Pateikti Trečiadienis, 20 spalio, 2010 dienos įrašai.


Slaptasis Kūrėjo agentas mokykloje

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kokią aplinką galime vadinti gera vaikui?
Atsakymas: Vaikas visada auga toks, kokia jo aplinka. Todėl rūpindamiesi aplinka, rūpinatės vaiku.
Pagalvokite, kaip daryti įtaką jo aplinkai ir netiesiogiai jį valdyti, siūlant žaidimus, knygas, video su jūsų parinkta informacija ir vaikui įdomia forma.
Vaiką reikia mokyti apsisaugoti nuo neigiamos išorės įtakos, mokyti pasipriešinti, išugdyti jėgas vadovautis savo principais. Juk vertybių sistema kuriama gėrio ir blogio sandūroje.
Sukurti gerą aplinką nebus problema, jei vaikai dėl to susitars. Vaiką nesunku papirkti žaidimais, saldumynais – ir pamažu pripratinti prie tinkamos  aplinkos. Kuri po to pradės daryti jam įtaką.
O auklėtojas turi pasižymėti gebėjimu nusileisti iki vaikų lygmens, kad šis nepajustų, jog auklėtojas didesnis: sėdėti kartu su vaikais, žaisti su jais, kalbėtis kaip jie.
Jis turi tarsi slaptasis agentas įsilieti į jų aplinką ir dirbti joje. Tik taip jis sugebės perduoti vaikams savo dvasią, palaipsniui keldamas juos aukštyn.
O jeigu agentas bus aukščiau vaikų – vaikai priims jį kaip baldą… Juk vaikai bėgioja suaugusiesiems po kojomis ir stumdo juos, kad netrukdytų. Jie turi savo pasaulį.
Viskas turi būti organizuota vienam tikslui – ugdyti vaikuose meilę artimui, o per ją – meilę Kūrėjui.
Šie ketinimai turi būti kiekviename jo veiksme nuo pat gyvenimo pradžios. Būtent tokiame amžiuje tai lengva ir įmanoma.
Jei įskiepysite tai vaikystėje – garantuosite savo vaikui saugumą ir sėkmę.

Ištrauka iš 2010 m. spalio 10 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Išmokykime vaiką įveikti sunkumus

Mokyti remiantis tiesa

Leiskite vaikams rinktis

Komentarų nėra

Kas bus po galutinio išsitaisymo?

Dvasinis darbas

Klausimas: Koks kūrimo tikslas? Tapti savarankišku kli, gaunančiu malonumą iš Kūrėjo? Ar yra dar kažkoks tikslas?
Atsakymas: Visų ištaisymų tikslas – susilieti su Kūrėju į bendrą sistemą. Aš – tai kli, Jis – Šviesa, o kartu esame sujungti vienas su kitu. Toks šiandien mūsų tikslas – galutinis išsitaisymas.
Tik sukurti buvome sujungti Kūrėjo jėga, o paskui Jis sudaužė Savo sukurtą vienybę, kad suteiktų mums galimybę patiems ją surinkti.
Jo padedami sudėliosime mozaiką, prilygsime Jam, suprasime programą ir tikslą, suprasime Kūrėją, kodėl mus sukūrė: ko Jis iš mūsų nori ir koks Jo požiūris į mus.
Žodis „Kūrėjas“ (Bore) reiškia „ateik ir pamatyk“ (bo – re). Ateinu ir matau, atskleidžiu, kas Jis yra. Tai taisymosi pabaiga.
Kas toliau? Mes nežinome. Kabalistai užsimena, bet neįmanoma suprasti jų užuominų. Juk netgi galutinio išsitaisymo negalime įsivaizduoti.
Ką tai reiškia: būti kaip Kūrėjas, būti viename lygyje su Juo, aukščiau laiko, judėjimo ir erdvės, jausti bekraštę realybę? Aš nesuvokiu kitos realybės dalies, kad samprotaučiau apie tai.
Visiškai išsitaisę mes it ištaisytas mechanizmas būsime pasiruošę kažkam aukštesniam. Kam? Neaišku. Luktelk truputį, pasieksime – sužinosime.

Iš 2010 m. spalio 8 d. pamokos pagal knygos „Šamati“ straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kiekvienas turi išvystyti savo sielą

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 9 dalis

Amžinasis variklis, varomas davimo energija

Komentarų nėra

Ar vykti į kongresą?

Klausimai ir atsakymai, Kongresai, įvykiai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra