Pateikti Sekmadienis, 3 sausio, 2010 dienos įrašai.


Fotografe, keiskite kadrą!

Realybės suvokimas

Žmogus – tai mažas pasaulis. Aš viską jaučiu savyje.
Baal Sulamas „Įvade į knygą Zohar “ aiškina, kad manyje yra tam tikras „fotoaparatas”, kuris pakaušio smegenų dalyje projektuoja šio pasaulio vaizdą.
Taip manyje pagal koordinačių sistemą „pasaulis, metai, siela“ kuriamas pasaulis.
Man tereikia imti tvarkyti savo norus, kuriuose suvokiu pasaulį.
Jeigu pavyks kiekvieną norą ištaisyti iš gavimo į davimą, tai palaipsniui šio pasaulio vaizdus, kurie priimami gavimo savybėje, imsiu versti į pasaulio vaizdą, suvokiamą davimo savybėje.
Tada žingsnis po žingsnio, nepriklausomai nuo mano sugadintų gavimo indų (kelim), artėsiu prie tikrojo realybės vaizdo savyje. Pamatysiu realybę, kokia ji iš tikrųjų, ne manyje – pajausiu dvasinį pasaulį.
Norėdamas ją išvysti, žmogus turi pakeisti savo norų naudojimo būdą – iš gavimo į davimą.
Todėl pirmiausia būtina įsivaizduoti, kad visas dabar mano jaučiamas pasaulis, kuriame, kaip man atrodo, gyvenu, iš tikrųjų tėra mano norai, kurių viduje egzistuoju, ir visi jie siekia įsiurbti į save.
Kiek savo norus iš gaunančiųjų paversiu į duodančiuosius, tiek išeisiu už jų ribų ir pasaulio vaizdas pasikeis.
Tai labai sunku įsisąmoninti, nes esame įpratę jausti pasaulį tokį, koks jis dabar priešais mus.
Tačiau visą pasaulio vaizdą mums piešia jėgos, kurios ateina iš aukščiau, visai kaip vaizdai kompiuterio ekrane. Galime pakeisti savo norus – ir tada pajausime kitokią tikrovę.
Gyvename ypatingu laiku, kai visos jėgos, visos sąlygos, visos mūsų patiriamos būsenos padeda mums pakeisti šiandieninį pasaulio, žemiškos realybės supratimą ir panorėti suvokti kitokią realybę – dvasinį pasaulį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Mūsų smegenų kuriami paveikslai“

„Nuo iliuzijos iki tobulumo“

„Kaip pajusti anapus pasaulio?“

Komentarų nėra

Nebūna žemiškų problemų

Dvasinis darbas

Kartais pamokų metu žmogų užvaldo mintys apie įvairias kasdienes problemas, tarsi jas dabar būtinai reiktų išspręsti.
Sakydami „kasdienės problemos“, turime omenyje mūsų pasaulio problemas. Šios kliūtys, t.y. mūsų pasaulis, – tai sąlyga, padėsianti mums pakilti į dvasingumą.
Jei ne šios problemos ir sunkumai, pasireiškiantys mūsų pasaulio pavidalu, nebūtų virš ko pakilti.
Juk kas yra tie darbai, bankai, prekybos centrai, problemos su sveikata, su vaikais, žmona ir t.t.?
Tai ne dirbtinės mūsų pasaulio problemos, o dvasinės pakopos, nusileidusios žemyn ir stojusios prieš tave savo priešingybe.
Ši priešinga forma tik vadinama „banku“, „prekybos centru“, „sveikata“, „šeima“, „darbu“ ir t.t.
Iš tikrųjų tai aukštesnė pakopa, sukurianti sąlygas, padėsiančias kilti į dvasingumą, veržtis lyg pro tankų filtrą ar sietelį, – tai ir bus tavo pastangos.
Tu pamatysi, kad pats nesugebi to atlikti, kad tau būtina Šviesa, grąžinanti į šaltinį. Visas šias sąlygas mums ir sukuria aukštesnė pakopa.
Kai tik žmogus supranta, kad jam sunku, kad jis kurčias ir netrokšta dvasingumo, jam belieka atskirti savo dabartinę gyvūninę būseną (šį pasaulį) nuo taško širdyje, kurį paslėpė ir sukaustė mūsų pasaulis.
Tašką širdyje privalome ištraukti iš po gausybės žemiškų problemų ir minčių bei pakilti virš jų.
Jei žmogus suima save į rankas ir atkakliai skaito knygą „Zohar“, – ši painiava išnyksta.
Šviesa jį veikia. „Ko nepadaro protas – padaro laikas“. „Zohar“ šioje srityje ypač stipri. Reikia tik suteikti jai galimybę laisvai tekėti tavimi.
Skaitau kurią nors knygos „Zohar“ pastraipą ir nebenoriu prisiminti, kas buvo prieš tai. Praėjau tai ir viskas.
Tačiau kol skaitau, noriu patirti šią pastraipą visą, prisisotinti taip, kad ji užpildytų visas mano ląsteles. Tokie turi būti mano lūkesčiai.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Pats rimčiausias žaidimas“

„Kaip reikia skaityti knygą „Zohar“

Komentarų nėra

10-01-03 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 102 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Įvadas į knygą „Zohar“, 27 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-01-03 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišev“, 61 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-01-02 d. vakarinė pamoka („Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Vajišev“, 37 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra