Pateikti Penktadienis, 3 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Susenę vaikai

Dvasinis darbas

Žmogus auga taip: iš pradžių gauna naujus norus ir pripildymą, būtinus jo vystymuisi, ir tai jam teikia naudą.
Juk tai gamtos suteikta kryptis, gamta nori išauginti žmogų ir pastatyti jį ant kojų – taip, kaip šiame pasaulyje auga vaikai.
Tai nelaikoma uždraustu malonumu, juk aš turiu pereiti šį natūralų vystymosi periodą, kol „suaugsiu“. Matome, kaip vaikai paprastai būna perpildyti įvairiausių norų ir mėgaujasi gyvenimu.
Tačiau tą akimirką, kai tampu suaugęs ir turėčiau pradėti augti bei vystytis sąmoningai, o ne gamtos verčiamas, – visi patiriami malonumai kenkia man, nes nenukreipiu jų į davimą.
Anksčiau visa atsakomybė teko gamtai – Kūrėjas apibrėždavo mano kelią ir vedė juo mane, tarkim, iki 15-20 metų. Visa, ką ėmiau iš šio gyvenimo, buvo naudinga mano vystymuisi.
Tačiau vos tik baigiu šį „vaikišką“ vystymosi periodą ir turiu pats imti nustatyti kryptį, man nuo savęs reikia pridėti ketinimą duoti, kitaip bet koks gautas malonumas jau neaugins ir neves manęs pirmyn, o žudys!
Jis priešingu keliu ves mane, kad pajausčiau, jog toliau taip negalima eiti ir kad aš turiu vystytis ne remdamasis savo egoizmu ir malonumu, o ketinimu duoti.
Todėl visi malonumai, kuriuos žmogus gauna po brendimo laikotarpio, kenkia jam – tarsi žmogus draskytų savo žaizdą.
Tačiau, kaip giliai turime pasinerti į šį blogį, idant suprastume, jog nebegalime taip tęsti – it užaugę vaikai, kuriems gamta daugiau neleis nerūpestingai mėgautis gyvenimu, o reikalaus iš jų duoti?
Kaip giliai„draskysime savąją žaizdą“ priklauso nuo mūsų – mums duodamos visos priemonės ir paaiškinimai: mokymasis, knygos, mus atveda į grupę – ten, kur susiprotėsime ir susimąstysime, ką būtina pridėti gyvenime, norint teisingai vystytis.
O pridedame tiesos-melo išsiaiškinimą greta saldu-kartu, priešingai nei vaikai, kurie supranta tik saldu-kartu.
Kad neliktume vaikais visą likusį gyvenimą, kaip pasakyta: „Ką daryti su vaikais, kurie paseno?“ – turime pradėti veikti pagal principą tiesa-melas.
Tačiau nenubraukiant saldu-kartu, o virš jo kuriant naują santykį su gyvenimu. Tai įmanoma tik studijuojant kabalą, pritraukiant sau Šviesą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kur nusipirkti norą?

Šviesos jėga

Tikroji laisvė – greičiau tapti žmogumi

Komentarų nėra

Iš virtualios realybės – į dvasinę

Dvasinis darbas

Mūsų „dvasinis stimuliatorius“ ypatingas, nes jis visiškai atsieja žmogų nuo jo kūno, egoizmo, nuo visko, kas materialu.
Sistema iš tikrųjų gali išspręsti viską, kas trukdo žmogui suartėti su kitais žmonėmis bendraujant paprastu būdu.
Ji – tai tam tikra abstrakti esmė, kurios kiekvienas atskirai neturime, ir visi kartu bandome padaryti taip, kad ji egzistuotų mūsų išorėje, kaip mūsų bendra visuma.
O kadangi ši esmė labai silpna, tai įprastame gyvenime jos nepajausi bendraudamas su kitais žmonėmis, nes ją užgožia gerokai stipresnis žmogaus gyvūninis egoizmas.
Bet jeigu ja rūpinsimės kaip „tamaguči“ [elektroninis gyvūnėlis – vert. past.], jeigu laikysime ją bendru „kūdikiu“, tai ji augs.
Iš pirmo žvilgsnio, tai visiškai iracionalus veiksmas, prieštaraujantis visoms logiškoms sąvokoms, kurias turi žmogus, užsukantis į šią virtualią realybę.
Bet dėl mūsų bendrų veiksmų, viena vertus, sukuriame abstraktų bendrumą, kita vertus, labai aiškų ir intensyvų grįžtamąjį poveikį sau.
Kitaip tariant, akumuliuojama jėga, slypinti visuose mūsų bandymuose susivienyti. Šios jėgos neįmanoma įsisąmoninti, bet ji pasireikš, kaip reakcija į mūsų bendras pastangas.
Tiems, kas prisidėjo prie bendrų pastangų, ji atsiskleis individualiai. Pašalietis – tik pagūžčios pečiais nustebęs.
Jos atsiskleidimo žmogui logiškai nepaaiškinsi, bet galima pakviesti jį dalyvauti ir pajausti. Tai ir yra Kūrėjo atskleidimo pradžia.
Todėl vos pradėjus kurti stimuliatorių man buvo taip sunku, net ir šiandien nelengva įtikinti žmones pirmą kartą į jį užeiti ir dalyvauti šiame procese.
Mokiniui vis dėlto reikėtų eiti „tikėjimu aukščiau žinojimo“, nepaisyti savo įsitikinimų, abejonių, sveiko proto, – imti ir pradėti darbą.
Bet net ir ne naujokui visada kils kliūčių darsyk užeiti, priešinantis savo egoizmui, atplėšiančiam nuo susijungimo vietos.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip sau rasti asilų varovą

Dvasinis stimuliatorius – žingsnis į ateities visuomenę

Nepražiopsokite progos!

Komentarų nėra

10-09-03 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 79 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Straipsnis „Kabalos mokslo esmė)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-09-03 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 177 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-09-03 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Šamati “ straipsnis Dvi situacijos )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra