendrauti kitu lygiu ir vienas kitą suprasti.
Aš labai tikiuosi, kad susitiksiu su jumis tiesos pasaulyje, kuriame galėsime aptarinėti visus įvykius, žvelgdami į jį tiesos žvilgsniu, ir suprasime vienas kitą.
Visa tai mes padarysime kartu su Rabašu ir Baal Sulamu, jų padedami, ir jūs pajusite, kaip jie, nuolatos rūpindamiesi, visą laiką mus palaiko. Pasistengsime būti verti jų!

Daugiau šia tema skaitykite:

Minint Baal Sulamą

Iš kurių knygų gauname daugiau Šviesos?

Laiptai

Komentarų nėra

Susisiekiančiųjų indų dėsnis

Grupė, Laidavimas

Klausimas: Kodėl kabalos studijoms būtina grupė?
Atsakymas: Grupė veikia, kaip mūsų gyvenime šeima, draugai, giminaičiai, draudimas nuo nedarbo, ligonių kasa. Jeigu mano būklė sunki: susirgau, praradau darbą, yra sistema, kuri padeda man silpnumo akimirkomis.
Šį tarpusavio palaikymo dvasiniame vystymesi sistema vadinama „Laidavimu“ (Arvut). Nuo jos jėgos priklauso judėjimo į tikslą – Kūrėjo atskleidimą – greitis ir lengvumas. Ši jėga veikia kiekvieną, ji kaupiasi nuo mūsų bendrų pastangų.
Kaip rašo Rabašas: „Mes susirinkome čia, kad sukurtume grupę ir pasiektume Adomo – žmogaus pakopą, o ne pasiliktume gyvūniniame lygmenyje“. Tai jau sąjungos sudarymas: sprendimas vadovautis Baal Sulamo metodika, pakilti virš savo egoizmo ir susivienijime tarp mūsų atskleisti Kūrėją.
Reikia padėti vienas kitam vertinti tikslo, Kūrėjo didybę, matant visus bičiulius kaip didžius kartos žmones, įteigiant jiems dvasinio tikslo didybę ir suvokiant savo niekingumą. Aš garantuoju tokią pagalbą savo bičiuliams, nepaisydamas visų savo būsenų. Tai mūsų sąjungos sąlyga.
Ir tada gali būti dvi būsenos:
– arba aš palaikau grupės įkvėpimą, jėgą, vienybę, Kūrėjo didybę,
– arba, kai tik aš silpnėju, ji pradeda manimi rūpintis.
Tarsi du susisiekiantieji indai: kai tik viename inde truputį sumažina vandens, jo tuoj pat priteka iš antro, ir vandens lygis abiejuose induose susilygina. Ir nesvarbus kiekvieno indo plotis ir tūris – jeigu indai sujungti, vandens aukštis juose abiejuose bus vienodas.
Ir taip mes susivienijame grupėje – ji suteikia man jėgų arba aš jai. Be tokio tarpusavio laidavimo neįmanomas kilimas.

Ištrauka iš 2010 m. rugsėjo 17 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar“. Grupė – priemonė dvasiškai vystytis

Namas, kuriame susitinka Kūrėjas ir kūrinys

Mes visi atsakingi vienas už kitą

Komentarų nėra