Pateikti Trečiadienis, 8 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Žalčio prakeikimas ar palaiminimas?

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kodėl visi malonumai tuoj pat dingsta? Aš taip džiaugiuosi pirkdamas naują automobilį, tačiau praėjus savaitei su juo apsiprantu, ir jis manęs nebejaudina.
Kaip įprotis gali nuslopinti malonumą? Yra tik Šviesa ir indas. Jeigu yra malonumas, tai ar jis neturėtų būti amžinas?! Kodėl gi jis išnyksta?
Atsakymas: Reikalas tas, kad keičiasi kli, indas. Automobilis nedingsta, tačiau mano noras tampa didesnis, ir gautas malonumas jau nebeužpildo jo.
Tas noro augimas yra ne kiekybinis, o kokybinis. Dvasiniame pasaulyje visuomet vyksta ne kiekybinis, o kokybinis augimas.
Automobilis stovi prie namų, kaip ir anksčiau – naujas, gražus. Tačiau praėjo tik savaitė, o jis jau nebekelia susižavėjimo kaip anksčiau.
Nes toje vietoje, kur tavyje susidarė papildomas noras (pirmapradžio Žalčio geluonis, jo nuodai), nubunda tavyje žmogus su klausimu: „Ką man davė šis įgijimas?“
Tu net nesuvoki šio klausimo, tačiau jis bunda tavyje ir apnuodija tau visą malonumą.
Po sudužimo, nusidėjus prie Pažinimo Medžio, bet kuriame malonume pabunda ryšio su Kūrėju taškas ir savo tuštuma klausia, ar tu pasiekei amžinąjį užpildymą.
Ir nedelsiant verčia ieškoti, kuo prisipildyti. Taip judame pirmyn per visą savo istoriją, ir jeigu ne tai – nesivystytume. Būtent todėl, kad kyla šie nauji norai, žmogus skiriasi nuo gyvūno.
Visa, kas vedė mus pirmyn nuo išėjimo iš urvų iki šių dienų, tai mūsų nesuvoktas poreikis tapti panašiais į Kūrėją. Mumyse visą laiką auga žmogus!
Tai nusidėjimo rezultatas – kitaip šie norai (Adomas ir Ieva) liktų gyvūniniai. Tačiau mumyse pabunda į mus prasiskverbusi Šeimininko atžvilgiu gėda – kaip aš nuo Jo skiriuosi!
Gėda – tai tas klausimas: „Na ir ką gi tu gavai iš to?“ Aš lyg ir nesąmoningai lyginu save su Šeimininku ir galvoju: „Kas man tas automobilis, jeigu turiu pasiekti Kūrėją!”
Aš pats nežinau, kad tai klausimas apie Kūrėją! Tačiau ši persmelkianti tuštuma man ateina iš Jo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Visa kūrinija bus tavo!

Dvasiniame gyvenime malonumas nedingsta

Sustok, akimirka!

Komentarų nėra

Taškas, iš kurio ateina išgelbėjimas

Dvasinis darbas, Viena siela

Visą laiką kartojamas tas pats klausimas: kodėl Šviesa iš pat pradžių negalėjo sukurti kūrinio, jau prilygstančio Kūrėjui?
Tačiau tai neįmanoma! Neįmanoma tiesiogiai perduoti davimo savybės iš Kūrėjo kūriniui.
Todėl mums tenka patirti pasaulių sudužimą (pasaulyje Nekudim) ir sielos sudužimą (Pažinimo Medžio nuodėmė).
Kitaip negalima sujungti, patalpinti vienos į kitą davimo ir gavimo savybių (Binos ir Malchut).  Tik per sudužimą, Adomo nuodėmę (sudužimu) arba Šventyklos sugriovimą.
Bet kas gi privertė žmogų atsikąsti Pažinimo Medžio vaisiaus (obuolio)?
Tai tas pats, kai kartais matai malonumą ir supranti, kad jis žalingas, jauti gėdą, tačiau pasirengęs jį peržengti, nes pagunda labai jau didelė ir neįmanoma atsisakyti, net jei tai gresia mirtimi.
Ir malonumas neužgesina gėdos, tačiau kartu verčia tave tęsti toliau!
Štai čia ir reikia padaryti išvadas ir išmokti, nes būtent šiame taške atskleidi Adomo nuodėmę bendro egoizmo (Pažinimo Medžio) atžvilgiu, apie kurį pasakyta: „Valgiau ir dar valgysiu!“ – jis nesugeba atsispirti, šis malonumas aukščiau jo, nors žino, kad jis uždraustas.
Tai būtent tas taškas, kuriame atsiskleidžia skirtumas tarp Šviesos ir noro. Ir jeigu pajausi jį ir norėsi ištaisyti, tai pajusi, kaip tau reikia grąžinančios į šaltinį Šviesos!
Pasirinkimo nėra, tik taip galima pajausti, kad pražuvai ir tave gali išgelbėti vien stebuklas iš aukščiau! Ir tada reikalauji Šviesos ir būni išgelbėtas.
Išgelbėjimas ateina tik iš šio taško „žmogus“, o „gyvūnų“ Kūrėjas nekviečia išeiti iš Egipto, tai „žmogus“ išeidamas paskui save veda „gyvulius“…

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip rasti savo laisvės tašką?

Visa kūrinija – Kūrėjo žaidimas

Kodėl Dievas sukūrė dangų ir žemę?

Komentarų nėra

10-09-08 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 1719 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Rabašas, 882 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-09-08 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 218 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-09-08 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 67 laiškas)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra