Pateikti gruodžio, 2015 mėn. įrašai.


Dvasiniai ir materialieji norai

Dvasinis darbas

Klausimas. Dėl ko, užsiimdamas dvasiniu darbu, matau ne tą patį, ką mato kitas? Kur tas ribotas taškas, kuris esu aš?
Atsakymas. Tas taškas – tavo noras. Jis būtent tavo ir daugiau niekieno. Aplink jį mes kuriame savo pojūčius  ir suvokimą: protą ir jausmus. Jausmai – širdyje, protas – galvoje. Dėl to kiekvienas mato pasaulį skirtingai.
Kiekvienas turi savo asmeninių norų rinkinį. Kiekviename žmoguje jų yra 613, bet visų – skirtingo didumo, dėl to kiekvieno rinkinys – savitas.
Klausimas. Ar maisto, sekso, šeimos troškimo prigimtis bloga?
Atsakymas. Nė vienas iš šių norų pats savaime neturi ryšio su blogiu. Blogasis noras yra toks, kuris nukreiptas prieš taisyklę „Mylėk savo artimą kaip pats save“, t. y. prieš žmonių susijungimą. Daugiau nieko blogo prigimtyje nėra.
Nesvarbu, kad noriu suvalgyti dvejus pietus, turėti milžinišką namą – nieko baisaus. Tik jeigu aš kenkiu susijungimui, tuomet šie norai tampa kenksmingi. Pavyzdžiui, noriu pastatyti sau vilą kitų žmonių sąskaita, tuomet būtent „kitų sąskaita“ ir atskiria mane nuo Aukštesniojo pasaulio.
Kad visa tai suprastume, turime jausti valdymo sistemą, tuomet taps aišku, kada elgiamės teisingai, o kada – ne. Būtent siekimas pažinti Aukštesnįjį pasaulį priveda žmogų prie būtinybės pažinti visos sistemos jėgas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Apvalus pasaulis“

Norų gilinimas

Begalinis malonumas vietoj „juodojo penktadienio“

Komentarų nėra

Pradėkite naują gyvenimą!

Auklėjimas, vaikai, Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

Klausimas. Kodėl norime išnaudoti vienas kitą ir esame pasiruošę sutrypti kitus vien tam, kad mums būtų gera?
Atsakymas. Todėl, kad kitaip nejaučiame, jog naudojamės pasauliu. Tik išnaudodami artimą galime ko nors pasiekti. Tokia mūsų egoistinė prigimtis.
Patirti sėkmę kitaip – suteikiant pagalbą artimajam, – tai jau Aukštesniojo pasaulio, aukštesnės pakopos, aukštesniojo matmens prigimtis. Taip mes nesugebame, nes veikiame tik savo blogosios prigimties – egoistinio noro – vedini. Pasakyta: „Aš sukūriau blogąjį pradą“, – tai yra mumyse.
Klausimas. Man visą gyvenimą aiškino, kad visi išnaudoja vienas kitą, todėl šito reikia išmokti ir pačiam. O dabar prašote apversti aukštyn kojom visą ankstesnį mano auklėjimą. Kaip man pavyks tai padaryti, jei tai visiškai nelogiška?
Atsakymas. Tai nelogiška, bet bandyk mokytis, nieko savo gyvenime nekeisdamas. Tik mokytis! Ir staiga pastebėsi, kad atskleidi visai naują pasaulį, veikiantį ne gavimo principu, o pagal davimo dėsnį.
Tada tavyje netikėtai atsiskleis neriboti gebėjimai ir galimybės. Juk žmogus, išnaudodamas artimą, visada yra apribotas, nes kiekvienas nori išnaudoti kitą. O kai visi dirbame, duodami vieni kitiems, esame neribojami.
Štai tada patenkame į erdvę, vadinamą Begalybės pasauliu – amžiną, tobulą pasaulį, kuriame niekas nevagia ir neatima iš kito, o priešingai, duoda kitam tai, ko trūksta.
Tai visiškai kitokia materijos egzistavimo forma – dvasinė materija. Bet ji tik vadinama dvasine, iš tiesų – tai mūsų materija. Ir mes galime to pasiekti. Tuomet mums atsiskleis tikroji gyvenimo pilnatvė.

Iš 2015 m. lapkričio 18 d. radijo stoties 103FM programos

Daugiau šia tema skaitykite:

Laidavimas: suklupo vienas – nukrito visi

Kaip užsitikrinti malonumą iki gyvenimo pabaigos

Neiškreiptas egoizmo pasaulio vaizdas

Komentarų nėra

Mokslininkai tiki Dievu

Biblija, Kabala ir kiti mokslai

Komentaras. Statistikos duomenimis daugiau kaip pusė mokslininkų – materialistų tiki Dievu. Be to, įvairiose pasaulio šalyse jų skaičius svyruoja nuo 54 iki 85 nuošimčių. O jūs sakėte, kad mokslininkams nėra taip paprasta tikėti Dievu.
Atsakymas. Mokslininkų broliją galima padalyti į keletą kategorijų. Tarp jų yra tokių, kurie automatiškai tiki Dievu.
Yra sakančiųjų: „Na, dėl viso pikto“. Yra abejojančiųjų: „Mes nežinome visko. Gali būti, kad yra kažkokia jėga“. Dar yra įvairių mokslininkų, kuriems artimos Hegelio, Spinozos ir pan. pasaulėžiūros.
Kitaip tariant, Dievas – tai Gamta, tam tikras aukštesnis protas. Kabalos mokslas kalba apie Dievą kalba kaip apie kolektyvų protą, pranokstantį mūsų gyvūninę prigimtį.
Kai susijungsime tarpusavyje, o tai padaryti mums pavyks, jeigu anuliuosime savo egoizmą ir pakilsime virš jo susivieniję pagal principą „pamilk savo artimą kaip save,“ – tada įgysime vieną bendrą protą, kuris ir vadinasi Kūrėju, Dievu. Štai ir viskas. Čia nėra nieko antgamtiško.
Būtų gerai, jei mokslininkai taip galvotų. Juk tokiu atveju, jie visiems patartų vienytis, kad pasiektume aukštesnį protą. O ir patys taip darytų. Tada bet kuris mokslas virstų kabala.

Iš 2015 m. gruodžio 10 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Įsitraukti į kūrimo programą

Ar Dievas yra?

Ar Dievas egzistuoja?

Komentarų nėra

Smegenų tyrinėjimai

Realybės suvokimas, Sveikata, Vyras ir moteris

Komentaras. Tel Avivo universitete atlikti tyrimai atskleidė, kad vyrų ir moterų smegenų sandara yra vienoda.
Atsakymas. Žinoma, juk smegenys – tai mašina, kompiuteris.
Vyrų ir moterų smegenų sandara niekuo nesiskiria. Viskas priklauso nuo norų, kaip sakoma, nuo širdies. Bet širdis – tai tiesiog motoras, siurblys. O žmogaus norai nesislepia po jokiu materialiu pavidalu.
Mūsų kūne nėra norų generatoriaus. Jis yra ne mumyse, kūnas tėra norų imtuvas, kuris jį priima ir apdoroja bei tam tikru būdu į jį reaguoja. Todėl vyrai gauna vienos rūšies norus, o moterys – kitos, ir pagal tai jų smegenys ima veikti. Bet pačios savaime jų smegenys jokių skirtumų neturi.
Norai ateina iš oro. Jie yra mus tarpusavyje jungiančiame tinkle, kurio nejaučiame. Ten nueina ir visi mūsų veiksmai, kad ir kokiame lygmenyje jie būtų: minčių, fiziniame, moraliniame ar etiniame. Visos mūsų reakcijos įvairiuose lygmenyse taip pat nukeliauja į šį tinklą.
Iš šio tinklo man siunčia dirgiklius, į juos reaguoju, ir šios reakcijos grįžta atgal į tinklą. Problema ta, kaip išmokti gauti ir tiksliai gaudyti mums ateinančius signalus, tinkamai į juos reaguoti, atsakyti.
Jeigu tai darau, tuomet jaučiu šį tinklą kaip naują pasaulį – aukštesnįjį, man atsiskleidžiantį pasaulį. Kabalos mokslas būtent ir aiškina, kaip tinkamai reaguoti į šią sistemą, ją naudoti ir valdyti.
Ateities kibernetika ir yra kabalos mokslas.

Iš 2015 m. gruodžio 10 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl svarbi kabala?

Pažinti patį save

Gyvenimo programa, II d.

Komentarų nėra

Kaip įvertinti žmogų?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Ar studijuojant kabalą svarbu, kaip žmogus nugyvena gyvenimą: kenkia  visuomenei ar vysto ją?
Atsakymas. Kol žmogus iš mūsų pasaulio neišėjo į dvasinį pasaulį, t. y. neperėjo nuo egoistinio prie altruistinio pajautimo, jis yra laikomas neištaisytu.
Todėl kabalos požiūriu niekaip nevertiname jo gerų ir blogų veiksmų, juk jis yra savo egoizme. Kad ir kaip jis elgtųsi, vis vien tai daro tiktai dėl savęs!
Kabala vertina žmogų vien pagal jo ketinimą: arba dėl savęs, arba dėl kitų. Todėl prieš kalbant apie tai, reikia tiksliai apibrėžti, kokį matą taikysim žmogui: kabalistinį ar visuomeninį.
Žmogus gali labai gražiai elgtis visuomenės atžvilgiu, linkėti žmonėms daug gero, tačiau iš tikrųjų jis paprastas egoistas. Todėl neturime su juo jokio ryšio, dvasiniame pasaulyje jam nieko nepriklauso. Negalime vertinti žmogaus ketinimų plika akimi.

Iš 2015 m. lapkričio 1 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Paslėptas ketinimas

Keiti ketinimą – keiti likimą

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Komentarų nėra

Kaip atskleisti gyvenimo žemėlapį?

Kabala, Viena siela

Klausimas. Sakote, kad mes visi viena siela. Kaip tai susiję su mano gyvenimu? Net jeigu tai tiesa, nesuprantu, ką su tuo daryti praktiškai?
Atsakymas. Gyvenime atliekame daugybę veiksmų. Pradedu, baigiu šį gyvenimą, bet ar žinau, dėl ko gyvenu? Ne. Ar žinau šiandien, ką savo gyvenime veiksiu rytoj? – Nelabai.
Galbūt įeinu pro mažas duris į didelį pastatą, pasimetu ir nežinau, kada sugebėsiu išeiti iš visų tų kambarių, ar patekau į juos atsitiktinai, ar ne. Nenumanome, kaip rasti savo gerą lemtį.
Kabalos mokslas suteikia mums gyvenimo žemėlapį. Atverti jį priešais save kaip geografijos atlasą.
Pavyzdžiui, per atostogas nuvykai į kokią nors šalį. Atsiverti tos šalies, miesto, kur gyveni, žemėlapį ir tau aišku, kas kur yra, kaip naudingiausiai ir maloniausiai praleisti atostogų savaitę, kad nieko nepraleistum – kad pamatytum naujų, gražių vietų, paragautum skanių vietinių patiekalų ir t.t. Netgi šią savaitę gaila praleisti tuščiai.
O čia priešais mus visas gyvenimas, įėjome į kažkokią vietą, vadinamą „šis pasaulis“, ir mūsų tiesiog nejaudina, kaip jame praleisime laiką.
Kabalos mokslas tau dovanoja žemėlapį, kuriame gali išvysti, kur esąs ir iš anksto sužinoti, kur yra visa, kas gera ir gražu. Kam tau šiaip šlaistytis po gatves, patenkant į pavojingas ir nešvarias vietas?!
Gali išsirinkti gerą kelią ir pasiekti pačių geriausių būsenų. Visuomet yra pasirinkimas – didesnis ar mažesnis. Kiekvienas gali rinktis tai, kas jam tinka atsižvelgiant į jo sielos šaknį. Būtent tai suteikia kabalos mokslas.
Iki dabartinės kartos vystėmės labai paprastai: kiekvienas įgydavo kokią nors profesiją, kad užsidirbtų, sukurtų šeimą, pasiektų laimėjimų. Nūnai jau peraugome šį raidos etapą. Nebenorime šiaip šeimos, šiaip profesijos. Trokštame pažinti kažką, esantį giliau viduje.. Todėl mums reikia kabalos, kad ši tinkamai nukreiptų mus ieškant gyvenimo prasmės.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip pagerinti savo gyvenimą?

Gyvenimo programa, I d.

Atskleidžiant gyvenimo paslaptis

Komentarų nėra

Begalinis malonumas vietoj „juodojo penktadienio“

Auklėjimas, vaikai, Kabala

Klausimas. Taip laukiau „juodojo penktadienio“, kad galėčiau nusipirkti elektrinį dviratį… Kai pagaliau įsigijau – dingo bet koks noras, nors dar nebuvau prie jo ir prisilietęs. Kodėl taip būna?
Atsakymas. Taip visada būna. Jei tave traukia tai, ko neturi, reiškia, turi tam norą ir siekį mėgautis. Dėl to įsivaizduoji malonumą tolygų trūkumui, nepatenkintam norui, todėl jauti jį dukart stipriau.
O gavus trokštamą daiktą, malonumas įeina, pripildo norą, ir tau jau ne itin norisi – po dienos ar kelių valandų noras visai pradingsta. Tas pats, kai imi gardžiuotis kokiu nors be galo skaniu, ypatingu patiekalu, kuriuo labai troškai, – bet kiekvienas malonumas baigiasi.
Šio pasaulio problema ta, kad pajautus malonumą ir jam pripildžius mūsų norą, kaip maistui skrandį, – staiga pastebime, kad malonumas turi pabaigą. Taip baigiasi viskas, net ir gyvenimas.
Kyla klausimas: ar malonumas gali būti begalinis ir visąlaik augti, užuot mažėjęs? Ar galima gaunant vis daugiau mėgautis vis labiau – be pabaigos? Tuomet ir mūsų gyvenimas taptų neribotas, begalinis, amžinas. Iš esmės, tai amžino gyvenimo paslaptis. Tai priklauso tik nuo to, kaip naudojame savo norus.
Kaip padaryti, kad vis daugiau gaudamas vis labiau norėčiau, ir kad tai nesibaigtų man užsipildžius, ir kad man nenusibostų mėgautis, kad malonumas nevirstų pasidygėjimu? Ar tai įmanoma?
Kabalos mokslas (hebrajų kalba žodis „kabala“ kyla iš žodžio „gauti“ – „lėkabėl“) vadinamas „mokslu apie gavimą“, nes kalba apie tai, kaip gauti, užpildyti save be galo, neribotai.
Jei susivienijame ir malonumas pereina per mane, aš jį perduodu tau, o tu – kitam, tas – trečiam ir toliau visiems kitiems, ir ši cirkuliacija nuolat vyksta tarp mūsų, malonumas niekur nesustoja, todėl niekas neužsipildo taip, kad daugiau nenorėtų.
Priešingai, malonumas, pereidamas per visus, beperstojo atsinaujina, kiekvienas iš mūsų ima jausti malonumą, sugrįžtantį iš kitų, ir mėgaujasi su visais. Taip išeina, kad turime begalinio dydžio ir begalinės trukmės malonumą, kitaip tariant, pasiekėme būsimąjį pasaulį, amžiną ir tobulą gyvenimą.
Tai įvyksta, jei žinome, kaip teisingai gauti malonumą. Todėl ši išmintis vadinasi mokslu apie gavimą – kabalos mokslu.
Klausimas. Kas pirmas pradeda duoti? Aš? Ar turėčiau laukti, kol duos man, ir tada aš taip pat duosiu?
Atsakymas. Ne. Ateinate į mažą grupę, kurioje jus moko, kaip susivienyti taip, kad malonumas eitų iš vieno kitam, kaip tarpusavyje sukurti energijos cirkuliaciją, kad pasijustumėte tarsi su skraidančia lėkšte kylate aukštyn, virš mūsų materijos, virš viso laikinumo, judėjimo, erdvės, malonumo ribotumo. Tuomet iš visų šio pasaulio apribojimų patenkate į kitą matavimą.
Ateikite ir pabandykite!

Iš 2015 m. lapkričio 29 d. radijo stoties 103FM programos

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinas malonumas

Laimingo gyvenimo patentas

Koks malonumas džiuginti kitus!

Komentarų nėra

Atrasti gyvenimo prasmę

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kodėl nėra nė vieno, visiems priimtino atsakymo į klausimą apie gyvenimo prasmę?
Atsakymas. Kad žmogus pats ieškotų atsakymo: „Gyvenimo prasmė – šiame gyvenime ar siekiant kažko, kas pranoksta jį?“
Klausimas. Ar apskritai yra tokia samprata, kaip gyvenimo prasmė? Ji turi būti visiems viena, ar kiekvienam sava?
Atsakymas. Jeigu nežinau, kaip atsakyti šį klausimą, tai mano gyvenimas beprasmis. Kaip gyventi? Juk šis klausimas kyla žmogaus, o ne gyvūno lygmenyje.
Išeitų, kad klausiu savęs ne apie savo gyvūninio egzistavimo esmę, o apie tai, kas yra virš jo. Ir jeigu nerandu prasmės materialiame gyvenime, tai kam tada gyventi, jau geriau būtų negimti. O jei gimei, vadinasi reikia išsiaiškinti dėl ko.
Negali būti, kad gamta, kuri taip tiksliai viską numatė kiekvienoje savo sistemos dalyje, neturėtų savo egzistavimo tikslo.
Pagal gamtos logiką ir jos tikslius dėsnius negali nebūti šio proceso. Jis turi baigtis ir tęstis kitame lygmenyje. Kitaip tariant, viskas turi turėti prasmę, tik mes kol kas neįstengiame jos atskleisti.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo programa, I d.

Iš anksto nulemtas kelias

Atskleisti gyvenimo prasmę

Komentarų nėra

Kaip sužinoti savo paskirtį?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kaip sužinoti savo paskirtį?
Atsakymas. Tai tikrai problema. Gamta pagal savo planą veja mus, kad išsiaiškintume savo paskirtį, tačiau ir mes turime tame dalyvauti.
Kaip rasti gyvenimo prasmę? Žmogus turi itin įdėmiai įsiklausyti į save ir svarbiausia nebijoti palikti jam įprastą patogumą.
Juk paprastai susirandame šiltą vietelę ir pasiliekame ten ilgam. O norint ką nors rasti, reikia keltis, kažkur eiti, kažkur kažką sužinoti, kažkuo rūpintis, kažko atsisakyti ir t. t.
Tačiau šiais laikais, kai atsiskleidžia kabalos mokslas, kuris pakelia žmogų į tokį savęs pažinimo, savirealizacijos ir savianalizės lygmenį, iš kurio gerokai lengviau rasti atsakymus į jam kylančius klausimus. Taip jis greitai supranta gyvenimo prasmę ir kaip ją realizuoti.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogaus paskirtis

Ieškant gyvenimo prasmės

Kaip sužinoti apie savo misiją?

http://www.laitman.lt/2015/07/14/ieskant-gyvenimo-prasmes/
Komentarų nėra

Vienas sprendimas visoms problemoms

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Krizė, globalizacija

Klausimas. Visoms problemoms pateikiate vieną sprendimą: vienijimasis. Kaip taip gali būti?
Atsakymas. Vienijimasis – tai vienintelis sprendimas visoms mūsų problemoms, kurios buvo, yra ir dar bus, jeigu tarpusavyje nepasieksime tokios vienybės, kuri atvers mums naują tikrovę ir ramybę.
Vienijimasis įveda mus į sistemą, visi vienas kitą papildome. Dabar visas pasaulis tarsi sulūžusi mašina, kurioje visos detalės yra nesuderintos. Reikia tinkamai, gerai jas sujungti, kad viską ištaisytume.
Tai panašu į kūną, kuriame yra įvairių sistemų, organų, nefunkcionuojančių taip, kaip jiems priklauso. Ir jeigu suderinsime jų darbą, kad viskas veiktų darniai, tai kūnas pasveiks.
Lygiai taip pat vyksta mūsų visuomenėje. Pasižiūrėkite, kokiomis ligomis ji serga: skurdas ir turtai, skyrybos, narkotikai, išoriniai ir vidiniai priešai, grasinantys mūsų saugumui. Ir visa tik dėl to, kad nėra tinkamos vienybės tarp žmonių visame pasaulyje.
Būtent mes, žydai, turime vienijimosi metodiką. Pradėję vienytis padėsime visam pasauliui susivienyti. Tada pasaulis nereikš mums pretenzijų, juk jis gaus, ko reikalaująs. Iš esmės, žmonija reikalauja iš žydų, kad atvestų visą pasaulį į vienybę ir taip nutrauktume jos kančias.
Todėl vienijimasis – tai iš tikrųjų vienintelis visas mūsų nelaimių ir problemų sprendimas ir aš neturiu kito patarimo. Sprendimas tik vienybėje.

Iš 2015 m. gruodžio 6 d. 103 FM radijo programos

Daugiau šia tema skaitykite:

Susivienyti, nepaisant visų skirtumų

Pasaulis laukia širdžių, o ne kapitalų sujungimo

Laimingo gyvenimo patentas

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai