Aukštesniosios šviesos jungiklis

Dvasinis darbas, Grupė

Kongresas Sočyje. Antroji pamoka
Klausimas.
Ką reiškia „teisingu ketinimu suteikti malonumą Kūrėjui“? „Suteikti malonumą Kūrėjui“ skamba kažkaip abstrakčiai…
Atsakymas. Sakykime, mums teko garbė dirbti vienam su kitu. Mes turime tapti draugais. Aš turiu pasiekti būseną, kai jaučiu tave tokiu artimu sau, kad tarp mūsų susidaro bendras abiem darinys: mes kaip Siamo dvyniai, turintys vienas kepenis ar širdį, o visa kita – atskira.
Tarp mūsų iškyla kažkas bendro, tame bendrume jaučiu Kūrėją, kuris sujungia mus. Jis specialiai atskyrė mus vieną nuo kito, o dabar jungia, kol, galiausiai, susijungiame į vieną visumą.
Klausimas. Kam tada aš suteikiu malonumą?
Atsakymas. Tu atskleidi mūsų tarpusavio ryšyje bendrą jėgą, kuri vadinama „Kūrėju“ ir jauti, kiek Jis džiaugiasi šia būsena, kai susiliejame tarpusavyje ir virstame „vienu“. Susiliedami į vieną visumą, joje jaučiame Kūrėją, nes „vienas“ – tai jau bendras indas (kli), kuris gali pajausti savo Aukštesniąją šaknį – Kūrėją.
Tai tiksliai vienas veiksmas, nieko kito gamtoje nėra. Kaip matematikoje: yra nulis ir tai, kas skiriasi nuo nulio. Visa kita tuo pagrįsta. Todėl, kai tu tik pasieki „vienetą“, kai tu ir draugas susiliejate, „vienete“ atskleidi jo Aukštesniąją šaknį – Kūrėją, ir visos jūsų pastangos susijungti tarpusavyje dabar virsta džiaugsmu, kurį atskleidžiate Jame.
Pastanga teisinga yra tada, kai susijungiate kartu, kaip „vienas žmogus su viena širdimi“. „Su viena širdimi“ – tai reiškia, kad jūs turite vienus norus, vieną ketinimą, vieną sumanymą, vieningus siekius padėti, papildyti vienas kitą. Tai yra tai, ką čia būtina pasiekti nors vienoje konkrečioje vietoje su šiomis sąlygomis.
Klausimas. Į ką aš turiu save kreipti?
Atsakymas. Kad tave paveiktų Aukštesnioji šviesa. Tai turi padaryti tu! Tik tu gali Ją įjungti. Egzistuoja tam tikras jungiklis, ir kai tu jį įjungi, Aukštesnioji šviesa veikia.
Klausimas. Kur yra šis jungiklis – prote ar širdyje?
Atsakymas. Širdyje. Protas reikalingas tam, kad suprastum, ką daryti su širdimi. Jungiklis yra širdyje, kitaip tariant noruose: į ką jie nukreipti, į kokias būsenas. Būsena, kurią aš panoriu pajausti, yra širdies nukreipimas.
Komentaras. Nieko nesuprantu…
Atsakymas. Gerai, kad supranti, jog nieko nesupranti. Vadinasi, tavyje jau yra labai geras vidinių savybių, pojūčių rinkinys. Tu supranti, kad tai nėra lengva, kad viskas išslysta, kad mūsų egoizmas kliudo mums. Ką galime su juo padaryti? Būtent dėl noro viską giliai pajausti tu sakai, kad nieko nesupranti. Širdis supranta, o ne protas. Nepainiokim! Protas suteiktas tam, kad išanalizuotume mūsų būsenas.
Aš stengiuosi atsakyti jums tik jausmais, nors sugebu viską išdėstyti grafiškai kaip tai daro kiti kabalistai. Kai mano mokiniai neturėjo jokių dvasinių būsenų, aš braižiau jiems brėžinius. O dabar, kai vidinės būsenos yra, aš kreipiuosi būtent į jas. Kam braižyti? Kiekvienas žmogus jau braižo savo širdyje.
Įjunk jungiklį, kad tave veiktų Supančioji šviesa. Niekas kitas nepadės! Tik Šviesa! Bet kryptį tu turi žinoti, turi teisingai ją įsivaizduoti.

Iš 2014 m. rugpjūčio 25 d. antrosios pamokos Sočio kongrese

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugialypis Šviesos poveikis

Kūrėjo valdymo debesyje

Padėkite suprasti, ko aš noriu

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>