Pateikti sausio, 2010 mėn. įrašai.


Kreipimasis

Dvasinis darbas

Brangūs draugai!

Mes su jumis – pionieriai, pasiryžę visai žmonijai atskleisti knygą „Zohar“. Savimi mes išbandome metodiką, kaip atskleisti Aukštesnįjį pasaulį.
Suprantu, kad jums nelengva. Norėdamas sutrumpinti kelią ir pagreitinti šį procesą, prašau siųsti man savo pojūčius, mintis, įspūdžius ir išvadas, kaip jus veikia knygos „Zohar“ mokymasis ir teksto suvokimas.
Tikiuosi, jog tai padės optimizuoti mūsų pastangas ir leis greičiau atskleisti „Zohar“ pasaulį.

Komentarų nėra

Kokios kliūtys tarp knygos „Zohar“ ir mūsų?

Zohar

Klausimas: Dėl ko knyga „Zohar“ tokia sudėtinga – dėl savo teksto, painaus aprašymo, pojūčių nebuvimo, atotrūkio nuo įprasto pasaulio?
Atsakymas: Tik dėl vieno – būtinybės savo noru, be jokios narkozės, būnant visiškai sąmoningos būsenos, atlikti sau pačiam egoistinės širdies ir proto pašalinimo operaciją, ir vietoj jų įsodinti meilę visiems bei nuolatines mintis vien tik apie tai…

Daugiau šia tema skaitykite:

„Slaptas raktas į knygą „Zohar“

„Maistas sielai“

„Vienintelė, bet be galo sudėtinga sąlyga“

Komentarų nėra

10-01-31 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 127 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Trečia dalis (Knygos „Zohar“ pratarmė, 14 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-01-31 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 7 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-01-30 d. vakarinė pamoka ( „Zohar“)

Pamokos

Knyga „Zohar“, skyrius „Mikec“, 1 d.

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Laikas dovanoti ir laikas gauti

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Visas darbas vyksta „tamsoje“, jau po to, kai mes, susirinkę kartu, pajutome susivienijimą ir pakilimą.
Dabar išsiskirstėme, kad kiekviena grupė, o dar svarbiau, kiekvienas žmogus, pajustų tą patį džiaugsmo, įkvėpimo ir jėgų antplūdį, kokį pajutome bendromis pastangomis.
Tuomet į kitą susitikimą ateisime jau su nauja jėga, pakilę virš visų atsiskleidžiančių mumyse „nusidėjėlių“.
Jeigu mes visą laiką nuo šio susitikimo iki kito jausime pakilimą, kokio dar nesame jautę, – tai reikš, kad kitam susitikimui mes pasiruošėme.
O jeigu nesistengsime jaustis tokiame aukštyje, kokiame buvome susitikimo metu – visas darbas nueis veltui.
Būtent dabar turime galimybę pakilti. Kongrese mane veikė aplinka, kiekvienas veikė visus, todėl jaučiau pakilimą ir „žadinimą iš aukščiau“.
Atėjo laikas visą šį poveikį įsisavinti, kad augčiau – kaip grūdas, pasodintas į žemę.
Dabar pats tas laikas tai atlikti! Gavau iš jų viską – bet tik potencialą, o ne patį veiksmą.
Kongresas – tai laikas dovanoti, o dabar, tarp šių susitikimų, atėjo laikas gauti, kai privalau sugerti tai į save, perdirbti ir išaugti!
Tai ir yra dvasinis darbas! Tas, kuris nukrito – privalo sulaikyti save kongreso lygyje.
Tegu daro, ką besugalvoja – šoka nuo ryto iki vakaro, verkdamas dėl to, kad nesugeba daugiau. Svarbiausia – stengtis. Kitaip nerealizuos to, kas jam buvo duota.
Ir dabar mūsų vidinis džiaugsmas turėtų būti daug stipresnis, nes tai yra tikrasis pasiekimo džiaugsmas.
Keletas tokių sėkmingų bandymų, ir žmogus pajunta teisingą vidinę kryptį ir būna pasiruošęs įeiti į dvasinį pasaulį. Jis jau suprato, įsisavino ir išgyveno savyje keletą dvasinių žingsnių.
Tai dar ne tikrosios dvasinės pakopos, o pakilimas dėl „pažadinimo iš aukščiau“ ir jo pakartojimas savuoju „pažadinimu iš apačios“. Tai lyg šiokiadieniai ir sekmadienis – tarpai tarp kongresų ir pats kongresas.
Tai kaip diena ir naktis, o juk visas mūsų noro paruošimo darbas vyksta naktį.
Kai ištaisau šiuos egoistinius norus į ketinimą duoti, atskleidžiu, jog tai diena.
Keičiasi tik mano santykis (požiūris). Jaučiu, kad atėjo diena, nors išorėje niekas nesikeičia.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Įkvėpkite mane dvasingumu“

„Reikia siekti vien tik Šviesos“

Komentarų nėra

Ateities medicina: visi laimingi!

Kabala

Pranešimas: Oksfordo profesorius T. Azizas sukūrė elektrodų, sujungtų su stimuliatoriumi, įauginimo smegenyse technologiją. Elektros impulsai veikia galvos smegenų žievę ir dėl to išnyksta baimė, emocinė įtampa, žmogus atsipalaiduoja, pagerėja  bendra savijauta. Pacientas savarankiškai reguliuoja poveikio jėgą.
Replika: Visi, susikibę  rankomis, braido po  žalias, saulėtas pievas ir laimingi šypsosi… kartkartėmis pasukdami savo stimuliatorius. Sielą veriantis paveikslas! Tik štai Gamta to neleis, nes pagal jos planą  žmogus turi  jausmais ir protu išsivystyti iki Kūrėjo lygmens.

Komentarų nėra

10-01-29 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Bo“, 179 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-01-29 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pasiruošimas pamokai

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Pirma dalis („Šamati“, 89 straipsnis)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

Pati realiausia kalba

Kabala

Kodėl aiškinimams kabalistai pasirinko „šakų kalbą“?
Sakykime, kad suvokiau pirmosios pakopos šaknies ir šakos ryšį, kažkas kitas suvokė dar aukštesnės pakopos, o dar kitas – dar aukštesnės.
Bet nesvarbu, nes šaka lieka ta pati. Vaikas žino, jog įkišus kištuką į rozetę žaisliukas suveiks. O aš žinau, kad rozetėje yra elektra, ateinanti į namus laidais. Technikoje nusimanantis žmogus žino, kad kažkur yra elektrinė ir t. t.
Tačiau mes visi kalbame apie tą patį procesą, nesvarbu, kiek kiekvienas iš mūsų jį supranta ir kaip giliai „žvelgia į šaknį“.
Šaknys tęsiasi ta pačia kryptimi savo paties aukščiausio šaltinio link, bet šaka mūsų pasaulyje lieka šaka.
„Šakų kalba“ paimta iš pačios realybės, kitos kalbos neįmanoma sugalvoti. O šios ir išgalvoti nereikia.
Vadinasi, šią kalbą mums paruošė Gamta, kad bendrautume savyje ir tarp savęs ir Kūrėjo.
Mozė savo knygoje „Tora“ pirmasis šia kalba aprašė visą dvasinio kilimo kelią, visas pakopas. Knyga „Zohar“ komentuoja ir savo kalba papildo Mozės kalbą.
Kabalistas Šimonas, kaip ir Mozė, praėjo tas pačias pakopas, kuriomis privalo praeiti kiekvienas žmogus ir papildė savo aprašymą dar didesniu ryšiu tarp šakos ir šaknies.
Todėl knyga „Zohar“ tokia veiksminga pritraukiant Šviesą (or makif) iš šaknies į jos šaką (į mus).
Baal Sulamas dar išsamiau aprašė šaknies ir šakos ryšį, papildydamas kabalistiniais apibrėžimais ir ryšiu trijose linijose.
Visi jie pasakoja apie tą patį matomą paveikslą ir jo šaknis, bet kiekvienas kabalistas savo aprašyme papildo ryšio apibūdinimą, ir taip padidina kilimo jėgą (nusileidžiančios Šviesos or makif), taip pat nutiesia mums takelį per Aukštesniojo pasaulio pakopas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Laiptai“

„Zohar“ padeda mums augti“

„Sąvokos ir kalba“

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai