Individualumas ir bendrumas

Viena siela

Iš paskaitos Šiaulių universitete

Klausimas: Lietuva nedidelė šalis – mūsų tik trys milijonai. Mes labai saugome savo kultūrinį mentalitetą, gimtąją kalbą, etnines šaknis. Ar nedingsime pasaulyje, jei vis labiau į jį integruosimės?
Atsakymas: Puikiai jus suprantu. Aš gyvenau Lietuvoje dar tais metais, kai čia jautėsi stiprus jūsų didžiosios kaimynės Rusijos spaudimas. Suprantu jūsų nerimą dėl savo tautos, valstybės, identiteto, identifikacijos.
Tačiau mes kalbame apie tai, kad reikia jaustis ne individualistais, atskirais, priešingais, nekenčiančiais tolimesnio kaimyno, o priešingai, pajausti su visais bendrumą. Mes kalbame apie tai, kad žmogus – dalis bendro pasaulio, ir turi jame atitinkamai dirbti – kaip mažas to paties organizmo organas.
Įvairūs kūno organai – širdis, plaučiai, inkstai, kepenys – dirba kiekvienas savo kryptimi, bet visi kartu paklūsta vienam apibrėžtam dėsniui, ir dėl to kūnas gyvena. Jame vyksta daugybė priešingų procesų, bet visi jie tolygiai suderinti su vieninteliu bendru valdančiu veiksmu.
Todėl integralus judėjimas pirmyn, kuris privers mus, visą pasaulį būti globalų, jokiu būdu neneigia individualumo nei žmogaus, nei šalies, nei tautos, nei visuomenės. Jokiu būdu!
Individualumas išsaugomas, kaip išsaugomas kiekvienos ląstelės ar kiekvieno kūno organo unikalumas, bet būtent dėl to, kad jie yra harmonijoje su visu kūnu, šis kūnas gyvena.
Tada ir mūsų Žemės rutulys turi galimybę egzistuoti, o jame jau – kiekviena nacija, tauta, kiekviena valstybė, kuri turi savo kultūrą, savo papročius, pagrindus ir t. t.
Aš dažnai girdžiu, kad žmonėms kyla baimė: „Aš turiu save visiškai anuliuoti? Manęs tarsi nebus? Aš turiu visiškai atiduoti save kitiems ir visuomenei?“
Ne, jokiu būdu! Lygiai taip pat reikia išsaugoti viską, kas yra šalyje ar tautoje!
Kai mokotės integruotis, tai viduje sukuriate sveiką normalią visuomenę, o iš išorės geranoriškai kontaktuojate su visais kitais.
Kaip širdis ir plaučiai –jie skirtingi, bet dirba draugiškai, kad palaikytų visą organizmą. Kitaip tariant, integrali kryptis, vienybė neveda prie niveliavimo, individualybės anuliavimo.

Iš 2012 m. kovo 22 d. paskaitos Šiaulių universitete

Daugiau šia tema skaitykite:

Pašalinti pertvaras!

Manojo „Aš“ filosofija

Vieninteliai ir nepakartojami

Komentarų nėra

Komentarai

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>