Pateikti liepos, 2012 mėn. įrašai.


Pasaulis ant perpuvusio plausto

Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

Vienybė, susijungimas turi didžiausią vertę. Susijungę išspręsime visas problemas. Jei nesusijungsime, jokie mūsų veiksmai nepadės ištaisyti padėties.
Iš esmės, tai labai paprastas principas, tačiau jis žmonėms nesuvokiamas ir nepriimamas tiesiogiai, o įsisavinamas per pratimus, žaidimus. Svarbiausia, leisti Šviesai veikti, kad Ji apie tai papasakotų žmogui pojūčiais, kuriuos jam sužadina.
Tada žmogus pats supras, kad tai tiesa. Kodėl staiga nuomonė pasikeitė? – Jis pradėjo jausti, kad būtent tokiu būdu viskas gali susitvarkyti, ir ne kitaip.
Pažiūrėkite, kaip beprotiškai elgiasi pasaulis, kai iš visų jėgų bando išsilaikyti ant senų sistemų, kurios jau griūva. Viskas žlunga. Būklė yra tūkstančius kartų blogesnė nei ją rodo paprastam žmogui, ir net blogesnė nei jaučia informuoti valdžios atstovai.
Tarytum stovime viduryje vandenyno ant plausto, kuris kiaurai perpuvo, o mes apie tai nežinome! Iš visų pusių mus apsupo rykliai, o virvės, laikančios plaustą, bet kurią akimirką gali trūkti, ir atsidursime vandens sūkuryje.
Toks pojūtis kyla, kai žiūri į šiandienos pasaulį. Bet žmonės nieko negali padaryti. Jie negali patys atskleisti, kad tik susijungus galima išspręsti problemas: juk tai jau aukštesnis, dvasinis principas. Todėl mes bandome jį perduoti pasauliui per seminarus, svarstymus, žaidimus, visą savo veiklą.

Iš 2012 m. birželio 29 d. pokalbio bendrais klausimais

Daugiau šia tema skaitykite:

Pjesė, virstanti gyvenimu

Be pasipriešinimo

Į vienybę – taikiuoju keliu

Komentarų nėra

Koks jis, teisingas ryšys tarp žmonių?

Filmai, klipai, Integralus auklėjimas

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Mersedesas už 10 dolerių

Integralus auklėjimas

Integralusis švietimas – tai labai rimtas instrumentas, turintis ypatingą, mūsų atskleidžiamą jėgą. Tai susijungimo jėga, kuri mus išgelbės nuo visų problemų: bado, saugumo trūkumo, negalavimų, vaikų keliamų problemų, šeimos iširimo. Žmogus eina į integraliojo švietimo kursus norėdamas sužinoti, kaip išspręsti visas šias problemas.
Ir visa tai tik per penkis susitikimus – tai tas pats, kaip nusipirkti mersedesą už 10 dolerių! Juk mes ruošiamės įgyti vidinės susijungimo jėgos, kurią pasitelkę galėsime visko pasiekti: pusiausvyros, harmonijos, bendro ryšio. Tai tikrasis turtas.
Jeigu žmonės vienijasi kokiame nors fabrike, tai yra naudinga net įmonės savininkui, nes  pakyla darbo našumas, o išvengiant ligų, barnių ir ginčų sumažėja prastovų.
Žmogus turi nuo pat pradžių suprasti, kas tai per programa ir ką jis gali joje dalyvaudamas laimėti. Tuomet žmogus bus pasiruošęs įsitraukti į šį žaidimą. Esame suaugę žmonės ir užsiimame labai svarbiu reikalu, ruošdamiesi įgyti ypatingos jėgos, esančios gamtoje ir slypinčios mūsų susivienijime.
Tai pati viršiausia jėga, kuri aukščiau už viską. Juk visos kitos jėgos pavienės – o šios vienybės jėgos padedami galėsime išspręsti visas problemas.
Po kiekvieno pravesto seminaro reikia padaryti išvadas tam, kad įvertintume, ką pasiekėme. Pasiekėme susijungimo, pajutome, kiek tai naudinga, supratome, kaip nuo šio taško galėsime pradėti spręsti problemas, svarstyti įvairiausius klausimus, juos susieti ir nagrinėti  kompleksiškai.
Jau matome, kokios ekonomijos galime pasiekti susijungdami: savivaldybėje, statyboje, namuose bei šeimoje, darbe. Vienybės jėga suteikia mums galimybę atlikti pakeitimus visuose mūsų gyvenimo lygmenyse. Tokiu laipsniu, jog jeigu mes imsimės viską organizuoti ir taisyti iš apačios, savo lygmenyje, mūsų nejaudins tai, ką daro vyriausybė. Pakeitimai apačioje privers viršūnę valdyti naujai.
Mums tereikia iš apačios į viršų pakelti „atspindėtą šviesą“, t. y. susijungti tarpusavyje, kad ir dėl egoistinio tikslo – siekiant geresnio gyvenimo. Bet kuriuo atveju tai jau bus susijungimas – sudužimo ištaisymas. Ir taip visuotinu integraliuoju švietimu palaipsniui, keldami visus, mes reformuosime visuomenės atmosferą, kuri pasklis visur, išplis ir pakeis visą mūsų gyvenimą.

Iš 2012 m. birželio 29 d. pokalbio apie integralųjį auklėjimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Jėga, keičianti žmogų

Taip ir bus

Padaryti svetimą savu

Komentarų nėra

Pabaigos nebus

Krizė, globalizacija

Nuomonė (Aukštosios ekonomikos mokyklos prof. A. Kobiakovas): Esame 5-tojoje pasaulinės ekonomikos pakilimo ir nusileidimo pakopoje. Pagal tą pačią (Kondratjevo) teoriją naujas pakilimas gali prasidėti 2015 m. Bangos kyla ne stichiškai. Kiekvienas naujas ciklas prasideda nuo visuotinio atradimo, inovacijų, kurios keičia gamybos ir vartojimo struktūrą, sukuria naujų prekių, paslaugų – ir kelia bangą. Iš pradžių tai buvo garo variklis, po to vidaus degimo variklis, naftos chemija, mūsų – 5-tasis ciklas – mikroelektronika, kompiuterinė technika, internetas, mobilusis ryšys. Visa pasaulinė ekonomika ėmė struktūriškai persitvarkyti pagal jį. Daugelis gamybos šakų persikėlė į besivystančias Azijos šalis. Pigi darbo jėga, maži mokesčiai bei aplinkosaugos reikalavimai padidino pajamas. Vaikantis pelno migravo ir kapitalas. Po to, artėjant 2000-iesiems metams, rinka buvo pasotinta. Toliau auginti gamybos neišeina – banga vėl krenta. Ieškoma, kur galima investuoti kapitalą, atsiranda fiktyvaus kapitalo rinkų, finansinių burbulų. Dabar, prasidedant penktajam ciklui, sprogsta hipotetiniai, fondų rinkos burbulai. O krizė tęsis, kol išgaruos fiktyvusis kapitalas, nepadengtas realiomis vertybėmis.
Tačiau Amerikoje ekonomiką užlieja pinigais. Dėl to skola tik išauga, ir artimiausiais metais dėl visuotinės dolerio devalvacijos mūsų laukia fiktyviųjų kapitalų išnykimas.
Norint pakelti ekonomiką, prireiks naujos inovacijos, naudingos kapitalų investicijoms. Bet, manau, kad nieko nauja ir lemtinga per šiuos metus neišras. Paprastai kito ciklo inovacijos atsiranda dar ankstesniojo pabaigoje.
Komentaras: Nieko naujo neišras, nes šita krizė – ne gamybos pertvarkymo ar inovacijų trūkumo, o žmogaus prieštaros pasireiškiančiam integraliam pasauliui krizė. Staiga visi tampa tarpusavyje susiję, o mes negalime tokių sistemų valdyti – mūsų egoizmas supranta tik linijines, o ne integralias sistemas. Kol egoizmo nepakeisime priešinga savybe – altruizmu, negalėsime teisingai orientuotis naujomis sąlygomis – ir krizė tęsis.

Daugiau šia tema skaitykite:

Europa krizėje įstrigo dešimčiai metų

Orientacijos krizė

Artėja nauja pasaulinė krizė

Komentarų nėra

Nepasikliaujant atsitiktine sėkme

Moters dvasingumas

Klausimas: Kaip moteris, kuri studijuoja kabalą, turi palaikyti pusiausvyrą tarp materialaus ir dvasinio gyvenimo ir ar tai reikalinga? Ar tiesiog nusigręžti nuo visko materialaus ir siekti tik dvasingumo?
Atsakymas: Aš nesuprantu, kodėl klausiama tik apie moteris? Kodėl tai netaikoma bet kuriam žmogui? Visų pirma nesvarbu, ar tai moteris, ar vyras.
Jokiu būdu negalima nusigręžti nuo materialaus gyvenimo. Kabala jokiu būdu neragina tapti vienuoliais arba atsiskyrėliais. Privalome galvoti apie šį pasaulį, apie tai, kas būtina pragyvenimui, – kabaloje taip ir sakoma. Žmogus turi stengtis apsirūpinti viskuo, kas būtina, o ne tikėtis, kad „gal kas nors padės“. Jis turi turėti savo kampą, normalią, priimtiną gerovę. Tai būtina! Ir pirmiausia tuo reikia rūpintis, o ne kristi kitiems ant rankų laukiant pagalbos.

Iš 2012 m. biršelio 19 d. pokalbio pietų metu Toronte

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabala nereikalauja riboti savęs

Jeigu norai auga…

Profesija ir dvasinis vystymasis

Komentarų nėra

Kaip aplinka veikia žmogų?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Lokatorius Kūrėjui pajusti

Dvasinis darbas, Grupė, Realybės suvokimas

Mes visą laiką „plaukiojame“ informaciniame lauke. Jo neriboja laikas, erdvė, judėjimas. Šio lauko mes nejaučiame, nes skiriamės nuo jo savybėmis. O jeigu mes vienijamės, tai, priklausomai nuo mūsų tarpusavio ryšio, supanėšėjame su šiuo informaciniu lauku, tampame vieningi kaip jis ir pradedame užčiuopti jo informaciją.
Būdami kiekvienas atskirai, nesivienydami su kitais, šiame informaciniame lauke jaučiame tik mažą informacinę dalį, kurią kiekvienas suvokia kaip „mūsų pasaulį“, izoliuotą nuo šio informacinio lauko, – tai, ką atpažįsta tik jis, jo individuali egoistinė dalis.
O kai tik susijungiame („minimali dauguma – du“), tai iš karto pradedame atitikti šį informacinį lauką, minimaliu lygiu, pavyzdžiui, lygiu, vadinamu „nefeš de nefeš“, pradedame jį jausti. Ir taip toliau. Kitaip tariant, priklausomai nuo susijungimo lygio pagal panašumo dėsnį pradedame jausti šį lauką – Kūrėją, patys tapdami jutimo organu.

Daugiau šia tema skaitykite:

