Pateikti Antradienis, 23 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Kas yra Šviesa?

Dvasinis darbas

Klausimas: Kas yra Šviesa, apie kurią kalba kabalistai?
Atsakymas: Mūsų tikrovėje egzistuoja ypatinga jėga, kuri vadinama „Šviesa“. Tai paslėpta jėga, todėl negali jos pajausti. Bet jeigu studijuosi kabalos mokslą, galėsi pažadinti šią Šviesą ir ji tave veiks.
Ką reiškia „studijuoti kabalos mokslą“? Buvo žmonių, kurie jau suvokė Kūrėją, supanašėjo su Juo savybėmis ir užrašė tau įvairiausias būsenas, kurias atskleidė Aukščiausiosios jėgos atžvilgiu Aukštesniajame pasaulyje.
Žinoma, skaitydamas jų knygas, visiškai nieko jose nesupranti, juk nesi tame pačiame pasaulyje ir nieko apie jį nežinai. Girdi tik tai, ką gali įsivaizduoti savo pasaulyje, nors kalbama apie absoliučiai nepanašų į tavąjį, dvasinį pasaulį.
Bet jeigu skaitydamas tekstus, kuriuose kabalistai aprašo Aukštesnįjį pasaulį, trokšti būti jame, įeiti į jį su viskuo, kas yra tavyje, tada savo siekiu iš Aukštesniojo pasaulio pažadini ypatingą, veikiančią tave jėgą. Ši jėga vadinasi „Šviesa“.
Gali Ją pažadinti, nes tavyje yra kibirkštis iš to Aukštesniojo pasaulio, slypinti tavyje nuo gimimo. Ir tada ateinanti iš Aukštesniojo pasaulio Šviesa šviečia į ją.
Todėl, panorėjęs pažadinti Šviesą, idant ji paveiktų kibirkštį, skaityk kabalistinius tekstus ir galvok tik apie tai. Daugiau nieko nereikia!
Neturi žinoti, kas parašyta knygoje, nereikia turėti aštraus proto, puikių gabumų ar ypatingos sėkmės. Gali būti pačiu paprasčiausiu žmogumi. Reikia tik norėti, kad iš to pasaulio, apie kurį pasakoja kabalistai, ateitų jėga ir visą laiką veiktų tavo kibirkštį. Tada kibirkštis palaipsniui augs, ir tu staiga pajausi, apie ką rašo kabalistai.
Būtent to mums reikia studijuojant knygą „Zohar“. Tačiau šios Šviesos jėga ateina pas žmogų, kai jis siekia būti tame Aukštesniame pasaulyje, kitaip tariant, siekia tapti duodančiuoju.
Tačiau iš kur man žinoti, ką reiškia būti duodančiuoju? Kabalistai sako: jeigu skaitysi knygą „Zohar“ grupėje ir įsivaizduosi, kad esi sujungtas su kitais į bendrą organizmą, kad jūsų niekas neskiria ir jūs turite tik vieną norą, vieną ketinimą, kad tik siekiate tos vienos, mums šviečiančios jėgos, tada ta pati vientisa jėga paveiks jūsų bendrą norą. Tuomet iš tikrųjų atskleisite tą Aukščiausiąją jėgą, kuri vysto jus, daro jums poveikį. Tai vadinasi „Kūrėjo atskleidimas kūriniams“.
Todėl skaitome knygą „Zohar“ grupėje su ketinimu susivienyti, ir mūsų noruose atskleisti Šviesą, idant Ji veiktų mus, taisytų mus ir atsiskleistų mūsų viduje.

Iš 2010 m. spalio 8 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Mistika ar gyvenimo jėga?

Ką reiškia Šviesa dvasine prasme?

Kada mezgasi ryšys su Šviesa…

Komentarų nėra

Toliau bus lengviau

Dvasinis darbas, Grupė, Kongresai, įvykiai

Praėjusiame kongrese pamačiau, kad negaliu susijungti su kitais, negaliu anuliuoti savęs, apskritai negaliu prie ko nors priartėti! Ir ką gi man daryti? Juk tokia mano prigimtis…
Tam tikslui yra priemonė, kuri vadinasi Aukščiausioji Šviesa. Ši Šviesa slypi grupėje, tačiau ji paslėpta nuo mūsų, mes jos nematome. Ten pat yra ir Kūrėjas, davimo savybė. Ir kaipgi sukelti jo poveikį mums?
Jeigu grupėje pradedi mokytis iš tikrų, pirminių šaltinių, pvz., knygos „Zohar“ arba „Mokymo apie dešimt sfirų“, tai taip pritrauki Šviesą, pažadini ją iš vidaus.
Kodėl? Kadangi šiose knygose skaitai apie vidines būsenas ir taip jas priartini, sužadini ir pritrauki sau.
Sužadini sau šio paslėpto, slypinčio giliau viduje pasaulio poveikį ir jis tau šviečia.
Tai pamažu tave taiso, leidžia susijungti su kitais, ir tada neapykanta, atstūmimas, atitolinimas išnyksta. Pradedi suprasti šio susijungimo svarbą, nori, kad tai realizuotųsi. Ir staiga… tarytum kažkas „spragteli“ ir tu pirmąsyk susijungi su kitais.
Jeigu šio susijungimo lygius įsivaizduosime kaip skalę (nuo 0 iki 125 pakopų), tai reiškia, kad nuo nulinio taško pasistūmėjai vieneto link. Ir tai pagrindas!
Taigi, kaip tik kongrese mes ir pajutome tą nulinį tašką: tai, kad negalime susijungti tarpusavyje. Ir dabar priešais mus tikslas: mokantis, turint teisingą ketinimą pareikalauti Šviesos, grąžinančios į šaltinį.
Tuo metu, kai pasieki pirmąjį susijungimo lygį, tampi „ateities pasaulio sūnumi“ („ben olam haba“). Tu supranti, jauti, kas tai yra, po truputį imi ten orientuotis. Susidarai pirmąjį įspūdį apie dvasinį pasaulį.
Toliau bus lengviau. Juk svarbiausia – šis pirmasis persivertimas! Nes visos kitos pakopos tiesiog bus didesnės.
Žinoma, tarp pakopų yra didžiuliai skirtumai, jų galia milžiniška. Tačiau niekas negali prilygti įžengimui į pirmąją pakopą. Nes tada tu tiesiog iš mūsų pasaulio pereini į dvasinį pasaulį. Ir tai yra esminis lūžis.

Iš 2010 m. lapkričio 17 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Davimo savybės detektorius

Gimimas: pirmasis sąrėmis

Kritinės masės efektas

Komentarų nėra