Pateikti Pirmadienis, 10 spalio, 2011 dienos įrašai.


Kas yra tie teisėjai?!

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: JAV Aukščiausiasis Teismas nutarė, kad atskiros valstijos negali riboti smurtinio turinio video žaidimų pardavimo asmenims, nesulaukusiems tam tikro amžiaus. Sprendimas skirtas apsaugoti JAV Konstitucijos pirmąją pataisą bei teisę į vaikų saviraiškos laisvę. Todėl nutarta leisti platinti tokius žaidimus.
Komentaras: Kabala aiškina (tai parodo ir mūsų gyvenimiška patirtis), kad žmogus formuojamas tik veikiant aplinkai (žr. Baal Sulamo straipsnį „Valios laisvė”) ir jo valioje yra tik aplinkos pasirinkimas. O pasirinkus aplinką, jau nebe žmogaus valioje, kokiu jis taps – jis taps tuo, kuo jį suformuos jo paties pasirinkta aplinka.
O dabar klausimas: kai mes suteikiame vaikui visišką laisvę, ar mes įvertiname tai, kad jis yra nelaisvėje, nes gimė egoistiškas, tingus, norintis tik malonumų, ir nepageidaujantis jokios atsakomybės? Pats vaikas yra valios nelaisvėje, ir dėl savo egoistinės prigimties linkęs rinktis blogą aplinką, knygas, TV programas, virtualią aplinką.
Teisėjai matyt neįvertino fakto, kad mes gimstame su sugadintais polinkiais, o ne neutraliais. Todėl mums būtina apsaugoti vaiką nuo blogos įtakos, kuri tvyro mus supančiame pasaulyje. Juk šį pasaulį kuria neatsakingi žmonės, kurie nori tik uždirbti iš mūsų švelnių, pažeidžiamų, jautrių vaikų.
Todėl Biblija nurodo tėvams auklėti vaikus. Tai – tėvų atsakomybė. Ir jokiu būdu nereikia tikėtis to iš valstybės ar visuomenės.

Daugiau šia tema skaitykite:

Norvegijoje uždrausta prekyba „žiauriais“ vaizdo žaidimais

Tėvai ir vaikai: kurie kurių nesupranta?

Geriausia dovana vaikui

Komentarų nėra

Taškas tarp įsibėgėjimo ir šuolio

Valios laisvė

Žmogus, pradėjęs studijuoti kabalos mokslą ir besinaudojantis visomis jos priemonėmis, po tam tikro laiko pasiekia lūžio tašką, kai jau privalo baigti priverstinį, nesąmoningą vystymąsi. Pirmasis etapas skirtas tam, kad jis „susipažintų“ su savo būsena – tai būtina. Po to jis pasiekia bifurkacijos, lūžio (staigaus stabilios būsenos pokyčio) tašką, kuomet turi iš naujo įvertinti savo santykį su vystymusi, su gyvenimu, su savuoju noru, su Šviesa, su visomis jo žinioje esančiomis priemonėmis. Jis visiškai pakeičia savo ankstesniąją paradigmą, visą gyvenimo filosofiją ir sistemos, kurioje gyvena, supratimą.
Anksčiau ši sistema jį valdė, nes žmogus visapusiškai veikė gamtos viduje ir tik dėl savo nemokšiškumo manė esąs aukščiau už ją. Tačiau dabar jis jau supranta esąs visiškai priklausomas nuo gamtos, jos jėgų ir dėsnių – todėl privalo perimti valdymą į savo rankas. Kaip pasakyta: „Nugalėjo Mane sūnūs mano“. Tuomet žmogus supranta esąs ypatingame lūžio taške. Juk anksčiau jam tik atrodė, jog jis pats kažką keičia savo gyvenime, o iš tiesų jis neturėjo jokios pasirinkimo laisvės – tik paklusniai vykdė savo prigimties „įsakymus“.
Dabar jam suteikiama laisvė. Ir pasaulis žmogui pradeda matytis chaotiškas, be jokios tvarkos. Jam sąmoningai duodamas toks pojūtis, kad pats panorėtų viską sutvarkyti, sujungti draugėn ir pradėti valdyti pasaulį.
Čia jam atsiranda proga kreiptis į Akštesniąją jėgą ir prašyti jos suteikti supratimą, leisti vystytis per „tikėjimą aukščiau už žinojimą“. Nes jis trokšta pajusti aukštesnes būsenas ir iš jų semtis naujo supratimo ir naujų savybių – taip surasti pusiausvyrą su savuoju pasauliu. Juk pasaulis – tai vidinės žmogaus tvarkos atspindys, atitinkantis vidinį, o ne išorinį realybės supratimą.

Iš 2011 m. liepos 13 d. pamokos pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Neutralioje zonoje tarp gėrio ir blogio

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Keletas laisvės akimirkų

Komentarų nėra