Informacinis tikrovės laukas

Atsistosime po Šviesa

Susidūrimo momentas

Komentarų nėra

Skirtumų nykimas dvasiniame darbe

Moters dvasingumas

Klausimas: Ką reiškia laidavimas tarp moterų – ar tai viena kitos palaikymas ir tikslo aukštinimas?
Atsakymas: Nuo tada, kai pasaulyje ėmė reikštis visuotinė krizė, neliko skirtumo tarp vyrų bei moterų, siekiant Aukštesniojo pasaulio ir dirbant kartu. Moterys, kaip ir vyrai dalyvauja seminaruose ir patiria nė kiek ne silpnesnių pojūčių. Taigi, nemanau, kad vyrai bei moterys tame kuo nors skiriasi.
Man atrodo, kad apskritai palaipsniui dingsta visi buvę skirtumai – jie tampa labiau vidiniai. Kiekviename iš mūsų yra dvi linijos – vyras ir moteris, o mes turime jas iš naujo sujungti į vieną bendrą liniją, į tą Adomą, kuris buvo sukurtas ne kaip vyras ir moteris, o tarsi turėjo tuos abu pradus. Tai reiškia, kad jame veikė ir vyriška, ir moteriška esmė.
Kai Rabašas ėmė rašyti straipsnius, juos išdalindavo moterų grupei, o moterys skaitydavo ir aptardavo. Taigi, jis rūpinosi tuo, kaip jos visa tai priims.
Su Rabašu mes trigubai praplėtėme patalpą, kurioje dirbo moterys, kad jos galėtų dalyvauti mūsų užsiėmimuose ir girdėtų mus iš galerijos, pastatytos specialiai joms.
Manau, kad mūsų laikais nėra jokių kliūčių moterims būti kartu su vyrais, juos palaikyti, aktyviai, lygiomis teisėmis dalyvauti. Paprasčiausiai nematau ypatingų skirtumų, jie kasmet vis mažiau pastebimi. Vis dėlto ten, kur mes – vyrai – vienijamės, apsikabiname, ten moterims ne vieta, bet tik todėl, kad mums kyla kliūčių.
O jeigu vyrų ir moterų apskritieji stalai stovi greta, netgi vienoje patalpoje, arba dviejose skirtingose, tai tik todėl, kad žemiškajame lygmenyje vyrai nesiblaškytų, kad nebūtų kliūčių. O šiaip nėra jokio skirtumo. Asmeniškai aš skirtumo nejaučiu. Šalia to girdžiu moterų atsiliepimų apie seminarus, kurie vyksta sekmadieniais, matau, kaip jos supranta esmę, kaip viską suvokia ne blogiau už vyrus. Taigi, iš viso nereikia pernelyg kreipti į tai dėmesio.
Vyrus ir moteris atskirti turime tik dėl vienos priežasties: patekti į moterų organizacijas ir jose dirbti galima tik per moteris. Manau, kad visur kitur skirstymas nereikalingas.

Iš pokalbio per pietus Toronte 2012 m. birželio 19 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Motinos kelias

Moteris – tai noras

Ko trūksta dvasiniam vyrų tobulėjimui?

Komentarų nėra

Žaidimo pabaiga

Krizė, globalizacija

Nuomonė (D. Moldin, Millennium Wave Securities prezidentas): Europos Sąjungoje yra didžiulis prekybos disbalansas. Pietų šalys nori, kad jį finansuotų Vokietija. Vokiečiai nori finansinės sąjungos ir biudžeto kontrolės. Mes priėjome vyriausybių galimybės skolintis tam, kad galėtų finansuoti einamąsias išlaidas, viršijančias šalių ekonomikos augimą, galą.
Aš žiūriu į tai optimistiškai, nes visos vyriausybės pasaulyje bus priverstos gyventi pagal pajamas – pradžioje Europos, po to Japonijos, JAV ir t. t.
Jeigu, būdamas privatus asmuo, įgyjate daugiau skolų, nei galite išmokėti, jūs restruktūrizuojate skolą arba skelbiate bankrotą. Taip ir su Vakarų šalimis: jos nebegali skolintis savo dabartinėms vyriausybėms finansuoti. Viskas, kas gera, kada nors baigiasi…
Komentaras: Sprendimas atrodo paprastas, patikrintas, tačiau taip nėra. Mes susidūrėme su visuomenės pertvarkymu, gamta su mumis blogai elgsis tol, kol neįsisąmoninsime savo egoistinio požiūrio į pasaulį blogybės ir būtinybės jį pakeisti. Mokėti teks ne mažinant biudžetus, o pasikeičiant patiems…

Daugiau šia tema skaitykite:

Orientacijos krizė

Europą gali išgelbėti tik visiška integracija

Tokia, kokia dabar, ES ateities neturi

Komentarų nėra

Integrali aplinka neramiam vaikui

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai, Integralus auklėjimas

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai