Pateikti Trečiadienis, 9 kovo, 2011 dienos įrašai.


Atlapoti duris rytojui

Krizė, globalizacija, Platinimas

Artėja būsena, kai visas pasaulis norės tapti vieningas! Jis turi tapti vieningas, nes gamtai reikalaujant atsiskleidžia mūsų vidinis noras. Todėl mumyse pradeda vystytis protas, ir mes sugalvojame tai, kas mums gali padėti išgirsti vieni kitus per atstumą.
Taip prieš 150 metų išradome radiją. Tik prieš 150 metų! Mažiau nei prieš šimtą metų atsirado televizija, žmonės išgalvojo kiną, kad sukurtų judesio iliuziją, o prieš 25 metus atradome interneto ryšį. Visa tai – dėl mūsų noro, kuris vystosi ir reikalauja iš mūsų didesnės integracijos, didesnio tarpusavio susijungimo.
Šis noras vystosi ir mes negalime jo sustabdyti. Jis reikalauja iš mūsų pastovaus, nepertraukiamo, visuotino tarpusavio ryšio, 24 valandas per parą, visame žemės rutulyje.
Prieš 200 metų žmogus išvykdavo, sugrįždavo, nebūdavo mėnesį ir nežinodavo, kas vyksta. Šiandien tai neįmanoma! Dingsta knygos. Kol rašai, spausdini, siunti, kol kas nors perskaitys… Laikraščiai, naujienos, viskas vyks šviesos, elektroninio ryšio greičiu. Visa tai sukėlė būtinumas mums taisytis!
Mūsų prigimtis, atsiskleidžianti kaip vieninga integrali sistema, verčia mus susijungti kartu. Tai, kas vyksta vienoje vietoje, nedelsiant pagaunama kitoje ir viskas aplinkui ima „liepsnoti“. Kas meta šį degtuką, padegantį visą pasaulį? Niekas! Tai mes susiję tarpusavyje savo vidiniuose noruose.
Jeigu palygintum šių metų pradžią ir pabaigą, pamatytum visą pasaulį, visiškai sujungtą tarpusavyje. Juk turime eiti bendro išsitaisymo link, tapti kaip vienas žmogus su viena širdimi, pasiekti tokią būseną, kai esame Begalybės pasaulyje ir atskleisti vieningą tarpusavio ryšio jėgą.
Todėl turime vystyti mūsų televiziją ir interneto išteklius tokiu būdu, kad jie būtų kiek galima labiau interaktyvūs ir „gyvi“. Laidos tiesioginiame eteryje turi būti transliuojamos visą parą: tegul skambina žmonės iš viso pasaulio visomis kalbomis, kad niekas nejaustų jokio atotrūkio ir skirtumo. Tai turėtų vykti realiu laiku, o ne transliuojama iš anksto įrašyta ir iš archyvo ištraukta medžiaga, kad informacija nebūtų priimama kaip pasenusi, kad visi jaustų, kad tai – gyva!
Tavo noras gyvena dabartimi ir jau nepriima to, ką darei vakar. Jis pasikeitė, o tu parduodi jam tai, kas jau atgyveno.
Žmonės pajaus tai taip aštriai, jog negalės žiūrėti filmų! Pajausi, kad kinas, kuris anksčiau tave jaudino ir versdavo verkti, nesuteikia įspūdžių. Pamatysi, kad tai tavęs neveikia, nes buvo nufilmuota prieš keletą mėnesių ir yra negyva!
Viskas turi vykti šiuo momentu, kai perduodu tau savo pojūčius, o išorinė forma, per kurią esame vizualiai susieti tarpusavyje, tėra įrankis pasiekti vidinį ryšį iš širdies į širdį! Jei galėsime taip daryti, mums seksis platinti kabalos mokslą! Visas pasaulis to siekia! Jis dar apie tai nežino, bet būtent į ten veržiasi.
Duris į rytojų atvers tas, kas šitai supras ir žinos, kaip iš savo širdies papasakoti pasauliui teisingus dalykus, prie kurių šis veržiasi. Ir tai turi būti aktualu ne tik šiandien, bet ir rytoj (o tai gali suteikti tik kabalos mokslas)!

Iš 2011 m. vasario 10 d. savaitės skyriaus „Tecave“

Daugiau šia tema skaitykite:

Didelis karas dėl mažo žmogaus

Naujasis „Facebook“ veidas

Nelaukiant kritinės ribos

Komentarų nėra

Jau niekam nepavyks pasislėpti savo šiltame pasaulėlyje

Krizė, globalizacija

Klausimas: O jeigu žmogui neįdomu, kas vyksta pasaulyje? Jis turi savo jaukų kampelį ir jo interesai sukoncentruoti tik ten.
Atsakymas: Bet staiga į tą kampelį nebetiekiama elektra ir vanduo, kažkas spaudžia…
Klausimas: Benzino ir duonos kainos kyla…
Atsakymas: Jeigu tik tai! Labai stipriai jaučiama, jei vienas mažas organas nėra panašus į bendrą organizmą − juk aš esu nuo jų priklausomas.
Sakykim, kodėl pradėjome jungtis į kaimus, o po to į miestus, į šalis? Todėl, kad taip žmogus jaučiasi tvirčiau, taip jis gali apsirūpinti viskuo, kas būtina.
Verta patikrinti, kur buvo išrasti visi elektriniai ir mechaniniai prietaisai, kuriais naudojamės buityje. Jų geografija – visas pasaulis, ir mes visur kur esame priklausomi nuo visų pasaulio šalių. Argi kas nors dabar gali ramiai sėdėti namuose? Pasaulis apvalus. Ir Baal Sulamas rašė apie tai prieš šimtą metų.
Mes gi matome, kad niekas nežino, kaip pašalinti visas tas kylančias krizes. O viskas dėl to, kad nemokame dirbti su integralia sistema. Žinome, kaip techniškai dirbti su ribotomis sistemomis, bet kai pats esu it svetimkūnis integralioje sistemoje – tai siaubinga. Neatitikti sistemos reiškia patirti kančias visose pakopose, lygmenyse ir visuose reiškiniuose. Tai ir yra blogos savijautos priežastis.
Tarkim, žmogaus organizmas palaiko tam tikrą temperatūrą ir spaudimą, bet jeigu sukelsime jo nedarną su aplinka… tai sudegsime, būsime sutraiškyti, nes neturi taip būti, kad žmogus nebūtų pusiausvyroje su gamta.
„Būti pusiausvyroje“ reiškia, kad kartu su visais aplinkui esančiais dantratukais sukinėjuosi įvairiomis kryptimis, ir milijardai tokių ratukų mane liečia. Kaip man juos vertinti, jeigu tai nėra man būdinga iš prigimties instinktyviai?
Štai mano organizmas sudarytas tokiu būdu, kad visos jo dalys susiję tarpusavyje ir taip funkcionuoja. Bet man nereikia išmokti, kaip esu susijęs su kiekvienu žmogumi. Šitai turi ateiti iš vidaus ir tai yra grąžinančios į Šaltinį Šviesos darbas.
Tu paprasčiausiai jauti savo ryšį su visais, ir, savaime suprantama, atitinkamai elgiesi. O mūsų bendras noras mums visiems vadovauja, tu įgyji ir bendrą norą, ir bendrą protą ir iš esmės visą pasaulį. Pasakyta: „Man sukurtas pasaulis“ ir tau teks šitai atskleisti.

Iš 2011 m. vasario 8 d. paskaitos „Kabala tautai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Ko imsimės, jei ir alaus nebebus?

Perėjimas į globalų pasaulį

Pasaulis, kuriame „gimsta” žmonija

Komentarų nėra

Ateities žmogaus auklėjimas

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kaip auklėti vaiką, kad geriau jį paruoštume dvasinio pasaulio suvokimui?
Atsakymas: Reikia tik suteikti vaikui galimybę dirbti su jėga, kuri yra vadinama meilės jėga. O ji gaunama tik iš teisingos aplinkos ir iš niekur daugiau. Be šito žmogui nieko nereikia.
Svarbiausia sukurti vaikui tinkamą aplinką. Ir jeigu jis pajaus, kas yra meilė ir neapykanta artimo atžvilgiu, tai vedamas šio jausmo, jis pats išspręs visas problemas. Šis jautrumas meilei ir neapykantai savo artimui ir apibrėžia žmogų mumyse.
Ir tada visa, ką jis mato ir girdi, eina per šį suvokimą ir jis teisingai viską traktuos. Nieko nereikės jam aiškinti, versti ir pamokslauti. Viena, ko reikia, tai visuomenė, kuri visą laiką įtrauks jį į konfrontaciją ar meilę, ir visa tai dėl dvasinio tikslo. Kitaip tariant, ši visuomenė turi būti valdoma teisingų auklėtojų, kabalistų.
Daugiau vaikui nieko nereikia žinoti, jokių gudrybių, kiek angelų danguje. Jam tereikia duoti pajausti artimą – taip išsprendžiame visas problemas. Jis pamatys tikrąją realybę, nes ji tiktai taip atsiskleidžia. Jis pamatys, kad visi žmonės susiję ir kokie santykiai yra tarp visų.
Ir tai nėra kažkokie psichologiniai santykiai – jis atskleis Aukštesniąją jėgą, kuri paslėpta viduje, atskleis kūrimo programą, pagal kurią visi esame susieti kartu.

Iš 2011 m. vasario 9 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Visus mokslus reikia atnaujinti

Sujungti vienu tinklu

Vaikiška fantazija, tikėjimas ir tikrovė

Komentarų nėra

Perėjimas į globalų pasaulį

Krizė, globalizacija

Kabalos mokslas, slėptas tūkstančius metų, tik dabar pradeda atsiskleisti. Mes matome, kad mūsų šiuolaikiniame pasaulyje viskas taip greitai keičiasi, kad neįmanoma suspėti paskui. Bet problema netgi ne vystymosi greitis, o tai, kad prasidėjo visiškai kitoks, kokybiškas vystymasis.
Anksčiau visi vystėmės savo egoistiniame nore, kuris nuolat augo, vis didėjo ir mums buvo aišku, kad ateityje bus taip pat, kaip ir anksčiau, tik didesniu mastu. Bet dabar patenkame į situaciją, kai vystymasis ne tik gausėja ir spartėja, bet ir tampa globalus.
Anksčiau kiekviena sistemos dalis vystėsi nepriklausomai, todėl kažkaip su kiekviena dalimi susitvarkydavome. Bet vystymasis bendroje globalioje sistemoje, kur visos dalys susijusios tarpusavyje, vyksta visiškai kitaip. Ir mes savo prigimties jėgomis nesugebame susitvarkyti su tokiomis problemomis, nes patys viduje esame egoistai–individualistai ir neturime globalaus požiūrio ir pojūčio. Todėl nesugebame veikti integralioje sistemoje.
Technikoje taip pat egzistuoja dvi šio tipo sistemos: skaitmeninės ir analoginės. Tarp jų yra milžiniškas skirtumas. Savo karjeros pradžioje tyrinėjau įvairias žmogaus kūno sistemas ir mačiau, kaip labai jos skiriasi. Viena sistemos dalis dirba diskretiškai, uždaryta viduje, bet po to visos susijungdamos draugėn jos dirba pagal analoginį principą, integraliai.
Diskretines sistemas mokame tyrinėti ir kurti. Tokiu principu sukurti visi mūsų prietaisai, sudarytos mūsų sistemos. Bet su integraliomis sistemomis nesugebame susidoroti, nes jų nesuprantame, juk jose pradžia ir pabaiga sujungtos į vieną, ir sistema dirba ne nuosekliai nuo pradžios iki pabaigos, o visa vienu metu.
Papildydamas visus kitus jau egzistuojančius mokslus, kurie tyrinėja izoliuotas, diskretines sistemas, kabalos mokslas tyrinėja globalias ir integralias sistemas. Būtent todėl jis dabar ir atsiskleidžia, kad sužinotume, kaip galime išgyventi šiame globaliame atsiskleidžiančiame pasaulyje.

Iš 2011 m. vasario 1 d. paskaitos Paryžiuje

Daugiau šia tema skaitykite:

Jėga, gaivinanti šitą pasaulį

Sujungti vienu tinklu

Naujos globalaus pasaulio taisyklės

Komentarų nėra

Kodėl šiandien gamta negailestinga?

Filmai, klipai, Krizė, globalizacija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra