Davimo genas

Kabala, Krizė, globalizacija

Kuo labiau siekiame Šviesos, tuo geresnė ateitis mūsų laukia, juk patys sukeliame Šviesos atsiskleidimą.
Šviesa vis labiau apšviečia šį pasaulį, ir tie, kas veržiasi jos link, patiria šią būseną kaip gerą, o kiti – kaip blogą.
Pradžioje Šviesa vysto visą pasaulį (mūsų Visatą, Žemę ir visa, kas joje) negyvojoje, augalinėje ir gyvūninėje pakopose, augindama tik egoistinį norą.
Tai materialus vystymasis, kurio viršūnė – gyvūninis lygmuo – taip Šviesa vysto materiją.
Tačiau, kai egoizmas išauga iki gyvūninio lygmens, jam nebėra kur augti, jis jaučia visišką savo bejėgiškumą, aklavietę, o ateityje – vien tamsą.
Taip pasaulis atsiduria krizėje ir nusivylime. Tačiau visa tai vyksta veikiant Šviesai, kuri vis rodo , kad nebeturime kuo pripildyti savo noro mėgautis.
Iš tikro niekada ir negalėjome jo užpildyti, tačiau vis dėjome viltis į ateitį ir visą laiką veržėmės to link.
Tačiau kai ateitis liovėsi švietus ir mes gyvūninėje pakopoje visiškai išnaudojome savo norą, nebejaučiame jokių vystymosi perspektyvų. Kodėl? Kam?
Štai čia žmonija ir atsiduria ties aklina siena, be jokio tikslo ir vilties priešakyje.
Todėl dabar ir atsiskleidžia kabalos mokslas, kuris paaiškina mums, dėl ko viskas taip sukurta – kad patys taptume Šviesos partneriais ir pasiektume Žmogaus, panašaus į Kūrėją, pakopą.
Tai kitas mūsų vystymosi etapas – pakilti iš gyvūninio lygmens į žmogaus lygmenį.
Tačiau tai neįmanoma neįsisąmoninus šių procesų. Begalybės pasaulio Malchut pagaliau priartėjo prie Kūrėjo sumanyto kūrimo sumanymo realizavimo pabaigos. O Kūrėjas norėjo, kad kūrinys pažintų Jį, taptų nepriklausomas, tačiau būtų panašus į Jį.
Nūnai kūrinija pradeda realizuoti šį aukščiausiąjį sumanymą.
Mes su jumis – pirmoji karta, kurioje atsiskleidžia šis ypatingas informacinis genas (rešimot). Jis priskiriamas žmogaus pakopai ir mes turime jį realizuoti.
Todėl dabar šiame pasaulyje veikianti Šviesa visada kenks egoistiniam norui, idant padėtų mums virš jo pakilti.
Kitą vertus, Šviesa padės tiems žmonėms, kurie nori savyje realizuoti šį „davimo geną“.
Kūrėjas priartėjo prie mūsų … Jis atskleidė mums knygą „Zohar“, kabalos mokslą, pasaulinę krizę – visą situaciją ir visas priemones, leidžiančias įžvelgti ir realizuoti naują vystymosi kryptį.
Mums patiems reikia siekti Šviesos ir pamatysime, koks Jis geras.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Imant pavyzdį iš Kūrėjo“

„Žvelgiant į gyvenimo knygą“

„Sustok, akimirka!“

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>