Pateikti gegužės, 2009 mėn. įrašai.


Nesimokyti gėrio iš blogio

Krizė, globalizacija

Žmogus visada mano, esąs teisus. Galvoja, kad jam atsitiks tai, kas gera, o ne bloga. Šiandien visa žmonija taip žvelgia į visa, kas vyksta. Pasaulis patiria vieną krizę po krizės, jį užgriūva vis naujos problemos, tačiau niekas nesusimąsto apie tai, kad galbūt visam tam yra priežastis. Visi teigia, kad tai, kas vyksta, tėra atsitiktinumas.
Kitaip tariant, nieko nepasimokome iš savo gyvenimo. Nesistengiame suprasti, jog esame viso ko priežastis.
Mūsų situacijoje ši problema pasireiškia dar aštriau: juk tik tarpusavyje susijungę galėsime judėti toliau. O susijungti galima tik pritraukiant aukščiausią jėgą – Kūrėją. Todėl taip svarbu skleisti žinias apie tai, kaip panaudoti šią aukščiausią gamtos jėgą. Ir tada kiekvienas žmogus turės galimybę mokytis to, kas gera, nepatirdamas to, kas bloga.

Komentarų nėra

Kaip išpirkti nuodėmes?

Biblija

Klausimas: Jau seniai skaitau jūsų knygas. Užaugau krikščioniškoje šeimoje, tačiau nė į vieną savo klausimą nerasdavau atsakymo. Dažnai sakote, kad Bibliją reikia suprasti ne paraidžiui, kad viskas parašyta alegoriškai. Su tuo seniai sutinku. Tačiau kodėl Biblija vartoja aukojimo už nuodėmingą poelgį sąvoką?
Kam reikalingi aukojimo priesakai, juk krikščionybėje svarbiausia yra tai, kad Kristus paaukojo save už viso pasaulio nuodėmes.
Atsakymas: Visa Biblija (Tora) kalba apie egoizmo ištaisymą, kol žmogus netampa visiškai panašus į Kūrėją. Išvardijamos visos galimos nuodėmės – žmogiškojo egoizmo atskleidimas. Žmogus, atskleidžiantis savo egoizmą, jaučiasi nusidėjėliu, o nusideda jis išnaudodamas kitus savo naudai. Čia pat Biblija (Tora) pateikia atsakymą, kaip šis egoizmas ištaisomas. Aiškinama, kokio lygmens (negyvojo, augalinio, gyvūninio ar žmogaus) yra šis egoizmas ir jo ištaisymo iš „dėl savęs“ į „dėl kitų“ metodas.

Kas yra „nuodėmė“? (rusų k.)

Komentarų nėra

Kuo pagrįstas kabalos mokslas

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Iš užrašų „Tikėjimas nesuderinamas su mokslu“: „Kabala … yra mokslas: žmogus atranda naują realybę, o po to ją moksliškai (praktiškai) ištiria“.
Kaip mokslininkas (fizikas, tiriantis smegenų veiklą) negaliu sutikti su tokio požiūrio moksliškumu. Žemiškame, tradiciniame moksle realybės atradimas ir jos tyrinėjimas vyksta vienu metu, ir atradimas netgi greičiau eina paskui tyrinėjimą, nei jį lenkia. Kuo gi daugiau gali būti pagrįstas „naujos realybės atradimas“, jei ne moksliniais tyrimais? Šiuo atveju nepavyks išvengti religinio pagrindimo, – nes viskam, kas aprašyta knygose, reikia tam tikro tikėjimo. Savo darbe vietos tikėjimui nepalieku.
Atsakymas: Nauja realybė atrandama prilygstant jai savo naujomis „atidavimo ir meilės“ savybėmis – širdimi, o vėliau įsijungia smegenys (protas, mintys)  ir tai, kas pasiekta, analizuoja jausmais. Tikėjimui, kaip ir religijai, vietos nėra. Kabalos mokslas pagrįstas:
1.nuosekliu žmogaus savybių keitimu, veikiant studijuojamai medžiagai (Aukščiausiajai Šviesai OM),
2. naujos realybės pajautimu įgytomis naujomis savybėmis,
3. šios naujos realybės tyrinėjimu – jos suvokimu,
4. pagal suvokimo lygį susiliejimu (giliu įsiskverbimu) jausmais ir protu į naują būseną.
Tokia būsenų seka vyksta per savybių (norų, ketinimų) pasikeitimo iš „dėl savęs“ į „dėl kitų, Kūrėjo“ visas 125 pakopas – iki visiško sielos ištaisymo (jos sukūrimo tikslo).

Komentarų nėra

Gyvybės sukūrimas ar rešimot pasireiškimas?

Realybės suvokimas

Pranešimas: pirmą kartą mokslininkams pavyko sukurti laboratorijoje gyvą materiją iš negyvosios gamtos, pakartojant prieš 2,5 mlrd. metų vykusius natūralius procesus Žemėje. Mokslininkai įstengė esant įprastoms žemiško klimato sąlygoms iš negyvosios gamtos elementų susintetinti sugebančią daugintis RNR (ribonukleino rūgšties) molekulę. Šis atradimas ne tik padeda geriau suprasti gyvybės atsiradimo žemėje procesus, bet ir leidžia dirbtinai sukurti gyvybę.
Komentaras: mes negalime sukurti gyvybės! Tačiau galime atsiskleisti esančius bet kurioje materijoje rešimot, bei paskatinti jų vystymąsi, ir mums atrodys, kad iš nieko gimsta kažkas nauja.

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 7

Interviu, susitikimai

TV programa „Klausk kabalisto“ rusų kalba.

Kviečiu visus užduoti šiai laidai klausimus dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba video ar audio formate siųskite elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

1 komentaras

Kančios pasaulyje – ramybė šeimoje

Krizė, globalizacija, Vyras ir moteris

Pranešimas: Žmonės kenčia dėl dvasinių sunkumų. Europiečiai nelaukia iš ateities nieko gero. Tačiau visi yra solidarūs dėl vieno dalyko: geriausias optimizmo šaltinis krizės sąlygomis – namai ir šeima.
Komentaras: Todėl, kad ten jauti palaikymą, meilę, šilumą. O jeigu kiekvienas tą jaustų iš viso pasaulio, kad visas pasaulis yra jo šeima! – nebūtų baisi jokia krizė – ji paprasčiausiai išnyktų!

Pranešimas: Psichologas Satoshi Kanazawa (Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla) išanalizavęs 280 žymių mokslininkų biografijų nustatė tokią tendenciją: mokslininkų, tiek vyrų, tiek moterų, darbo produktyvumas staigiai sumažėja vos jiems susituokus.
Komentaras: Tai nėra santuokos trūkumas, juk visiškai neakivaizdu, kad mokslo vystymasis naudingesnis nei santuoka…

TV programa „Meilė ir santuoka“

Pokalbio tekstas lietuvių kalba

Komentarų nėra

Šviesos kelias ir kančių kelias

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Ar galima manyti, jog kabalos kelias nepanaikina problemų žmogaus gyvenime? Tiesiog žmogus, einantis kabalos keliu, jas suvokia kitaip. T. y. stovint ant aukštesnės pakopos nebelieka ankstesnių problemų, kadangi pasikeitė požiūris į jas, tiksliau, į jų šaltinį. Priešingai, žmogus, einantis kančių keliu, susidūręs su ta pačia problema, jaučia nepasitenkinimą.
Atsakymas: Visiškai teisingai! Mes egzistuojame Aukščiausiosios Šviesos (atidavimo ir meilės savybės) lauke. Šį lauką sudaro koncentriniai apskritimai, kurie artėdami prie centro turi vis intensyvesnę atidavimo ir meilės savybę. Viskas statiška, ir tik mes, keisdami savo savybes, judėdami lauke, keičiame savo suvokimą.
Apskritimų centre buvo sukurtas noras (bendra siela). Jis nutolo nuo centro – prarado atidavimo ir meilės savybę, suskilo į dalis (atskiras sielas), įgijo priešingą – gavimo savybę (egoizmą). Todėl yra labiausiai nutolusiame Šviesos lauko apskritime. Sielų panašumas į Šviesą kaip krūvis, turintis savo vietą elektriniame arba magnetiniame lauke. Sielos ir Šviesos (krūvio ir lauko) ryšys – jų savybių pusiausvyra (panašumas). Jeigu Šviesos (lauko) ir sielos (krūvio) savybės vienodos, tai siela (noras) jaučia ramybės būseną (savo jėgų-savybių ir Šviesos pusiausvyra, homeostazė). Sieloms tolstant (jų savybėms leidžiantis) nuo centro į periferiją, iš kiekvienos pereitos būsenos jose lieka rešimot (įrašas) apie ją. Kai sielos labiausiai nutolsta (savo priešingomis savybėmis) nuo centro (Kūrėjo), jose lieka įrašyta visa nutolimo (nusileidimo) grandinė. Labiausiai nutolusią būseną sielos (norai, egoistiniai) jaučia kaip žmogų (sielą) šiame pasaulyje (lauke).
Nuo šio momento sielos pradeda savo kelią atgal. Iš pradžių kūrimo tikslo link jos juda nesąmoningai, verčiamos jėgos, kylančios dėl jų savybių ir Šviesos apskritimų, kuriuos jos pereina, savybių neatitikimo. Sielos jaučia kančias. Šis jausmas kyla iš savo egoistinių savybių ir Šviesos savybių priešingybės. Kuo labiau sieloje pasireiškia rešimot, tuo prie labiau vidinio Šviesos lauko apskritimo ji stumiama, t. y. kuo didesni neatitikimai tarp neištaisyto rešimot ir tobulos Šviesos – tuo blogiau jaučiasi žmogus ir visa visuomenė.
Pradedant nuo atitinkamo Šviesos lauko apskritimo, jo poveikis rešimo lemia kančių priežasties suvokimą klausimo dėl kančių prasmės, priežastingumo ir tikslingumo pavidalu. Klausimas apie gyvenimo prasmę žmogų atveda į grupę (aplinką), kur jis gali pradėti save taisyti, siekdamas prilygti Šviesai (atidavimui).

„Visada atrodo, jog mus myli už tai, kad esame geri. Tačiau nenumanome, kad mus myli todėl, jog geri tie, kurie mus myli.“ L. Tolstojus

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 6

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

TV programa „Klausk kabalisto“ rusų kalba.


Kviečiu visus užduoti šiai laidai klausimus dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba video ar audio formate siųskite elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Komentarų nėra

Eikime kartu su Šviesa!

Krizė, globalizacija

Klausimas: Žmogus negali nieko atskleisti, jeigu nejaučia tuštumos. Gresiantys smūgiai kaip tik ir atneš jam šią tuštumą. O ar yra kitas kelias?
Atsakymas: Aišku, kad yra. Žinome, kad apetitas kyla valgant arba žiūrint į valgančiuosius.
Kodėl? Pirma, tave veikia visuomenės nuomonė. Antra, kabala aiškina, kad noras atsiranda iš vidaus (iš rešimot, kli (indo) avijuto ) arba jis (apetitas) yra sužadinamas iš išorės (aplinka, Šviesos avijutas).
Jeigu norą gausime iš Šviesos („Grąžinanti į šaltinį Šviesa“), tai pačiu teisingiausiu keliu ateisime į tikslą.
Todėl, jeigu atskleisime pasauliui smūgių priežastį, tai, nors šie smūgiai ir yra menki, tačiau įsisąmoninant priežastį, atsiskleidžia Šviesa, atsklindanti mums iš ištaisytos būsenos. Matau šią ištaisytą būseną, matau, kokia ji puiki ir didinga palyginus su mano dabartine būsena. Tai vilioja mane eiti į priekį, į tikslą – ir manęs jau nebereikia baksnoti kančiomis!
Todėl būtina pasauliui paaiškinti kančias!

Komentarų nėra

Pirmoji meilė

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: ar Jūs kada nors mylėjote?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“

Kviečiu visus užduoti šiai laidai klausimus dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba video ar audio formate siųskite elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai